Drie jaar Zorg- en Welzijnspact in beeld

27 maart 2019

In 2016 startte het Zorg- en Welzijnspact als beweging. Doel was om samenwerking tussen onderwijs, regionale overheden en werkgevers uit Zorg en Welzijn in de regio Midden- en Zuid-Gelderland te intensiveren. Dat is zeker gelukt. We hebben elkaar opgezocht en gevonden in de overtuiging dat samenwerking de sleutel is tot succes. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de zorg- en welzijnsprofessionals goed voorbereid zijn op het verlenen van goede zorg en dienstverlening, nu en in de toekomst.

In de regio was het uitgangspunt dat het pact ook moest gaan over welzijn; de integratie hiervan bin-nen de traditionele zorg en ook de verschuiving naar de wijk, zowel voor werkgevers als het onderwijs. Vanuit dat uitgangspunt zijn er in de afgelopen drie jaar een schat aan projecten, samenwerkingen en innovatieve aanpakken tot stand gekomen. Er is een soort infrastructuur ontstaan waardoor de verschillende partijen elkaar eenvoudiger vinden en er in een vroeger stadium ideeŽn gedeeld worden. Het kernwoord van het Zorgpact is delen. Dat doen we regionaal voor de laatste keer in dit boekje: wij geven u met deze uitgave een inkijkje in de acht Koploper-projecten die het pact in onze regio heeft opgebracht. Het zijn inspirerende projecten waar een duidelijke samenwerking is ge-vonden tussen (mbo/hbo) onder-wijs en Zorg en Welzijn; projecten met resultaat, mogelijkheden voor opschaling, waarbij gewerkt wordt in de wijk, de ontwikkeling van flexibel en innovatief onderwijs en/ of de integratie van zorg en technologie. De verhalen geven inzicht in de lessons learned en welke kansen er liggen. Wij wensen u veel lees- en leerplezier. Laat het een inspiratie zijn voor nieuwe projecten!

Bron: HAN Centre of Expertise - Krachtige Kernen