Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Broedplaatsen

Broedplaatsen zijn aparte locaties waar op een andere manier dan normaal wordt gewerkt en geleerd. Het zijn als het ware leer-werkplaatsen waar op een niet-traditionele manier onderwijs plaatsvindt. Centraal staat het doe-karakter van het onderwijs, action learning, al doende leren, waarbij de inzet van toegepaste creativiteit centraal staat.

Broedplaatsen in Arnhem en Nijmegen

In Nijmegen en Arnhem zijn ook een aantal van deze broedplaatsen zoals de Vasim, de Plu-fabriek, het culturele verzamelgebouw P-H-7, de Honig, maar ook bedrijfsverzamelgebouwen waar cultuurbedrijven geconcentreerd zijn zoals de Kraayenhoff Kazerne of De Dobbelmann Zeepfabriek.

De HAN wil via de Cultuurbalie graag een bijdrage leveren aan bestaande culturele broedplaatsen en meedenken aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op dit terrein.

Creatieve broedplaats: het FABLAB

In het onderwijs van de minor Muziek- en Theater Management wordt de leervorm van broedplaats ook elk semester een aantal keren toegepast. In de ochtend krijgen de studenten een probleemformulering en zoeken dan naar creatieve oplossingen en presenteren deze aan een externe de opdrachtgever. Dit kan gaan over social media, reclamecampagnes en theaterproducties.

De HAN beschikt zelf ook over een creatieve broedplaats onder de naam het FABLAB. Dit is een laboratorium waar met diverse machines en materialen gecreŽerd en geŽxperimenteerd kan worden en waar externe partijen zoals kunstenaars, decorbouwers en ontwerpers een beroep op kunnen doen.