Agendabericht

29 januari 2019

Meet & Match (Aankomende) Deeltijdstudenten

Tijd: start 14.00 uur - inloop 13.30 uur
Locatie:  Arnhem, Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem - Engineering gebouw

Deeltijdstudies Techniek sluit aan bij de presentaties van Engineering S3-projecten (voormiddag) en een Meet & Match van Engineering voor S4-projecten. Een belangrijk onderdeel in het curriculum van de opleidingen bij HAN Engineering zijn projecten. Studenten werken vanuit hun eigen discipline in bi-disciplinaire of multidisciplinaire groepen samen met studenten uit andere opleidingen. Gedurende de opleiding kennen deze projecten een toenemende complexiteit, realiteit en multidisciplinariteit. ’s Ochtends zullen de presentaties zijn van Semester 3 projecten.

De Meet & Match Semester 4 projecten biedt de bedrijven de kans om de nog ‘zwevende’ studenten te enthousiasmeren en omdat het in combinatie is met de stagevoorlichting des te aantrekkelijker.

Meer informatie over dit agendabericht external link