header foto

Alliander en onderwijsinstellingen ontwikkelen deeltijdtraject voor ‘praktische havisten’

8 december 2017

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Quadraam en netwerkbedrijf Alliander ontwikkelen een deeltijdtraject voor jongeren met een havodiploma. In 2018 gaat de pilot Operational Network Trainee van start.

Techniekbeeldbank.nu

Jongeren met een havodiploma, die net geslaagd zijn op de middelbare school, hebben weinig opties. Die kunnen starten met een voltijd hbo-opleiding of kiezen voor een baan met weinig perspectief. Maar sommige havisten willen leren én uitdagend werk.

Operational Network Trainee

Voor die jongeren ontwikkelen de HAN, netwerkbedrijf Alliander en het Arnhemse schoolbestuur Quadraam een nieuw onderwijstraject: Operational Network Trainee. ‘Praktische havisten’ kunnen solliciteren bij Alliander en – als ze worden aangenomen – starten met een tweejarig traineeship, in combinatie met een associate degree-opleiding elektrotechniek/energietechniek op de HAN. De opleiding wordt door Alliander betaald en de trainees krijgen een salaris.

Als de pilot een succes is, wordt het hbo-deeltijd-traject voor meerdere bedrijven opengezet. Veel organisaties kampen met een tekort aan energietechnici. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de vraag naar technisch personeel de komende jaren toeneemt, onder andere door een groeiend aantal duurzame-energieprojecten.

Gevolg van samenwerking

De pilot was er niet gekomen zonder het Sustainable Electrical Centre of Expertise (SEECE). De HAN en Alliander - beide key partners van SEECE - werken al jaren aan een toename van goedopgeleide energietechnici. Voornamelijk door nieuwe doelgroepen aan te spreken; technisch talent, dat zonder een dergelijk hbo-deeltijdtraject wellicht voor een ander carrière-pad zou kiezen.

De groep praktische havisten kwam bij SEECE aan het licht tijdens een project dat inzet op een betere doorstroom van middelbare scholen naar technische hbo-opleidingen. Docenten uit het voortgezet onderwijs leveren hier een grote bijdrage aan. Meer weten over dit project? Lees een interview met natuurkundedocenten Jos Luijten en André Slomp.

Bron: HAN Centre of Expertise - SEECE