Welk typen stagescholen zijn er?

Bureau Extern werkt samen met ca. 250 scholen die tezamen een groot en uitgestrekt gebied bestrijken. Met de ene school werken we intensiever samen dan met de andere school. Dit heeft te maken met de gemaakte afspraken en het type school. We werken samen met opleidingsscholen, samenwerkingsscholen en stagescholen.  

De verschillen

De mate waarin scholen met de lerarenopleidingsinstituten samenwerken verschilt. Er worden drie typen scholen onderscheiden.

  1. opleidingsscholen: deze zijn NVAO-gecertificeerd als (aspirant-) opleidingsschool en zijn contractueel een partnerschap aangegaan met HAN-ILS en ALO. Een deel van de opleiding wordt op school gerealiseerd. Elke opleidingsschool heeft een instituutsopleider (io) en één of meerdere schoolopleiders (so).
  2. samenwerkingsscholen: deze hebben een "Keurmerk ILS en Samenwerkingsscholen" of vragen dit op korte termijn aan. Elke samenwerkingsschool heeft een instituutsopleider (io) en één of meerdere schoolopleiders (so). Met deze scholen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
  3. stagescholen: met deze scholen is geen speciaal contract gesloten. Wanneer er veel studenten op deze scholen geplaatst worden, is er een regio-ipd namens HAN-ILS aanwezig.                                                                                                                                            

Hieronder vind je ons scholenoverzicht met al onze opleidings- samenwerkings en vaste stagescholen en hun contactgegevens: