Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Wie zijn wij?

De HAN Cultuurbalie is ontstaan als reactie op het groot aantal aanvragen voor ondersteuning bij verdergaande professionalisering uit de culturele sector, zoals die binnenkwamen bij de Minor Theater- en Muziekmanagement aan de HAN.

Om op vragen uit de praktijk structureel antwoord te kunnen geven is de HAN Cultuurbalie opgericht. De ongeveer 1500 Nijmeegse cultuurondernemers die (semi-)professioneel met hun passie bezig zijn kunnen terecht bij de HAN Cultuurbalie.

Kennisonwikkeling in de culturele sector

De HAN Cultuurbalie heeft als doel de lokale kunst- en cultuursector te laten profiteren van kennisontwikkeling, kennisdistributie en kennisadoptie. De middelen die daarbij worden ingezet zijn onder andere het aanbieden van:

  • stagiaires en onderzoek
  • trainingen en workshops
  • detachering van docenten
  • een kennisbank
  • event-ondersteuning
  • broedplaatsen
  • samenwerkingstrajecten
  • minorprojecten

COEN

COEN is het broertje van de HAN Cultuurbalie. COEN is het platform voor cultureel ondernemerschap, opgezet door de HAN Cultuurbalie met twee partners: Creatief Productieplatform Smeerolie en Koen van Vliet Advies.

Doelstellingen COEN
COEN heeft als doel om het ondernemerschap in de culturele (maatschappelijke) sector te stimuleren en kennis over dit ondernemerschap te delen.

De focus ligt met name op projecten waarvoor COEN kan worden ingezet en op de website van COEN worden trainingen, workshops en coaching aangeboden.