Agendabericht

27 juni 2019

Design presentatie nieuwe HAN Solarboat

Tijd: Start 15.00 uur
Locatie:  HAN Engineering gebouw, Ruitenberglaan2 6, 6826 CC Arnhem

Ben jij zeker aanwezig op de presentatie? Zo ja, met hoeveel mensen? Geef dit even aan, zo houden wij beter rekening met het aantal hapjes & drankjes!
Aanmelden via mailto:info@hansolarboat

Meer informatie over dit agendabericht external link