logo HAN

Uw kind naar het hbo?

Past hbo bij uw kind?

Het maken van een studiekeuze begint bij het maken van een keuze voor een bepaald type onderwijs. Daarom is het goed te weten wat het hbo-onderwijs inhoudt, welke studievormen er zijn, hoe het is opgebouwd, wat de verschillen zijn met het voortgezet onderwijs en wat de HAN speciaal biedt voor vwo’ers en mbo’ers.

Hbo-onderwijs versus universitair onderwijs

Een hbo-bacheloropleiding wordt gevolgd aan een hogeschool en is praktisch, met over het algemeen een helder beeld voor welk beroep er wordt opgeleid. Studenten krijgen alle vrijheid om zich zelfstandig te ontwikkelen. Hierbij krijgen ze begeleiding. De theorie wordt direct toegepast in de praktijk, vaak door middel van stages en er wordt veel gewerkt in (kleine) groepen. De student ontwikkelt een onderzoekende houding. Een universitaire opleiding is veel wetenschappelijker van aard en is erop gericht nieuwe kennis te ontwikkelen op basis van onderzoek.

Welke studievormen zijn er?

Voltijdopleiding
Er zijn verschillende studievormen, ook daarover is het goed dat u meer achtergrondinformatie heeft. Heeft uw kind net zijn/haar havo- of vwo-diploma gehaald, dan is voltijdonderwijs de meest logische keuze. Bij deze studievorm is uw kind fulltime met de studie bezig: thuis en op school. Ook geeft deze studievorm recht op studiefinanciering.

Deeltijd- of duale opleiding
Deeltijd studeren is handig voor studenten die naast hun studie willen (blijven) werken, deze studievorm neemt minimaal 20 uur per week in beslag. Met een duale studie doen studenten relevante werkervaring op terwijl ze studeren. Hierbij studeert de student naast zijn werk.

Lees meer over deeltijd en duaal studeren

Opbouw hbo

Een hbo-voltijdstudie duurt vier jaar en bestaat uit vier onderdelen. Het eerste jaar noemen we propedeuse. Uw kind leert dan de basisvaardigheden. Hij/zij ontdekt hierin waar zijn/haar talenten liggen en of de opleiding inderdaad goed aansluit.

Het tweede en derde jaar vormen de hoofdfase. Vaak loopt uw kind dan stage. Het laatste jaar studeert hij/zij af. Het programma bestaat dan uit een afstudeerstage en een afstudeeronderzoek. Tijdens de afstudeerstage zal uw kind alle kennis en competenties die hijzij de afgelopen jaren heeft vergaard in de praktijk brengen. Wilt u meer informatie over hoe een bepaalde opleiding is opgebouwd? Kijk dan op www.han.nl/voltijd bij de opleiding waarin uw kind geďnteresseerd is.

Verschillen met het voortgezet onderwijs

Als ouders/verzorgers heeft u geen inzage in de studieresultaten van uw kind zoals u dat nu wellicht gewend bent. Via uw kind blijft u op de hoogte van zijn/haar voortgang. Wel worden er door sommige opleidingen ouderavonden georganiseerd.

Ten opzichte van de (huidige) vooropleiding van uw kind zult u merken dat als uw kind straks aan het hbo studeert:

  • het lestempo hoger ligt
  • er meer zelfstudie wordt verwacht
  • er meer wordt samengewerkt in groepsverband
  • er meer eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht
  • er minder contacturen zijn
  • er langdurige stages zijn

Voor vwo'ers

Een groot percentage vwo-scholieren overweegt een hbo-opleiding te volgen: ruim 40% (bron: rapport ‘Kiezen voor hbo of wo’, ResearchNed (april 2011)). Als vwo'er heeft uw kind een prima uitgangspositie om aan een hbo-opleiding te beginnen. Bij veel kinderen past een praktische insteek namelijk beter dan een academische benadering. Het studiesucces is groter voor vwo'ers.

Speciaal voor vwo'ers bieden sommige HAN-opleidingen uitdagende trajecten aan voor ambitieuze studenten. Daarmee verbreedt en verdiept uw kind zijn studie. Denk bijvoorbeeld aan honoursprogramma’s bij alle opleidingen binnen IPS, IVS en Social Studies of de mogelijkheid om twee diploma’s te behalen. Kijk bij de opleiding van uw kinds keuze welke mogelijkheden er zijn.

Voor mbo'ers

Na een mbo-studie kan het zo zijn dat uw kind zijn carričrekansen wilt verruimen. Om later door te groeien naar een leidinggevende, coördinerende of beleidsmatige functie. Een groot verschil met mbo is dat op hbo veel meer theorie wordt aangeboden. Ook gelden bepaalde doorstroomeisen om met mbo in te kunnen stromen in het hbo.

Voor sommige mbo-opleidingen bestaat er een doorlopende leerroute naar het hbo. Uw kind krijgt dan op het mbo een speciaal doorstroomprogramma, waardoor de opleiding bijna ongemerkt doorloopt in het hbo-programma van de HAN. Dit geldt voor een aantal mbo’s in Gelderland.