Nederlands-Duits samenwerkingsproject KRAKE

6 april 2016

Na een lange voorbereidingstijd is in januari het INTERREG VA KRAKE Krachtige Kernen/Stärke Dörfer-project van start gegaan. INTERREG is een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken.

De doelstelling van het project KRAKE is het versterken van zelfmanagement, verbeteren van de leefbaarheid en de sociale toekomstbestendigheid van ruim 20 Nederlandse en 20 Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal en EUREGIO.

Voor veel kleine kernen worden de gevolgen van de demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en vergrijzing, neemt de vitaliteit van kleine kernen af. Winkels sluiten en voorzieningen verdwijnen.

Toekomstbestendigheid van kleine dorpen

Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zélf doen om hun dorp leefbaar en attractief te houden? Daar gaat het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE). Met het project KRAKE zetten we in op de toekomstbestendigheid van kleine dorpen.

De burgers en dorpen staan centraal. De bij Krachtige Kernen aangesloten lectoraten en de Duitse projectpartners zullen de komende drie jaar samen met de bewoners van de Nederlandse en Duitse dorpen activiteiten en nieuwe concepten realiseren om de dorpen krachtiger te maken.

Zes themagebieden

De activiteiten zijn gebundeld binnen zes themagebieden (zgn. communities): zorg, wonen, gezonde leefstijl, kindvriendelijke dorpen, MKB en vrijwilligers en DNA van het dorp.

In de komende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de communities.

Bron: HAN Centre of Expertise - Krachtige Kernen