Agendabericht

12 december 2019

Informatiebijeenkomst over leerwerktraject in de energiesector voor hoger opgeleide statushouders

Tijd: vanaf 14:00 uur
Locatie:  Faculteit Techniek, Ruitenberglaan 26, Arnhem.

Iedereen is welkom: statushouders met interesse in een hbo-studie en een achtergrond in de techniek,  maar ook medewerkers van gemeenten en van andere organisaties, betrokken bij statushouders.

Programma
De informatiebijeenkomst start met korte presentaties over:
• het Nederlandse hoger beroepsonderwijs en studeren bij de HAN, met uitleg over de Associate Degree-programma’s in de energie.
• Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, een kennismaking;
• het leerwerktraject in de energie, met uitleg over de beoogde doelgroep, de toelatingscriteria, de verschillende programmaonderdelen en de inschrijvingsprocedure;
• studenten aan het woord; ervaringen van statushouders die nu een Associate Degree programma volgen bij de HAN.
 
Er is daarna voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan:
• HAN docenten van het leerwerktraject;
• statushouders die nu bij de HAN studeren;
• UAF medewerkers.

Wil je je al inschrijven voor het leerwerktraject? Ga naar www.han.nl/leerwerktraject. Je kunt je inschrijven tot 16 december.

Meer informatie over dit agendabericht external link