Agendabericht

18 april 2018

KIVI Mini-seminar Huizen zonder Aardgas

Tijd: van 16:30 tot 21:30 uur
Locatie:  Aula Faculteit Techniek, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem

17:00 Opening door de dagvoorzitter - Guus Pemen [TU Eindhoven]
17:05 [1] Welke mogelijkheden zijn er om dit te realiseren - Hans van Wolferen
17:40 [2] Warmtenetten – Wim Mans [www.Innoforte.nl]
18:15 Pauze met een broodjes maaltijd
19:00 [3] Warmtepompen – Erwin Janssen [www.Nathan.nl]
19:35 [4] Hergebruik van het bestaande gasnet – Ad van Wijk [TU Delft]
20:10 Discussie onder leiding van de dagvoorzitter
21:00 Afsluiting met een drankje
 
Kosten: KIVI-leden € 15, niet KIVI-leden € 25. Studenten gratis, mits voorafgaand aangemeld!

Aanmelden:
Iedereen dient zich aan te melden via de website https://www.kivi.nl/afdelingen/energie-en-warmtetechnologie/activiteiten/activiteit/huizen-zonder-aardgas

Meer informatie over dit agendabericht external link