Op deze pagina vind je alle stage informatie die voor jouw stage belangrijk is: jouw stagekaart, jouw beoordelingsformulier, evaluatieformulier (ArtEZ), stagegids (ArtEZ), stageprotocol (ArtEZ) en stagehandleiding (ALO en LGW).

De ALO verzorgt de ongegradeerde (dus 1e + 2e graads) lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd aangeboden.

Je loopt de volgende stages:

  • Propedeuse stage (1e jaar);
  • Hoofdfase 1 stage (2e jaar);
  • Hoofdfase 2 stage (3e jaar);
  • Hoofdfase 3 eindstage (4e jaar).

Documenten ALO:

Stagehandleiding ALO

ArtEZ Arnhem verzorgt de ongegradeerde (dus 1e + 2e graads) lerarenopleiding beeldende kunst en vormgeving. De opleiding wordt zowel in voltijd als in deeltijd aangeboden.

Je loopt de volgende stages:

  • Basisstage 1 (1e jaar);
  • Basisstage 2 (2e jaar);
  • Verdiepende Stage (3e jaar);
  • Eindstage (4e jaar).

Documenten ArtEZ:

Stagegids DBKV 2020-2021 ArtEZ

DBKV Competenties uitgewerkt voor stage

Beoordelingsformulier Propedeuse - Basisstage 1

Beoordelingsformulier Middenfase Basisstage 2 en Verdiepende stage

Beoordelingsformulier Eindfase Eindstage

 

HAN Academie Educatie leidt op tot tweedegraads lesbevoegdheid (hbo-bachelor) in diverse vakken. Je loopt de volgende stages.

 Zie voor meer informatie de pagina Vernieuwing werkplekleren ( Scholen> Vernieuwing werkplekleren).

Werkplekleren 1

Werkplekleren 2

 

Werkplekleren 3

 

Niveaubeschrijving HAN-ILS

Leerwerktaken

  • Link naar de leerwerktaken

 

 

 

Internationalisering

De studenten voor deze stage kunnen uit vele Europese landen afkomstig zijn, maar ook bijvoorbeeld uit de USA, Canada, Australië. De meeste studenten komen uit Ierland, GB, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Spanje en België. Er zijn twee soorten stages, ‘placement’ en ‘practice’. 

1. Een placement is een begeleide stage (vergelijkbaar met wpl2) waarbij de studenten twee dagen per week in totaal zo’n 26 dagen stage lopen.

2. Een practice is een oriëntatie (vergelijkbaar met wpl1) op het Nederlandse schoolsysteem waarbij je gedurende vijf weken, twee dagen per week de klas, de school en de omgeving leert kennen

 

Kopopleiding

De kopopleiding is een eenjarige opleiding tot leraar tweede graad voor studenten die al in het bezit zijn van een relevante hbo- of wo-bachelor. De opleiding start jaarlijks in september. Je start eerst met een wpl 2 kopstage en loopt vervolgens een wpl 3 kop (lio) stage. Over het algemeen loop je deze 2 stages op dezelfde stageschool.

 

Minor Docent worden

De stage van de minor docent worden is gelijk aan "wpl 2 begeleide stage kopopleiding". Je bent  (meestal) een 3e jaars student als je start met deze minor.

 

Minor Leiderschap in het onderwijs

De Minor Leiderschap in het onderwijs is zowel een verbredende als een verdiepende minor. In een verbredende minor ontwikkel je je beroepscompetenties in een andere/bredere context. In een verdiepende minor specialiseer je je verder binnen je eigen beroep (profiel).

Gedurende deze minor krijg je een zo compleet mogelijk beeld van de school als organisatie en het belang van goed leiderschap. De minor is opgebouwd rond twee onderwijseenheden: Denkkracht en Daadkracht. Deze twee lijnen ontmoeten elkaar voortdurend, het een kan niet zonder het ander. De pendel tussen theorie en praktijk, de school als complexe omgeving en de betekenis van leiderschap in de persoonlijke ontwikkeling, blijft voortdurend heen en weer gaan.
 

Minor Rekenexpert

Je bent student van de pabo en van de lerarenopleiding wiskunde en wil je specialiseren op het rekengebied. Dat kan via twee trajecten: po-vo, of vmbo-mbo. Bij po-vo gaat het om rekenonderwijs aan leerlingen in de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, over de grenzen van beide schooltypen heen. Bij vmbo-mbo gaat het om de doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo, waarbij een zwaar accent ligt op mbo.

 

Minor VMBO

Als deelnemer aan deze minor, ben je derdejaars student van zowel de Pabo als van HAN Academie Educatie . Je specialiseert je als (groeps)docent in de onderbouw van het vmbo. De tweede groep zal in het schooljaar erna in de regel een zelfstandige eindstage in het eigen vak (bijv. Engels) lopen, terwijl de Pabo-studenten in het schooljaar erna kunnen kiezen voor een zelfstandige eindstage "VMBO-groepsdocent". Om een tweedegraads bevoegdheid te behalen zal je als Pabo-student na deze route nog een opscholingsprogramma in een avo-vak moeten volgen.

 

Minor Projectonderwijs: aan de slag voor bedrijven

Deze minor richt zich op actieve samenwerking met en voor bedrijven/instellingen uit de omgeving/regio en maakt daarbij gebruik van ontwikkelingen en casussen zoals die bij bedrijven en instellingen in de regio plaatsvinden. Vanzelfsprekend is dit vakoverstijgend. Je laat leerlingen in of aan projecten werken. Waarbij aandacht wordt besteed aan competenties zoals projectmatig werken, samenwerken, etc.

 

De opleiding LGW (lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn) van de HAN biedt een deeltijdopleiding aan waarin afgestudeerde studenten met een bachelor Zorg en Welzijn en enkele jaren werkervaring in de zorgsector de lesbevoegdheid voor het vak Zorg en Welzijn kunnen behalen. De opleiding wordt aangeboden op ad-niveau (associate degree) en op hbo-niveau. Studenten lopen stage in het mbo en in het vmbo.

Documenten LGW:

Beoordelingsformulieren:

Stageformulieren: