Programma

PROGRAMMA Symposium

09.30 uur  Ontvangst

10.00 uur  Welkom en toelichting programma door dagvoorzitter, Jan Bart Wilschut en
                   opening door burgemeester Wilma Delissen, gemeente Peel en Maas

10.15 Eerste ronde workshops

  • Netterden over het project Mach Mit
  • Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE): Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zelf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden?
  • Mobility as a Service: individuele bereikbaarheid voor alle inwoners vanuit de kracht van dorpsgemeenschappen!

11.00 uur Tweede ronde workshops

11.50 uur  Ophalen oogst uit de workshops en reflectie met panel en zaal op de vraag: 
                   Hoe versterken we grensoverschrijdende contacten tussen bewoners?
                   En welke rol spelen overheden daarbij?

MIDDAGDEEL: SYMPOSIUM PLUS FIELD TRIP ERP

12.30  uur  Lunch (met gasten ERP)

13.45 uur   Opening middagprogramma door wethouder Roland van Kessel (Peel en Maas)

14.00  uur  Zelfsturing in Kessel: hoe bouw je samen een Kasteel? Spreker: Marcel van Bergen

14.15  uur The Dutch Way (zelfsturing 3.0 Peel en Maas) Inleiding op de stelling:
                    De leefgemeenschap van bewoners (het collectieve) heeft eigen ruimte nodig om 
                    zich als heelheid te ontwikkelen. Dat vraagt om een communicatieve overheid (het 
                    publieke), die zich bewust is van haar bescheiden rol. Spreker: Piet Geurts

14.30 uur  In subgroepen in gesprek over stellingen, zoals: Wordt gedeeld dat het collectieve 
                   (de gemeenschap of commons) onderscheiden moet worden van het publieke? 
                   Ligt dit verschillend in de onderscheiden landen? Wat kunnen we van elkaar leren 
                   over het eigen perspectief van de gemeenschappen? Bespreken van concept-tekst   
                   Venhorst Declaration

16.10 uur  Terugkoppeling uit de subgroepen Vaststellen concept-tekst Venhorst Declaration
                   (Creating future proof communities)

16.30 uur  Afronding symposium met borrel

17.00 uur  Vertrek delegatie ERP naar Venhorst

Zowel tijdens de ochtend als de middag staan interactie en dialoog centraal. Er is dan ook alle tijd om kennis te maken met en in gesprek te gaan met andere deelnemers.