Krachtige Kernen
header foto

Onderzoek

KRAKE

In januari 2016 is het INTERREG VA KRAKE -Krachtige Kernen/Stärke Dörfer-project van start gegaan. Interreg is een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. De doelstelling van het project KRAKE is het versterken van zelfmanagement, verbeteren van de leefbaarheid en de sociale toekomst-bestendigheid van ruim 20 Nederlandse en 20 Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal en EUREGIO.

Voor veel kleine kernen worden de gevolgen van de demografische ontwikkeling steeds sterker merkbaar. Door bevolkingskrimp, het vertrek van jonge bewoners en door vergrijzing, neemt de vitaliteit van kleine kernen af. Winkels sluiten en voorzieningen verdwijnen. Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zélf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden? Daar gaat het om in het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE). Met het project KRAKE zetten we in op de toekomstbestendigheid van kleine dorpen.

De burgers en dorpen staan centraal. De bij Krachtige Kernen aangesloten lectoraten en de Duitse projectpartners zullen de komende 3 jaar samen met de bewoners van de Nederlandse en Duitse dorpen activiteiten en nieuwe concepten realiseren om de dorpen krachtiger te maken. De activiteiten zijn gebundeld binnen 6 themagebieden (zgn. communities):
• Zorg
• Wonen
• Gezonde leefstijl
• Kindvriendelijke dorpen
• MKB en vrijwilligers
• DNA van het dorp

Meer informatie
https://blog.han.nl/publiekezaak/tag/family-community/

Volunteers 2.0
https://blog3.han.nl/volunteers/

Veilig ouder worden

Samen met de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard , Stichting RijnWaal Zorggroep, Woningstichting Gendt en Senioren Netwerk Lingewaard (SNL) ontwikkelt Krachtige Kernen drie flexibel in te zetten onderwijsmodules.

Het overkoepelende thema is veiligheid, omdat een gevoel van veiligheid voor ouderen aantoonbaar bijdraagt aan hun welbevinden. De drie deelprojecten richten zich op het vergroten van de competenties van studenten die een opleiding volgen in het domein zorg, welzijn of bouwkunde. Zij voeren de projecten uit in een leergemeenschap samen met ouderen zelf, docenten en professionals werkzaam in Lingewaard. Deze zijn opgebouwd met een mix van kennis, vaardigheden, onderzoek en toepassing, gericht op het verwerven van brede beroepscompetenties en verbetering in de veiligheid van ouderen. Ouderen geven d.m.v. prioritering van hun behoeften aan op welke specifieke deelthema’s de community zich moet richten, geven feedback en hebben een rol in de modules zelf via bijvoorbeeld ervaringsverhalen.

De thema's
- Opsporen van kwetsbare ouderen die een groot risico lopen op vallen;
- Verminderen van eenzaamheid;
- Dementievriendelijke woonomgeving.

Binnen deze thema’s worden specifieke projecten geformuleerd, waarbij ouderen zelf de beslissingsbevoegdheid hebben over de belangrijkste invalshoek. Om deze projecten te kunnen uitvoeren krijgen studenten een mix van kennis, vaardigheden en ondersteuning aangeboden. Er vinden regelmatig uitwisselingen plaats tussen de verschillende project communities om het rendement te vergroten. Via gerichte evaluaties worden resultaten inzichtelijk.