Adviesraad AWTI: steek meer geld in hogeschool-onderzoek

20 september 2017

 De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) raadt de Nederlandse overheid aan om 130 miljoen euro te investeren in praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en het ontwikkelen van innovatiecampussen. AWTI noemt duurzame energie als cruciaal onderzoeksthema.

Screenshot van het adviesrapport Onmisbare Schakels

In het adviesrapport Onmisbare Schakels, dat in augustus werd gepubliceerd, doet AWTI vijf concrete aanbevelingen. Een van die aanbevelingen luidt:

“Zorg voor stabiele en meerjarige financiering om continuďteit in de opbouw van de strategische kenniscapaciteit te ondersteunen. Investeer hierin minimaal 330 miljoen euro extra per jaar. Besteed dit als volgt: i) 150 miljoen euro voor de ontwikkeling van onderzoekscapaciteit (kennis- en expertiseontwikkeling) bij PKO’s [Toegepast Onderzoek Instellingen, zoals TNO red.] op terreinen die cruciaal zijn voor het toepassingsgericht onderzoek van de toekomst; ii) 50 miljoen euro voor onderzoeksfaciliteiten voor toepassingsgericht onderzoek, in samenhang met faciliteiten ten behoeve van fundamenteel onderzoek; iii) 130 miljoen euro voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en het ontwikkelen van gezamenlijke innovatiecampussen.”

De aanbeveling sluit aan bij de activiteiten van SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise). Het centre of expertise verbindt onderzoek met onderwijs, het bedrijfsleven en overheden. SEECE speelt bijvoorbeeld een rol in het recent opgerichte Lectorenplatform EnergieVoorziening in Evenwicht (LEVE). Lectoren van verschillende hogescholen ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek, op basis van actuele vraagstukken uit de praktijk.

Duurzame energie

Het thema duurzame energie komt meerderen malen terug in de aanbeveling van AWTI. De adviesraad benadrukt in zijn rapport dat de energietransitie vraagt om een brede, multidisciplinaire samenwerking:

“Maatschappelijke ontwikkelingen nopen in een aantal domeinen tot een transitie, bijvoorbeeld op de terreinen van energieopwekking, mobiliteit en transport, veiligheid, voedselproductie en zorg. Transities zijn complex omdat ze niet alleen om radicale innovaties vragen, maar ook om gecoördineerde, simultane kwalitatieve veranderingen op verschillende plekken in een maatschappelijk systeem (systeeminnovaties).”

Klik hier om het hele rapport te downloaden

Bron: HAN Centre of Expertise - SEECE