Agendabericht

23 oktober 2019

Seminar Klimaatadaptatie

Tijd: van 16:30 tot 21:00 uur
Locatie:  HAN Campus, Ruitenberglaan 26 Arnhem in collegezaal F1.12

Programma:
16.30u Ontvangst met koffie en thee
17.00u Opening door de dagvoorzitter Arnold Groot, KIVI Regio Gelderland
17.15u Inleiding door Mascha Smit, HAN-lector Duurzame Energie
17.30u Presentatie Wateroverlast, Arnold Wielinga - senior consultant Water Royal Haskoning DHV / branche ambassadeur Klimaatadaptatie NLIngenieurs
18.00u Presentatie Overstroming, Frans Klijn - Zoetwatersystemen / Risico analyse voor waterbeheer Deltares
18.30u Pauze met een broodje
19.00u Presentatie Hitte, Sanne Huisman - projectmedewerker Tauw
19.30u Presentatie Droogte, Peter Schrijver - Heemraad Waterschap Rijn IJssel
20.00u Start discussie aan de hand van vragen en eindconclusie
20.30u Afsluiting seminar en napraten met een drankje

Meer informatie over dit agendabericht external link