Roadmapping

Het HAN Lean-QRM Centrum helpt maakbedrijven om hun toekomst te visualiseren en de weg daar naartoe stapsgewijs in kaart te brengen. Dat doen we met de ‘T-plan methode’ voor Fast Start Technology Roadmapping, ontwikkeld door het Institute for Manufacturing van de Universiteit van Cambridge.

Weet waar u naartoe gaat en hoe u daar komt

Veel mkb-bedrijven zien doorgaans goed wat de markt van nu nodig heeft en spelen daar flexibel op in. Dat is hun kracht. Maar weten wat de markt over tien jaar doet, is voor de meesten veel moeilijker in te schatten. Herkent u dat? Neemt u beslissingen over langetermijninvesteringen vaak op gevoel? Of weet u juist precies waar uw bedrijf over tien jaar moet zijn, maar heeft u geen idee welke onzekerheden u vanaf nu moet overwinnen en hoe u daar met uw mensen moet komen?

Van A naar B
Roadmapping geeft structuur en laat duidelijke (tussen)stappen zien. Het geeft de toekomstige functie van het bedrijf weer, en het is een handige visualisatietechniek om van A naar B te komen waar het gaat over het verbeteren van producttechnologie en productieprocessen, en het ontwikkelen en opleiden van mensen.

Worldclass blijven
Om worldclass te blijven en de juiste keuzes te kunnen maken, helpen wij u bij het ontwerpen van een roadmap. Ook begeleiden we u om bijkomende dilemma’s te ondervangen. Uw toekomstvisie dwingt namelijk nu al de nodige acties en investeringen af. Welke zijn dat? Geen makkelijke vraag. Grote bedrijven hebben de ruimte en middelen om meerdere keuzes tegelijkertijd te maken, die ruimte is voor het MKB een stuk kleiner. Wanneer u een investering eerst moet terugverdienen, loopt u al de nodige vertraging op. Ver vooruitkijken en het prioriteren van activiteiten is dan ook cruciaal voor een zekere toekomst. Voor wie dat niet doet, is het maken van een roadmap een hele uitdaging.

Workshops in roadmaptechnieken
Tijdens een workshop nemen wij u mee naar uw eigen toekomst en helpen we inzichtelijk te maken of u met uw bedrijf op de goede weg zit. U leert wat de techniek en achtergrond ervan is, hoe u zelf roadmaps op maat maakt om in uw eigen bedrijf te gebruiken en wat het oplevert. Aan onze workshops doen meerdere bedrijven tegelijk mee zodat u onderling kennis kunt uitwisselen en veel van elkaar leert.

Tot de kern komen
Onze manier van roadmappen, gebaseerd op de methode van de universiteit van Cambridge, is speciaal ontwikkeld voor maakbedrijven in het mkb: de toekomstvisie wordt snel concreet en voorkomt eindeloos overleg op strategisch niveau. Communiceren met uw organisatie via roadmapping dwingt om tot de kern te komen, een beperkt aantal strategieŽn nauwkeurig uit te werken en te bepalen welke tussenstappen nodig zijn. Door zo te werken, leert u eveneens accepteren dat er tussen nu en straks altijd een grijs gebied zit waarvan onduidelijk is hoe de ontwikkeling zal verlopen.

In-company workshops
Bedrijven die verder willen, geven we in-company workshops over roadmapping voor concrete processen of producten. Omdat wij de technieken van roadmapping goed beheersen en grondige kennis hebben van lean, QRM en de wijze waarop een flexibel productiebedrijf kan worden georganiseerd, zijn wij een belangrijke partner in uw procesorganisatie en –ontwikkeling.

Generieke roadmaps
Naast de op maat gemaakte roadmaps voor het mkb, ontwikkelt het HAN Lean-QRM Centrum generieke roadmaps. Op dit moment ontwerpen we een algemene roadmap voor smarttechnologieŽn in de kunststofindustrie en een voor de automotive branch. Deze komen tot stand op basis van (diepte)interviews en onderzoeken bij tientallen branchebedrijven en –organisaties.

De dieptestudies, het ontwikkelen van roadmaps en het geven van workshops, worden uitgevoerd door onderzoekers van het HAN Lean-QRM Centrum. Bij het verzamelen en analyseren van gegevens (interviews, literatuurstudie) betrekken wij vaak studenten.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over roadmapping?
Menno Herkes, docent, onderzoeker en projectleider, vertelt u er graag meer over:
T +316† 55 20 87 82
E †menno.herkes@han.nl