Uitnodiging Kick-off Liemers Leefbaarheid

30 januari 2018

Afgelopen jaar bent u en vele anderen op de een of andere manier betrokken geweest bij de leefbaarheid in de Liemers. De initiatieven en vragen van inwoners van dorpen en wijken hebben geleid tot twee thema's die verwoord zijn in de Liemerse uitvoeringsagenda van 2018: sterke wijk- en dorpsorganisaties; én de toekomstbestendige accomodaties met een diversiteit aan voorzieningen en functies. Tijdens de Kick-off werken alle partijen samen om verder vorm en inhoud te geven aan de initiatieven en hier samen van te leren. U bent van harte uitgenodigd hieraan bij te dragen op 8 februari 2018 in het Horsterpark.

 

Voor programma en aanmelding lees verder ....