Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Detachering, ook dat is mogelijk!

Op hun specifieke vakgebied kunnen docenten ook tijdelijk en op parttime basis gedetacheerd of 'uitgeleend' worden aan cultuurbedrijven die verlegen zitten om algemene ondersteuning of specifieke expertise in huis willen halen.Denk jebijvoorbeeldaan een dag per week gedurende een half jaar, op terreinen als financieel management, algemeen management en commercieel management.

Van buiten naar binnen

Het mes snijdt hierbij weer aan twee kanten; enerzijds steunt de HAN daarmee culturele bedrijven uit de regio, anderzijds haalt de HAN daarmee ook de praktijkervaring en praktijkinformatie binnen de opleiding.De docent stalt zijn expertise uit, maar loopt tegelijk ook een soort docentenstage. Beide vormen van kennis gaan circuleren en geven elkaar synergie.