Krachtige Kernen
header foto

Publicaties

Krachtige Kernen publiceert regelmatig, zoals onderzoeksresultaten, vakpublicaties en bijdragen aan blogs.
Kijk voor een actueel overzicht op  https://zorgalliantie.com/kennisbank/

Nieuwe Business Modellen

Een verzameling duurzame columns 2015 (Download)

Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn, het vervolg.

12 voorbeelden uit Gelderland hoe lokale initiatieven vormgeven aan het thema Langer zelfstandig wonen.

Magazine Feit of interpretatie?

100% doorbestemming is een ontwerpend onderzoek van Karres en Brands Landschapsarchitekten, in samenwerking met Stadskwadraat en HAN. Het is een zoektocht naar een regionale strategie voor de herbestemming van leegstand maatschappelijk vastgoed in de Achterhoek. Dit onderzoek wordt beschreven in het Magazine Feit of Interpretatie? Instrumenten voor maatschappelijk vastgoed.

DomoticaKompas, Masi Mohammadi

Gaan we nog “woningen met domotica” maken, of mikken we op "een slimme woonomgeving"? Wie verandering wil, doet er goed aan zich eerst op de hoogte te stellen van de stand van zaken. De auteur, Masi Mohammadi, lector Architecture in Health aan de HAN deed grootschalig onderzoek naar praktijkprojecten van de laatste tien jaar. Het boek DomoticaKompas geeft inzicht in een decennium slimme zorg in Nederland.

Modules Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen

Het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen (L&G) stelt modules samen voor en door Gelderse dorpsraden en burgerinitiatieven. De thema's lopen uiteen van de exploitatie van een gemeeschapsgebouw tot het creeëren van draagvlak in het dorp en het opzetten van een ontmoetingsplek . De modules bevatten informatie en praktische handvaten om er zelf mee aan de slag te gaan.


Het Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorziening staat in het teken van leren van elkaar. HAN Krachtige Kernen, Spectrum, Vereniging Kleine Kernen Gelderland en ICS Adviseurs vormen dit kennisnetwerk.
 

Proefschrift Dort Spierings: De wenselijke schaal

Spierings doet in zijn promotieonderzoek 'De wenselijke schaal' onderzoek naar de Nederlandse ouderenhuisvesting. Uit zijn onderzoek komen aanbevelingen voor bouwers, overheid en woningcorporaties om de sociale kwaliteit binnen woonzorgcentra nu en in de toekomst zo hoog mogelijk te houden. Lees meer over vitale en minder vitale ouderen samenbrengen.

Proefschrift Korrie Melis: Naar een leefbare regio

Naar een leefbare regio is de titel van het proefschrift van Korrie Melis, verbonden aan het HAN Kenniscentrum Publieke Zaak. Het is een onderzoek naar de regionale leefbaarheid en identiteiten in Noord-Groningen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Het boek is te bestellen via Uitgeverij Regiogana.