Over HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen

Kleine kernen zijn kwetsbaar vanwege krimp, ontgroening, vergrijzing en de stelselwijziging en decentralisaties van zorg en welzijn. De leefbaarheid van gemeenten met kleine kernen komt steeds meer onder druk. Dat vraagt om een andere manier van organiseren. Vanuit de burger en diens kracht.

Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen draagt bij aan een vitaal, kwalitatief goed leefklimaat c.q. samenleving, door innovatieve oplossingen en professionalisering van sociale werkers.