"We moeten als lectoren van elkaar leren, elkaar scherp houden en elkaars kennis gebruiken"

Over LEVE

Zeven lectoren bundelen hun krachten binnen het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). Ze ontwikkelden een gezamenlijke visie op de energietransitie en formuleerden een onderzoeksagenda. Hun doel: energie-evenwicht in 2030.

De Nederlandse energievoorziening wordt steeds afhankelijker van variabele bronnen, zoals zon en wind. Deze laten zich niet sturen, waardoor de opwekking van energie niet overeenkomt met de vraag. Op het ene moment wordt te veel duurzame energie geproduceerd, op het andere moment te weinig.

Om dit probleem op te lossen is samenwerking cruciaal. LEVE brengt verschillende disciplines bij elkaar en redeneert vanuit een systeemvisie. Vanuit die visie vindt onderzoek plaats, dat bijdraagt aan een betaalbare en betrouwbare energievoorziening.

Het lectorenplatform LEVE wordt ondersteund door het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE), Centre of Expertise Energy (EnTranCe) en de Topsector Energie (TKI Wind op Zee, TKI Nieuw Gas, Human Capital Agenda en Systeemintegratie).

"We hebben de opslagcapaciteit van 500.000.000 Tesla’s nodig om de wintermaanden met duurzame energie te overbruggen"

Betrokken partijen

Avans Hogeschool
Entrance
Hanzehogeschool Groningen
HAN Meet- en Regeltechniek
Hogeschool Zeeland
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Seece
Topsector Energie
Systeemintegratie
TKI Human Capital Agenda
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee

Waar werkt LEVE nu aan?

LEVE-lectoren werken momenteel aan 34 onderzoeksprojecten, die bijdragen aan het doel van het lectorenplatform: energie-evenwicht in 2030. Deze projecten zijn terug te vinden in de gezamenlijke onderzoeksagenda. Daarnaast wordt een aantal openbare white papers gemaakt, die kennis verschaffen over duurzame-energie-vraagstukken.

Whitepapers

Een beter begrip van de energietransitie is onmisbaar om - richting 2030 - een robuust en gedragen energiesysteem te behouden. Daarom licht LEVE de belangrijkste aspecten van de energietransitie toe in zes whitepapers. Hiermee informeert LEVE beleidsmakers, beslissers en andere geïnteresseerden over onderwerpen die van belang zijn voor het energiesysteem van de toekomst.

"Een visie wordt krachtiger als je die met elkaar deelt"

Contact

Op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Meer weten over het lectorenplatform? Stuur een e-mail naar Lectorenplatform.leve@org.hanze.nl.