Agendabericht

19 september 2019

Energie cafe Arnhem: transitiedebat

Tijd: inloop 16.00, start 16.30-17.30 uur gevolgd door netwerkborrel
Locatie:  Showroom Arnhem, Langstraat 20, Arnhem.

Het Energy Café is het inspirerende ontmoetingsmoment van het netwerk Energie made in Arnhem dat om de twee maanden wordt georganiseerd op de derde donderdag van de maand.
ls u een café (deels) wilt organiseren (bijvoorbeeld bij u op locatie) of u heeft een vraag of een oproep aan het netwerk, dan kunt u daarover contact opnemen met Maud Wolf: maud.wolf@arnhem.nl.