Krachtige Kernen
Toolbar
header foto

Maatschappelijke Diensttijd

20 maart 2019

Zo’n 13.000 jongeren zijn vanaf eind 2018 aan de slag gegaan in het kader van de maatschappelijke diensttijd. Organisaties konden hun plannen indienen en daaruit zijn 38 projecten gekozen die vanaf september 2018 van start zijn gegaan. Een van de projecten die is gekozen is het project Jong Plattenland. In samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Plattelandsjongeren.nl en Centre of Expertise Krachtige Kernen van de HAN, gaat in drie provincies (Groningen, Noord-Holland en Limburg) het project Jong Platteland draaien. Hiervoor zijn vanuit ZonMW middelen beschikbaar gesteld.
 

De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen, ongeacht hun opleiding, culturele achtergrond of beperking, zich kunnen inzetten voor mensen en goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is vooral iets voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaalgesproken niet dagelijks tegen het lijf lopen. Dit kan eraan bijdragen dat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Leren en bijdragen
Bij de maatschappelijke diensttijd staat leren centraal. Jongeren leren bij de gekozen projecten nieuwe vaardigheden, maar zeker ook wat ze leuk vinden om te doen. Jongeren die bijvoorbeeld nog niet goed weten wat ze later willen worden, kunnen zo inspiratie opdoen voor hun beroepskeuze.

Jong Platteland
Wat houdt het project in?

Jongeren helpen om hun maatschappelijke diensttijd zó in te vullen dat zij hiermee bijdragen aan de leefbaarheid van het plattelandsdorp waarin ze wonen. Dat is het doel van dit project. De dorps- en jongerenorganisaties die samenwerken binnen dit project zoeken de jonge mensen in het dorp op en gaan met ze in gesprek. Waar ben jij goed in? Wat zou jij graag anders zien in je dorp? Hoe kunnen we zorgen voor verbetering? Daarna maken de jongeren afspraken over de inhoud en omvang van hun maatschappelijke inzet. Ze kunnen bijvoorbeeld een jongerendebat organiseren, het dorpshuis leuker maken of ouderen helpen om te gaan met de computer.

Doelen/beoogd resultaat

 • Voor de jongeren
  Het resultaat van veel projecten is al snel zichtbaar; de jongeren merken dat ze écht verschil kunnen maken. Dit motiveert ze om maatschappelijk actief te blijven. Daarnaast krijgen de jongeren een certificaat én een geldbedrag. Ze mogen zelf kiezen of ze dit voor zichzelf houden of in hun project steken.
   
 • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving
  Door mee te doen aan dit project, geven deelnemende organisaties een boost aan bestaande initiatieven die vergrijzing tegengaan en leefbaarheid op het platteland vergroten. Maar ze dragen vooral bij aan de start van níeuwe initiatieven. De veelal oudere vrijwilligers leren gebruik te maken van de kennis, creativiteit en energie van hun jonge dorpsgenoten.
   

Onderzoeksvragen voor het concept maatschappelijke diensttijd

 • Hoe kunnen we jongeren bij leefbaarheidsvraagstukken betrekken?
 • Hoe kunnen we de talenten van jongeren inzetten om de leefbaarheid van het platteland te vergroten?
 • Welke projecten zetten jongeren op als ze zelf hun MDT in mogen vullen?
 • Hoe bied je als kleinere, lokale organisatie waardevolle MDT?
   

Juni 2020 | Verslag netwerkbijeenkomst 14 mei

In de bijlage vind je een overzicht van de belangrijkste tips en trucs uit het interview met Jolien van der Meché over samenwerken. Het interview met haar en het interview met de secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen is terug te kijken via deze link: https://stackdpi.stackstorage.com/s/sgcmWuWFgHyJEQk

 

Bron: HAN Centre of Expertise - Krachtige Kernen