HAN Intro Arnhem OverigCampusshopHogeschool van Arnhem en Nijmegen

HAN intro

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Ieder jaar verwelkomt de HAN ongeveer 8000 nieuwe studenten die door studentenverenigingen en introductiecommissies welkom worden geheten. Hiervoor worden door de verschillende opleidingen diverse activiteiten georganiseerd onder de noemer introductie. HAN-breed wordt eráeen introductiedag georganiseerd voor alle nieuwe studenten.

1.2 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de HAN Intro.

1.3 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.3.1 De organisatie: medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen belast met het organiseren van de HAN Intro.

1.3.2 Mentoren: ouderejaarsstudenten belast met de begeleiding van de deelnemers aan de HAN Intro.

1.3.3 Deelnemers: eerstejaarsstudenten die deelnemen aan een of meerdere activiteiten die deel uitmaken van de HAN Intro.

1.4 Doe je mee metá de HAN Intro, dan betekent dat dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

2. Veiligheid

2.1 Bij alle activiteiten tijdens de HAN Intro staat de veiligheid voorop. Aanwijzingen van mentoren, organisatie en/of personeel van festivallocaties dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Elke deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen. Deelname is op eigen risico.

2.2 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient hij deze te melden aan de mentoren en/of de organisatie.

2.3 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan de introductie te melden bij de organisatie.

2.4 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij mentoren bekend is.

3. AVG wetgeving

3.1áWe laten graag iedereen zien hoe leuk de HAN Intro is. De kan alleen met jouw hulp. Dus neem je deel aan de HAN Intro dan geef je ons toestemming om beeldmateriaal (foto/video) waarop jij staat te publiceren op onze online en offline media. Heb je hier bezwaar tegen, meld dat dan bij de fotograaf od cameraman ter plekke of via mail hanintro@han.nl.


4. Drugs en alcohol

4.1 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.

4.2 Voor gebruik van alcohol gelden de wettige regels en het HAN alcohol protocol

English

(14.9Kábytes)
Bijbaan naast je studie?Feesten, doen, ontmoetenBekijk hier het programma!Meld je aan!
algemene voorwaardendisclaimerMeldpunt Alcohol en Intimidatie