Danielle Hendriks

Onderzoeker (modulair ontwerpen) en Hoofddocent Engineering
+ 31 6 55 20 87 81
D.Hendriks@han.nl

"Begin met kleine veranderingen waardoor de uitvoering eenvoudiger verloopt"

Danielle doet onderzoek op het gebied van Modulair Ontwerpen. Om te innoveren en om de doorlooptijd van projecten kort te houden kan modulariteit een oplossing bieden.Zij onderzoekt onder andere de drijfveren van en mogelijkheden voor de bedrijven om hun producten modulair te maken. Verder zetzij zich in om de kennis op dit gebied te integreren in het onderwijs bij het Instituut Engineering.

Begin met kleine veranderingen

Vaak hebben bedrijven al wat geprobeerd op het gebied van modulair ontwerpen. Maar soms is de stap om het uit te voeren groot. Een bedrijf kan beginnen met kleine veranderingen waardoor de uitvoering wat eenvoudiger verloopt.

Product Architecture Mapping (PAM)

Door voor een product de klantwensen, functies, onderdelen en varianten te beschrijven en deze met elkaar te verbinden, is te onderzoeken wat mogelijkheden zijn voor modulariteit, standaardisering en commonality. Beslissingen hierin nemen kan helpen om de klantwensen beter en sneller tegenmoet te komen.

Achtergrond

Ir. Danielle Hendriks is afgestudeerd aan de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en daarna werkzaam geweest bij de vakgroep Bedrijfskunde van de Productontwikkeling van deze opleiding.

Publicaties