header foto

Nieuws

Interview TenneT: “We hebben elkaar nodig om antwoorden te vinden.”
02-07-2021

In de energietransitie groeit de vraag naar talentvolle arbeidskrachten en technologische innovatie. Om aan die vraag te voldoen, is samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven essentieel. Dat vertellen Robert-Jan de Bes en Inge Vernooy-Klijberg van hoogspanningsnetbeheerder TenneT in een interview.

Erik Folgering: In Connectr weten studenten aan welke puzzel ze werken
30-06-2021

Hoe stuur je studenten met goede energietransitievaardigheden de wijde wereld in? Erik Folgering houdt zich al jaren bezig met die vraag. Voorheen bij SEECE, maar sinds kort als kernteamlid van Connectr én als onderzoeker aan de Radboud Universiteit. “Human capital is minstens zo belangrijk als energie-innovaties.”

Themaroute waterstof; HAN-studenten verdiepen zich in buffering van duurzaam gas
28-06-2021

Techniekstudenten van de HAN deden onderzoek naar de opslag van waterstof in aardgasleidingen. Het onderzoek is onderdeel van de themaroute waterstof, een project waarin studenten expertise opbouwen. “Ik wil op dit project verder bouwen en op wijkniveau waterstofopslag creëren.”

Interview KEMA Laboratories: Energietechnologie verandert in hoog tempo
23-06-2021

Wat is de waarde van het SEECE-netwerk in de energietransitie? Peter Vaessen van KEMA Laboratories vertelt waarom hij samenwerkt met andere bedrijven en kennisinstellingen. “Als je de energietransitie voor elkaar wil krijgen, dan moet je rekening houden met de hele keten.”

Leerwerktraject statushouders: nieuwe kans in de energiebranche
11-06-2021

Je bent als statushouder in Nederland terechtgekomen. Je barst van het talent, maar je diploma’s zijn hier ongeldig. Wat doe je dan? Met een speciaal leerwerktraject geeft de HAN statushouders de kans om hun kwaliteiten voor de energietransitie in te zetten. “Het is een win-winsituatie.”

Interview DNV: “We hebben meer briljante geesten nodig voor de energietransitie”
30-05-2021

Wat is de waarde van het SEECE-netwerk in de energietransitie? Theo Bosma en Sander Domensino van DNV vertellen waarom zij samenwerken met kennisinstellingen en bedrijven. “Het opschalen van energietechnologie is een enorme uitdaging.”

De belangrijkste keuzes in de energietransitie
25-05-2021

Onze energiehuishouding gaat op de schop. Dat is vastgesteld in het Klimaatakkoord. Voor Nederland geldt dat in 2050 de elektriciteitsvoorziening voor 95 procent CO2-neutraal moet zijn.

Connectr versnelt energie-innovaties
25-05-2021

Studenten van mbo, hbo en de universiteit werken bij Connectr samen met onderzoekers en bedrijven aan energie-innovaties. Het doel: een bijdrage leveren aan de energietransitie en het stimuleren van de regionale werkgelegenheid.

Breed consortium puzzelt aan waterstofketen in het project ENOWATTS
20-05-2021

Hoe kan waterstof bijdragen aan de betrouwbaarheid én betaalbaarheid van de duurzame energievoorziening? In het project ENOWATTS werkt een breed pallet aan organisaties aan de waterstofketen, op weg naar een antwoord op die vraag.

Portret Liander-directeur: Zonder energie staat alles stil
19-05-2021

Sarike van Wettes werkgebied behelst alles wat te maken heeft met onderhoud van het gas- en elektriciteitsnet en het voorkomen van storingen. Als die zich toch voordoen, moet er zo snel mogelijk een oplossing komen. Ze geeft als directeur leiding aan 1000 medewerkers.

Agenda