header foto

Agendabericht

04 november 2020

Katapultweek: Doorpakken in de dynamische driehoek

Tijd: 16.00-17.00 uur
Locatie:  Online

Met bijdragen van:
Wietske Kuijer-Siebelink (HAN, Onderzoeker Kenniscentrum Publieke Zaak)
Loek Nieuwenhuis (HAN, Lector Beroepspedagogiek)
Tanja Tankink (HAN, Beleidsmedewerker Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorg)
Erik de Vries (HAN, Lector Innovatie in de Publieke Sector)

Doelgroep:
Mensen uit de beroepspraktijk en uit hoger onderwijs die betrokken zijn in/bij PPS samenwerkingsverbanden, op operationeel, tactisch of  strategisch niveau.

Meer informatie over dit agendabericht external link