header foto

Welkom bij SEECE

SEECE is hét centre of expertise voor duurzame, betrouwbare en betaalbare elektrische energievoorziening. Deze publiek-private samenwerking van bedrijven, instellingen en verschillende groepen binnen de HAN, jaagt noodzakelijke innovatie aan en zorgt voor voldoende arbeidscapaciteit.

Human Capital

 

Door de energietransitie en het Klimaatakkoord is er een grote behoefte aan meer en adequaat opgeleide afgestudeerden in de technische opleidingen.

SEECE draagt hieraan bij door:

  • nieuwe energie-gerelateerde trajecten voor nieuwe doelgroepen te ontwikkelen.
  • verdere optimalisatie van het energie-onderwijs door meer faciliteiten, nieuwe leerroutes en netwerken
  • ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van leven lang ontwikkelen en learning communities voor de energiesector. 

 

Partners

 

SEECE is een publiek-private samenwerking tussen het energie gerelateerde bedrijfsleven en het hoger onderwijs.

De key partners van het centre of expertise zijn:

Alliander, TenneT, DNV GL, KEMA Laboratories, Industriepark Kleefse Waard (IPKW), ElaadNL en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Partners van SEECE werken samen aan energie gerelateerde projecten voor een versnelling van de innovatie in de energietransitie én voldoende goed opgeleide professionals.

 

 

fotolijst

Nieuws van SEECE

13-01-2022

Het werk van een netbeheerder in de energietransitie is – op zijn zachtst gezegd – uitdagend. Alliander speelt een belangrijke rol in een systeem vol nieuwe technologieën en marktmogelijkheden, Lees meer...

01-12-2021

Het lectoraat Meet- en Regeltechniek van de HAN werkt al jaren aan warmtepompsystemen, samen met bedrijven en andere kennisinstellingen. Onderzoekers willen nu een nieuw project formuleren Lees meer...

Aardgasvrije woningen

Alle Nederlandse woningen moeten vanaf 2050 klimaatneutraal zijn. Deze ambitie leidt tot een enorme opgave. Ons land kent in totaal 7,7 miljoen woningen, waarvan een groot deel verwarmd wordt met aardgas. Het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) brengt onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden bij elkaar om te werken aan dit warmtevraagstuk.