header foto

Agendabericht

24 september 2020

Digitale CIGRE Key Take Aways event

Tijd: Start 09.00 uur - Eindtijd 16.00 uur
Locatie:  Online

Namens CIGRE Internationaal stimuleert en bevordert Stichting CIGRE Nederland in Nederland de uitwisseling van kennis op het gebied van het elektriciteitstransport en -opwekking op (inter)nationaal gebied. Binnen het kennisnetwerk werken bedrijven, organisaties, instituten en jong professionals samen.

CIGRE is in ruim 90 landen vertegenwoordigd en biedt daarmee een wereldwijd forum voor de ontwikkeling en open uitwisseling van kennis, informatie en expertise in de elektriciteitssector, die zowel technisch relevant als praktisch toepasbaar is voor de toekomst van elektrische energiesystemen. Voor onze leden biedt dit een unieke kans om zowel individueel als collectief, op nationaal én internationaal niveau, technische competenties verder te ontwikkelen en gezaghebbend, onbevooroordeeld technisch advies te versterken. Op onze website https://www.cigre.nl vind je meer informatie.

Aanmelden - Ga naar meer over dit agendabericht

Meer informatie over dit agendabericht external link