Krachtige Kernen
header foto

Wat wij doen

Ons uitgangspunt is altijd de behoefte en de eigen kracht van de burger. Wij ondersteunen overheden, burgers en professionals bij het toekomstbestendig maken van kleine kernen op het brede gebied van wonen, welzijn en zorg.


Krachtige Kernen is in staat om verschillende disciplines te verbinden en bruggen te bouwen tussen initiatieven in kleine kernen. Vanuit een belangeloze regierol werken wij stimulerend en ondersteunend om de juiste kennis, kunde en krachten met elkaar te verenigen. Onze samenwerkingspartners zijn overheden, zorg- en welzijnsorganisaties, wooncorporaties en burgerinitiatieven.