Lean en Quick Response Manufacturing in de praktijk

Een nieuwe werkwijze rondom Lean of QRM invoeren is niet gemakkelijk. Dat zien we elke keer weer in de praktijk. Samen met u onderzoeken we de problemen die u ervaart. Zo creren we direct toepasbare kennis waar u direct mee aan de slag kunt.
Lees meer over partnerschap

Gezamenlijke projecten

Onze onderzoeksprojecten worden voor een belangrijk deel gefinancierd door de overheid. Projectaanvragen ontwikkelen wij samen met u als partner in het werkveld om te komen tot de onderzoeksvraag die de meeste profijt oplevert.
Lees meer over projecten

Continue kennisuitwisseling

De kennis die via projecten in de praktijk wordt ontwikkeld, wordt door HAN Lean gedeeld in bijeenkomsten, publicaties en in het onderwijs. Zo worden studenten opgeleid tot vakmensen die k verstand hebben van processen. Maar ook u en uw collega’s nodigen we van harte uit om de laatste inzichten met ons te verkennen.
Lees meer over onze kennisgebieden