Agendabericht

11 oktober 2017

SAMEN WERKEN AAN DE ENERGIETRANSITIE EN EEN DUURZAME LEEFOMGEVING

Tijd: 09.30 uur inloop - 15.20 einde
Locatie:  HAN Faculteit Techniek, Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem

Waarom overschakelen naar een duurzame omgeving?

De noodzaak om over te schakelen van een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een circulaire en biobased economie is groot. Kijk maar het opraken van de fossiele grondstoffen, de gevolgen van de stijgende CO2-concentraties en de grote carbonfoot print die we als mens achter laten.

Deze transitie naar duurzame energie en herwinbare grondstoffen uit reststromen biedt voor bedrijven en instellingen veel kansen. Maar vraagt tegelijkertijd ook om extra ondersteuning bij innovatief onderzoek op de R&D afdelingen.

Met Sustainable Energy & Environment wil de HAN in nauwe samenwerking met het werkveld en de regio het onderwijs en onderzoek op dit maatschappelijk relevante thema vorm geven. Om uiteindelijk goed opgeleide professionals en innovaties voor en met de regio te realiseren.

Deelname aan het seminar is gratis Heb je interesse, meld je dan aan via het online aanmeldformulier.
Meer informatie over de icoonprojecten is te vinden via de link in de han.nl/agenda aankondiging

Meer informatie over dit agendabericht external link