Lean en duurzaamheid

Duurzaamheid is de nieuwe orderwinner. Met structurele aandacht voor duurzaamheid neemt u een flinke voorsprong op uw concurrent. Structurele aandacht bereikt u door duurzaamheidsinitiatieven te integreren met Lean-initiatieven in uw bedrijf. Het HAN Lean-QRM Centrum helpt u hier graag bij.

Eerst Lean dan green? Een geļntegreerde aanpak is de oplossing

Op ons platform http://leanenduurzaamproduceren.nl/ verzamelen wij waardevolle kennis die nodig is om organisatorische en inhoudelijke synergievoordelen te behalen.

Het HAN Lean-QRM Centrum onderzocht de effecten van een Lean-aanpak op duurzaam produceren in een gezamenlijk project met de Hanze Hogeschool. In dat onderzoeksproject werkten we samen met 16 mkb-bedrijven die bezig zijn met het verbeteren van hun processen. Die kennis heeft onze expertise over lean in relatie tot duurzaamheid op de kaart gezet. 

Worstelen met duurzaamheid
Mede onder invloed van externe druk ingegeven door wet- en regelgeving en eisen van klanten, zien wij dat het mkb de noodzaak van duurzaam produceren erkent en een verantwoordelijkheid voelt. Tegelijkertijd worstelen productiebedrijven ermee omdat duurzaamheid concurreert met andere belangrijke doelen. Ook ontbreekt het bedrijven vaak aan aandacht en tijd.

Synergie door betere samenwerking
Daarom willen we precies weten hoe u gescheiden Lean- en duurzaamheidsinitiatieven, gelijktijdig uitgevoerd binnen uw bedrijf, kunt samenvoegen. Waar een Lean-aanpak verspilling uit werk- en productieprocessen moet halen, moet duurzaam produceren leiden tot de eliminatie van verspilling van grondstoffen, energie en procesmateriaal. Hier is synergie te behalen. Het gaat doorgaans over dezelfde verspillingen die aandacht vragen van dezelfde mensen. Daarom moet er beter worden samengewerkt.

Groene bijvangst?
Hebben bedrijven die helemaal niets doen aan duurzaamheid maar wel aan Lean-verbetering, automatisch groene bijvangst? Die vraag maken we meetbaar (de ondersteunende tool vindt u op http://leanenduurzaamproduceren.nl/).

Lean-procesverbetering leidt inderdaad vaak tot onbedoelde duurzaamheidswinsten, de zogenoemde green consequences. Die maatregelen zijn zowel kosteneffectief als duurzaam. De literatuur stelt: eerst Lean dan green. Toch gaat die redenering in de praktijk niet altijd op. Lean-procesverbeteringen kunnen soms juist leiden tot verslechterde duurzaamheidsprestaties. Ook dat is een reden om beide processen tegelijkertijd te evalueren: duurzaamheidscriteria, technieken, tools en metrics dienen expliciet te worden meegenomen bij alle Lean-verbeteringsprojecten.

Hoe helpen wij?
Onze meerwaarde zit in de combinatie van onderzoek, onderwijs en praktijk. Wij vormen een partnerschap met het bedrijvennetwerk. De uitkomsten van onze (onderzoeks)trajecten, waar mogelijk uitgevoerd met studenten, vloeien terug naar toegepaste kennis voor zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Op basis van de onderzoeksresultaten tot nu toe hebben we instrumenten en methodes ontwikkeld om synergie te realiseren. Een handige tool is bijvoorbeeld de Lean en Green Rapid Plant Assessment: een middel dat in anderhalf uur tijd inzicht geeft in de stand van zaken op Lean- en groengebied binnen uw bedrijf.

Online kennis- en communicatieplatform
En we hebben de website http://leanenduurzaamproduceren.nl/. Op dit nieuwe online kennis- en communicatieplatform deelt u kennis en ervaringen met ons en met andere mkb-bedrijven. Binnen deze community is ruimte om vragen te stellen die wij vervolgens beantwoorden. Dit alles levert nuttige informatie op voor ons onderzoeks- en onderwijsprogramma. Op de site vindt u een praktisch handboek met nog meer tools en uitleg over de aanpak voor het integreren van Lean en duurzaamheid op strategisch - en procesniveau.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Lean en duurzaamheid in het mkb?
Gerlinde Oversluizen, onderzoeker van het HAN Lean-QRM Centrum, vertelt u er graag meer over:

T +316 55 20 88 04
E gerlinde.oversluizen@han.nl