CampusshopHogeschool van Arnhem en Nijmegen

HAN intro

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Ieder jaar verwelkomt de HAN ongeveer 8000 nieuwe studenten die door studentenverenigingen en introductiecommissies welkom worden geheten. Hiervoor worden door de verschillende opleidingen diverse activiteiten georganiseerd onder de noemer introductie. HAN-breed wordt erá1 introductiedag georganiseerd voor alle nieuwe studenten.

1.2 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op deá HAN-brede introductiedag.

1.3 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
1.3.1 De organisatie: medewerkers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen belast met het organiseren van twee HAN-brede introductiedagen.
1.3.2 Mentoren: ouderejaarsstudenten belast met de begeleiding van de deelnemers aan de HAN-brede introductiedagen.
1.3.3 Deelnemers: eerstejaarsstudenten die deelnemen aan een of meerdere activiteiten die deel uitmaken van de HAN-brede introductiedag.

1.4 Doe je mee met de HAN-brede introductiedag, dan betekent dat dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

á 2. Veiligheid

2.1 Bij alle activiteiten tijdens de HAN-brede introductiedag staat de veiligheid voorop. Aanwijzingen van mentoren, organisatie en/of personeel van festivallocaties dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Elke deelnemer wordt tevens geacht zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.

2.2 Als een deelnemer situaties signaleert die tot onveiligheid kunnen leiden, dient hij deze te melden aan de mentoren en/of de organisatie.

2.3 Deelnemers die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan de introductie te melden bij de organisatie.

2.4 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij mentoren bekend is.

3. Fotografie

3.1 Er worden foto’s gemaakt. Deze kunnen voor publicaties gebruikt worden. Door deel te nemen aan de HAN-brede introductie geeft de deelnemer te kennen daar geen bezwaar tegen te maken.

3.2 Indien een deelnemer bezwaar wil maken tegen het gebruik van foto’s gemaakt tijdens de HAN-brede introductie, kan deze dat aangeven bij de organisatie via hanintro@han.nl.

4. Drugs en alcohol

4.1 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.

English

(14.9Kábytes)
Bijbaan naast je studie?Feesten, doen, ontmoetenBekijk hier het programma!Meld je aan!
algemene voorwaardendisclaimerMeldpunt Alcohol en Intimidatie