Agendabericht

13 oktober 2017

Themamiddag HAN Lectoraat Meet- en Regeltechniek: De Saldering Voorbij

Tijd: van 13:00 tot circa 17:00 uur
Locatie:  Powerlab 73.0, gebouw LB unit 0.03, Industriepark Kleefsewaard IPKW, Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem

De problematiek schetsen voor de energiezuinige woningbouw als er niet langer gesaldeerd kan worden
Zicht geven op mogelijke oplossingen voor deze nieuwe situatie en duidelijk maken wat de consequenties van die oplossingen zijn
Partijen ervaring, lessen en behoeften laten delen met elkaar en met de HAN. Om zo een beter beeld van de gezamenlijke mogelijkheden te krijgen en richting te geven aan toekomstige inspanningen van de HAN:
 - Inventariseren van de behoefte aan kennisoverdracht
 - Partijen zoeken die samen met de HAN innovatie-oplossingen willen ontwikkelen

Aanmelding
Aan deelname zijn geen kosten verbonden!
U kunt zich (binnenkort) aanmelden via han.nl/agenda
Voor meer informatie kunt u terecht bij Lectoraat Meet- en Regeltechniek:
E: Tanja.Vermeulen@han.nl / 06-55291232