logo HAN

Uw kind naar het hbo?

Praktische informatie

Er komt veel bij kijken, wanneer uw kind gaat studeren. Hier vindt u meer informatie over aanmelden voor een opleiding, kosten en financiering, studiebelasting en op kamers gaan.

Aanmelden voor een opleiding bij de HAN

Heeft uw kind de studie gevonden die echt bij hem/haar past, dan is het goed te weten hoe het aanmeldproces verloopt. Alle voltijd-bacheloropleidingen van de HAN†starten op 1 september. Een aantal opleidingen kent ook een februari-instroom. Kijk op www.han.nl/aanmelden voor meer informatie.

Waar moet u/uw kind op letten voor het aanmelden:

  • Op tijd aanmelden, voor veel opleidingen kan uw kind zich aanmelden t/m 1 mei
  • Kent de opleiding een decentrale selectie? Dan moet hij/zij zich vaak eerder aanmelden. Kijk bij de opleiding voor meer informatie. Het is aan te raden dat uw kind zich voor 1 mei aanmeldt voor een opleiding van tweede keuze in verband met de studiekeuzecheck

Aanmeldstappen die uw kind neemt:

  1. Ga naar Studielink en log in met DigiD
  2. Klik op ‘Nieuw inschrijfverzoek’
  3. Uw kind ontvangt binnen een paar werkdagen per post en e-mailadres een bevestigingsbrief van de HAN. Hierin staan de vervolgstappen om de aanmelding definitief te maken
  4. Maak een eigen HAN-account aan
  5. Ga naar www.HAN.nl/mijnaanmelding om de status van de aanmelding te volgen. Daar ziet hij/zij ook wat er nog rest om definitief ingeschreven te worden. Het is belangrijk dat hij/zij voor de start van het studiejaar definitief staat ingeschreven, anders mag hij/zij niet starten met de studie
  6. Doe de studiekeuzecheck

U kunt tijdens de aanmelding helpen door te checken of alle onderdelen op de checklist op tijd ‘op groen staan’ in www.han.nl/mijnaanmelding.

Kosten en financiering

Studeren is kostbaar. Daarom is het goed om van tevoren te weten wat de studie gaat kosten. Hier vindt u meer informatie over deze zaken, zoals studiefinanciering, de hoogte van het collegegeld of over het eventueel op kamers gaan van uw kind.

Collegegeld
Het collegegeld verandert elk studiejaar. De hoogte van het collegegeld is onder andere afhankelijk van nationaliteit, eventueel eerder behaalde diploma’s in het hoger onderwijs en meer. Bereken de hoogte van het collegegeld van uw kind op www.han.nl/collegegeld.

Betaling collegegeld
Het betalen van het collegegeld gebeurt door middel van een doorlopende machtiging. Meer informatie hierover vindt u op www.han.nl/machtiging.

Overige kosten
Daarnaast zijn er de kosten voor studieboeken, readers, kopieerkaarten en eventueel ander studiemateriaal, zoals de aanschaf van een laptop. Het 1e jaar zijn deze extra kosten het hoogst. Daarna nemen ze af.

Naast het college- en boekengeld zijn er mogelijk andere variabele kosten waar uw kind rekening mee moet houden, denk aan kosten voor eventuele internationale stages of excursies. De kosten hiervan variŽren, hier kunt u altijd naar vragen tijdens een Open Dag of kijk op www.han.nl/voltijd bij de opleiding van uw kinds keuze onder het kopje ‘starten’ bij studiekosten. Hier worden de studiekosten beschreven. Of kijk op www.nibud.nl (bij het thema studeren) om te zien hoeveel het ongeveer kost om te gaan studeren.

Financiering
Voltijdstudenten en studenten die een opleiding in de duale studievorm volgen, ontvangen 4 jaar studiefinanciering.†Op de website van DUO vindt u de meest recente informatie over de financiering van de studie. Kijk op: www.duo.nl.

Contacturen/studiebelasting

Het aantal contacturen verschilt per opleiding. Op de homepagina bij iedere voltijdopleiding vindt u een link naar Studie in Cijfers. Hier vindt u o.a. het aantal contacturen dat uw kind in het 1e jaar krijgt aangeboden.

Contacturen is niet hetzelfde als studiebelasting. Zelfstudie, huiswerk, werken aan projecten met medestudenten, tentamens maken, een gesprek met de studieloopbaanbegeleider, etc.: het hoort allemaal bij de studiebelasting. Een studiejaar omvat in totaal 1680 studiebelastingsuren en 60 studiepunten.

In de afgelopen jaren heeft u uw kind meegemaakt als scholier of mbo-student. U doet er dus goed aan om vanuit die ervaring met hem/haar te kijken of hij/zij voldoende zelfstandigheid heeft om buiten alle contacturen om aan de studie te werken.