Kennis van Lean en QRM

De kennis die via projecten in de praktijk wordt ontwikkeld, wordt door het HAN Lean-QRM Centrum gedeeld in bijeenkomsten, publicaties en in het onderwijs. Zo worden studenten opgeleid tot vakmensen die óók verstand hebben van processen. Maar ook u en uw collega’s nodigen we van harte uit om de laatste inzichten met ons te verkennen.  

Lean en QRM

‘Lean thinking’ is een managementfilosofie die gericht is op het elimineren van verspillingen en het op elkaar afstemmen van waardetoevoegende activiteiten. Met als doel: de klant optimaal bedienen.

Essentieel in de Lean filosofie is het streven naar:

  • Foutloze producten of diensten.
  • Directe levering, volgens de specificaties van de klant.
  • Veilig produceren, zonder verspilling van materiaal, arbeidsuren en energie.

‘Quick Response thinking’ is met name nuttig voor organisaties die te maken hebben met een grote variėteit aan producten of diensten. In deze omgevingen is het snel kunnen reageren op klantwensen een strategische uitdaging. Lean-methoden hebben dan hun beperkingen. QRM is juist gericht op het reduceren van doorlooptijden bij organisaties met kleine seriegroottes en/of klantspecifieke producten en diensten. QRM is daarmee een nuttige aanvulling op de Lean-filosofie.