Fred Cornelissen

Docent-onderzoeker en adviseur
+31 6 22 66 68 80
Fred.Cornelissen@han.nl

"The profit is in the process"

Fred is medeontwikkelaar van de specialisatie services in de minor Lean / World Class Performance.Zijn aandachtsgebied islean in Facility Management.

'The profit is in the process'

Fred is ervan overtuigd, dat duurzame procesverbetering alleen mogelijk is als medewerkers actief in het verbeterproces participeren.

Lean in ondersteunende processen

Fred heeft veel ervaring met kwaliteits- en verbetermanagement in dienstverlening. Hij is docent bij de opleiding Facility Management en heeft als facilitator verbeterprojecten uitgevoerd bij woningcorporaties en in de thuiszorg.

Publicaties