Programma

PROGRAMMA Symposium

9.30 Ontvangst

10.00 Welkom en toelichting programma door dagvoorzitter, Jan Bart Wilschut en opening door burgemeester Wilma Delissen, gemeente Peel en Maas

10.15 Eerste ronde workshops

Ervaringen studiereis Engeland: sociaal ondernemen en burgerparticipatie in de praktijk!
Netterden over het project Mach Mit
Nederlands-Duitse samenwerkingsproject Krachtige Kernen/Starke Dörfer (KRAKE): Wat kunnen de burgers in de dorpen - nu en in de toekomst - zelf doen, om hun dorp leefbaar en attractief te houden?
Mobility as a Service: individuele bereikbaarheid voor alle inwoners vanuit de kracht van dorpsgemeenschappen!
11.00 Tweede ronde workshops

11.50 Ophalen oogst uit de workshops en reflectie met panel en zaal op de vraag: Hoe versterken we grensoverschrijdende contacten tussen bewoners? En welke rol spelen overheden daarbij?


MIDDAGDEEL: SYMPOSIUM PLUS FIELD TRIP ERP

12.30 Lunch (met gasten ERP)

13.45 Opening middagprogramma door wethouder Roland van Kessel (Peel en Maas)

14.00 Zelfsturing in Kessel: hoe bouw je samen een Kasteel? Spreker: Marcel van Bergen

14.15 The Dutch Way (zelfsturing 3.0 Peel en Maas) Inleiding op de stelling: De leefgemeenschap van bewoners (het collectieve) heeft eigen ruimte nodig om zich als heelheid te ontwikkelen. Dat vraagt om een communicatieve overheid (het publieke), die zich bewust is van haar bescheiden rol. Spreker: Piet Geurts

14.30 In subgroepen in gesprek over stellingen, zoals: Wordt gedeeld dat het collectieve (de gemeenschap of commons) onderscheiden moet worden van het publieke? Ligt dit verschillend in de onderscheiden landen? Wat kunnen we van elkaar leren over het eigen perspectief van de gemeenschappen? Bespreken van concept-tekst Venhorst Declaration

16.10 Terugkoppeling uit de subgroepen Vaststellen concept-tekst Venhorst Declaration (Creating future proof communities)

16.30 Afronding symposium met borrel

17.00 Vertrek delegatie ERP naar Venhorst

Zowel tijdens de ochtend als de middag staan interactie en dialoog centraal. Er is dan ook alle tijd om kennis te maken met en in gesprek te gaan met andere deelnemers.