Lean in de maakindustrie

Het HAN Lean-QRM Centrum onderzoekt hoe de maakindustrie de Lean- en QRM-filosofie succesvol kan inzetten voor het versterken van haar concurrentievermogen. Wij helpen antwoorden te vinden op vragen als: hoe win ik met klantspecifieke producten de wereldwijde concurrentieslag? Hoe ga ik om met de vraag naar meer productvariatie met lage(re) productievolumes? En hoe borg ik een hoge productkwaliteit en uitstekende leverprestaties?

De koppeling van het mkb aan onderzoek en onderwijs helpt innovatie te versnellen

Toekomstbestendig blijven? Dan continu verbeteren!
Nu de concurrentie zich gestaag uitbreidt van lokaal naar wereldschaal, zijn uw uitdagingen groot. Uw klanten stellen steeds hogere eisen. Niet alleen aan de kwaliteit van het product, maar ook aan de levering. Daarnaast eisen zij steeds meer aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en milieu. Ook de kosten daarvan moeten met elkaar in lijn zijn. Om als bedrijf toekomstbestendig te blijven, is continue verbetering van producten én processen noodzakelijk. Kennis en toepassing van Lean en QRM (Quick Response Manufacturing) is dan onontbeerlijk.

High Variety, Low Volume
Bovendien, wat vandaag bijzonder is, is dat morgen niet meer. Afnemers verlangen steeds vaker specifieke en op hun wens toegesneden producten. Daardoor gaat het minder om ‘grote aantallen van hetzelfde’. Dat merken zowel mkb-bedrijven als grote organisaties in de maakindustrie. Lean en QRM in High Variety, Low Volume-omgevingen is daarom een centraal onderzoeksthema van het HAN Lean-QRM Centrum. Omdat mkb-bedrijven er vaak al langer mee te maken hebben, speelt veel van ons onderzoek zich daar af en hebben we hierover specifieke expertise opgebouwd.

Onderzoek: Lean en QRM in de High Variety Low Volume-omgeving
Lean en QRM zijn in het verleden vaak gepresenteerd als twee verschillende aanpakken terwijl ze veel overeenkomsten hebben. Doorgaans zien we dat wanneer bedrijven elementen uit beide filosofieën toepassen, ze elkaar juist versterken. Hierover is tot nu toe weinig kennis beschikbaar. Daarom doet het HAN Lean-QRM Centrum samen met onder andere mkb-bedrijven praktijkgericht onderzoek. Dat onderzoek draait om de vraag hoe bedrijven met Lean en QRM optimaal kunnen inspelen op klantvragen met een productieomgeving die geschikt is voor veel variëteit en lage volumes.

Onze meerwaarde
De resultaten van ons onderzoek, en onze kennis en ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van processen komen terug in al onze activiteiten. Denk aan onderzoekstrajecten bij meerdere bedrijven binnen een branche of sector én bedrijfsspecifiek, maar ook in opleidingen en trainingen, en in de masterclasses en workshops die we regelmatig organiseren. Zo zijn wij in staat om bedrijven te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen Lean en QRM-model en bepalen we samen met hen welke instrumenten nodig zijn om een optimaal resultaat te behalen.

Door onderzoek te koppelen aan de bedrijfspraktijk en het onderwijs zijn we in staat om innovaties te helpen versnellen. Nieuwe relevante kennis over (het effect van) Lean en QRM vloeit terug het onderwijs in. Op haar beurt helpt het onderwijs studenten om zelf tot oplossingen te komen die niet pasklaar beschikbaar zijn. Waar mogelijk doen studenten een onderzoeks- of stageproject bij een bedrijf om het Lean-proces te ondersteunen en om te zorgen voor extra capaciteit. Doordat studenten kennis hebben van de nieuwste technieken en modellen die we ontwikkeld hebben, kunnen zij meteen effectief aan de slag.

De bedrijven waarmee wij samenwerken blijken uitstekend in staat om hun producten en diensten continu te verbeteren. Zij hebben een sterke concurrentiepositie en verschillende partijen zijn in hun hun sector marktleider.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Lean en QRM in de maakindustrie?
Stef Tiggeloven, coördinator HAN Lean QRM Centrum vertelt u er graag meer over:
T +316 83 99 62 91
s.tiggeloven@han.nl