Agendabericht

17 mei 2018

Energy Café over de Bottom-up Energietransitie

Tijd: Inloop vanaf 16.00 uur, start 16.30 uur. Einde 17.30 uur met aansluitend netwerrkborrel
Locatie:  Arnhem, Langstraat 20 (Showroom)

Ruud Schuurs (Adviseur in Beweging) schets een beeld van de wijkaanpak in Arnhem en andere gemeenten. Daarna gaan we in gesprek met enkele Arnhemse wijkinitiatieven zoals Duurzaam Craneveer, NOM Arnhem West, Buurtgroenbedrijf Spijkerkwartier, Hoogkamp Energie en Groenewijkstroom.

We willen graag weten wat de ervaringen tot nu toe zijn en waar de knelpunten liggen. Kan ons netwerk [energie made in Arnhem] een helpende hand bieden?

Vervolgens vertelt Anne-Marie Pronk over de nieuwe EnergyCoin Foundation, een stichting die lokaal duurzaam opgewekte energie op de blockchain gaan zetten. Aan het einde van het podiumprogramma is er gelegenheid voor korte pitches en daarna is er ruim tijd voor de netwerkborrel.