Krachtige Kernen
header foto

Onze diensten

De diensten van Krachtige Kernen zijn bestemd voor het onderwijs, onderzoek en werkveld. Voor burgers, ondernemers, professionals en overheden. Deze zijn gericht op het realiseren van een goed leefklimaat. In het bijzonder op het gebied van het sociale domein (wonen, zorg, welzijn), op basis van burgerparticipatie, en met behulp van sociale, bouwtechnische en technologische innovatie.

Krachtige Kernen:

  • Ondersteunt en faciliteert het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in het werkveld.
  • Ontwikkelt producten en tools als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken.
  • Ontwikkelt onderwijsproducten, onderwijsmodulen en/of leergangen voor studenten en professionals in het sociale domein.
  • Ondersteunt en faciliteert professionele leergemeenschappen (PLG’s) via Krachtige Regionale Leerkringen.
  • Levert onderzoekexpertise zoals narratief onderzoek en effectmetingen in het werkveld.
  • Levert praktijkbegeleiding en trainingen voor en tussen professionals in het werkveld.
  • Organiseert en/of verzorgt gastlessen, workshops, werkplaatsen, symposia, congressen en lezingen
     
  • Ontsluit ontwikkelde producten en tools voor burgers en professionals o.a. via HIP.

Krachtige Kernen is actief in de volgende netwerken