logo HAN

Uw kind naar het hbo?

Hoe begeleidt de HAN uw kind?

Hoe meer u over de (studie)begeleiding van uw kind bij de HAN weet, des te beter helpt u uw kind bij het kiezen van de juiste onderwijsinstelling en opleiding. Met als doel dat u met uw kind bekijkt hoe hij/zij de kans op studieplezier en studiesucces en persoonlijke ontwikkeling zo groot mogelijk maakt.

De studievoortgang is, meer dan in het voortgezet onderwijs of in het mbo, primair de verantwoordelijkheid van uw kind.

Inventariseer vooraf de studie(begeleidings)mogelijkheden

Uw kind verdient natuurlijk passende begeleiding en betrokkenheid vanuit de hogeschool tijdens de studie. U kunt hierbij helpen door uzelf vůůr aanvang van de studie te verdiepen in:

  • De rechten en plichten van de HAN-student
  • De studieloopbaanbegeleiding van de hogeschool
  • Kenmerken van het hbo-onderwijs, zoals bijvoorbeeld: de mate van zelfstandigheid die van hbo-studenten gevraagd wordt, de moeilijkheidsgraad van de verschillende opleidingen, de hbo-cultuur etc.
  • De landelijke onderwijsontwikkelingen

Belang van begeleiding tijdens studie

Ook tijdens de studie helpt het als u bekend bent met het onderwijs en de werkvormen, de begeleiding bij de HAN en de manier waarop er wordt beoordeeld en studiepunten worden toegekend.

Studieloopbaanbegeleiding bij de HAN

Voor HAN-studenten bestaan er diverse mogelijkheden voor studieloopbaanbegeleiding, zoals het stellen van vragen:

  • Rondom hun studie en verdere ondersteuning aan hun studieloopbaanbegeleider. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor uw kind binnen de HAN. Met hem/haar zijn structureel gesprekken gepland. De studieloopbaanbegeleider heeft wekelijks contact met de groep en plant ook met iedere student individuele gesprekken in
  • Over onder andere financiŽle zaken, topsportregeling, functiebeperking of chronische aandoening, persoonlijke problemen, bezwaar-/beroepsprocedures aan het campusdecanaat (of campusdecanen) in Arnhem en/of in Nijmegen
  • Over zaken zoals pesten, intimidatie of racisme gedurende de studie aan vertrouwenspersonen bij de HAN. Zij gaan strikt vertrouwelijk met alle informatie om

Uw kind wordt tijdens zijn of haar opleiding bij de HAN begeleid door professionals.

Studeren met een functiebeperking

Voor studenten met een functiebeperking zijn er bij de HAN genoeg mogelijkheden om een studie te volgen. Wanneer uw kind spastisch is, autistisch, een gehoorstoornis heeft, chronisch vermoeid is of gebruik maakt van een rolstoel zoeken we, voor zover redelijk en haalbaar, naar mogelijkheden om voor uw kind de studie studeerbaar te maken.

Laat dit ruim voor de start van de opleiding weten, zodat we eventuele voorzieningen tijdig kunnen regelen voor uw kind. Neem dan contact met ons op via functiebeperking@han.nl. Meer informatie vindt u op www.han.nl/functiebeperking.

Topsportacademie

Is uw kind een (aankomende) topsporter? Binnen de HAN bestaat er een speciale regeling voor (aankomende) topsporters om de combinatie van onderwijs en topsport te vergemakkelijken. Als uw kind in aanmerking komt voor deze regeling, biedt de opleiding hem/haar, voor zover mogelijk, flexibel†onderwijs aan. Kijk op www.han.nl/topsportacademie voor meer informatie.