Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Waar kan de Cultuurbalie je bij helpen?

De HAN Cultuurbalie helpt je aan studenten voor stages, projecten en aan afstudeeropdrachten op het snijvlak van management en cultuur. Of de HAN Cultuurbalie bemiddelt rechtstreeks voor plaatsing van studenten uit de Minor Theater - en Muziek Management. Of indirect via bemiddeling naar andere HAN praktijkbureau´s van de afdeling Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en de Faculteit Economie en Management (FEM).
 

Wie hebben we al geholpen?

Een groot aantal cultuurbedrijven uit de regio van Nijmegen en Arnhem heeft de afgelopen jaren gebruik gemaakt van de culturele bemiddeling.
Dit zijn organisaties als:

 • Het Gelders Orkest
 • Keizer Karel Podia
 • Huis van de Nijmeegse geschiedenis
 • Arthouse Lux
 • Lindenberg Huis voor de Kunsten
 • Tante Theater
 • Valkhof-Affaire
 • Cultureel Centrum Maldenstein
 • ´t Mozaïek Wijchen
 • Music Meeting
 • Museum Park Orientalis 


Kies je voor een stage of voor een project?

Stages
Stages zijn meeloop/meewerkstages van vijf maanden.

Projecten
Met projecten wordt bijvoorbeeld belevingsonderzoek onder consumenten bedoeld en met afstudeeropdrachten doorgaans het schrijven van management- en marketingplannen op basis van onderzoek.

Ook kunnen studenten (met begeleiding van docenten) culturele evenementen ondersteunen met project- en evenementenmanagement, vanaf de concept-ontwikkeling tot en met de daadwerkelijke uitvoering.

Culturele bedrijven kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij projectleider Melanie Visser. Zij neemt contact op met de organisatie om de opdracht concreet te maken.