header foto

Agendabericht

04 maart 2021

Groen herstel:versnelling van de regionale energietransitie

Tijd: vanaf 13:30
Locatie:  Webinar

Vraagstelling: Hoe zijn energietransitie en innovatie op regionaal niveau slim te koppelen aan arbeidsmarkt- en scholingsbeleid? Kun je met slim (om)scholen, slim innoveren en slimme arbeidsmobiliteit (bijv. van gas- en aanverwante sectoren naar groene sectoren) voorsorteren op groene, toekomstbestendige banen? Op regionale schaal ontbreekt het vaak nog aan actiegerichte arbeidsmarktstrategieën voor een voortvarende energietransitie. Reden te meer om de regionale energiedialoog vorm en richting te geven: wat is de uitdaging waar we voor staan en wie is aan zet en aanspreekbaar? Kortom, hoe verbinden we innovatie, leren en werken aan de regionale klimaatambities?

Spreker: Nienke Homan, gedeputeerde Provincie Groningen

Dit webinar is de eerste uit een reeks van vijf waarin de rol van pps-en centraal staat bij groen herstel uit de coronacrisis. En wordt aangeboden door Topsector Energie, Wij zijn Katapult, Sociaal-Economische Raad (SER), Nationaal Programma RES, Netherlands Enterprise Agency (RVO), en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Aanmelden kan via link "Lees meer'

Meer informatie over dit agendabericht external link