Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Onderzoek

Het onderzoek dat studenten voor cultuurbedrijven uitvoeren in het kader van hun leerproces wordt begeleid door een vakdocent.

Een professional nodig?

Op deze manier is de kwaliteit van het onderzoek en het eindresultaat gegarandeerd omdat de docent de voortgang van het proces en de het niveau van de inhoud controleert. Deze docent-professional kan uit de volgende kennisdomeinen komen:

  • financieel-boekhoudkundig
  • juridisch gebied
  • algemeen management
  • marketing- en sales

Heb jeeen specifiek probleem? Dan maakt de professional samen metjou een aanpak op maat.

Culture Score Card

Jekunt ook gebruik maken van de Culture Score Card. De Culture Score Card is een quick-scan op basis van zelfdiagnose, begeleid door een onderzoeker.Het is een standaardmeetmodel waarmee culturele organisaties hun management, marketing, en organisatorische kanten kunnen laten meten en dus verbeteren. Zeker in een periode van vermindering van overheidsfinanciering niet onbelangrijk.