Jannes Slomp

Lector World Class Performance
+31 6 22 82 89 00
Jannes.Slomp@han.nl

" Het leggen van verbindingen tussen organisaties, het onderzoek en het onderwijs is mijn missie."

Verbeteren voortbrengingssystemen

Jannes past in zijn onderzoeksprojecten Lean- en ‘World Class Performance’-methodieken toe bij bedrijven en dienstverlenende organisaties en ondersteunt ze daarmee bij de inrichting, de besturing en continue verbetering van hun voortbrengingssystemen. Zo kunnen participerende organisaties hun concurrentiepositie verbeteren: klanten gaan hen bewonderen, de concurrentie wordt jaloers en medewerkers trots.

Projecten in de praktijk

Slomp voert samen met docent-onderzoekers, studenten en het werkveld onderzoeksprojecten, zoals het RAAK-project ‘Smart en Lean Shop Floor Control’ dat in 2017 is gestart. Het leggen van verbindingen tussen organisaties, het onderzoek en het onderwijs is zijn missie.

Onderzoeksgebieden

  • Integratie productieautomatisering
  • Hergroeperen van mensen en machines
  • Herinrichten van productielijnen
  • Modulair herontwerp / innovatie van productportfolio’s
  • Integreren van continue verbeteringen in de bedrijfsvoering (World Class Performance)

Achtergrond

Voor zijn aantstelling als lector was Jannes Slomp Adjunct Hoogleraar Operations Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Jannes Slomp heeft ruime ervaring in het opzetten en verzorgen van cursussen en was voorheen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van diverse opleidingsprogramma’s. Naast zijn aanstelling als lector bij de HAN is Jannes Slomp ook actief als kerndocent van de leergang Lean in de Zorg ( AOG school of management) en doceert hij Logistiek & Operations Control aan studenten van een postacademische controllersopleiding.

Publicaties

Sociotechnical Evaluation of Alternative and Innovative Shop Floor Control Systems

In this paper we present a sociotechnical evaluation of three new, and alternative shop floor control systems. The three alternative systems concerns the application of (i) POLCA, a card-based system to connect semi-autonomous cells, (ii) LPS (Lean Planning System), a detailed scheduling system to guide the flow of work in a low-volume/high-variety system, and (iii) the CONWIP/FISFOS/TAKT system, a system which limits the amount of work at the workfloor and only indicates priorities on job order level. We show how sociotechnical principles can be used to assess alternative shop floor control concepts. Concurrently, we discuss workplace innovation by means of the alternative shop floor control systems.