Toolbar
header foto

Nieuwsarchief

Technici moeten niet alleen oog hebben voor techniek, maar ook voor andere elementen in de energietransitie. Docent-onderzoeker Luca Gennari rust studenten daarom uit met een holistisch perspectief. “Studenten moeten met een open blik naar andere domeinen kijken.”

SEECE werd maandag 4 oktober onder de loep genomen tijdens een peer review. Wat zijn de sterke punten van deze publiek-private samenwerking? En waar liggen de kansen? Het centre of expertise gebruikt de antwoorden op deze vragen voor zijn doorontwikkeling.

Hoe zorg je dat energietechnologie complementair is aan de omgeving? Studenten werken aan het prototype van een ‘energiepaal’ die opgaat in het landschap én nieuwe kansen creëert voor boeren.

Engineeringbedrijf Qconcepts werkt al jaren samen met de HAN. Een rode draad in die samenwerking is de ontwikkeling van een raceboot op zonne-energie. Dit project leidt tot innovaties en spin-offs, waaronder een autonoom vaartuig: de Solardrone.

In de energietransitie groeit de vraag naar talentvolle arbeidskrachten en technologische innovatie. Om aan die vraag te voldoen, is samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven essentieel. Dat vertellen Robert-Jan de Bes en Inge Vernooy-Klijberg van hoogspanningsnetbeheerder TenneT in een interview.

Hoe stuur je studenten met goede energietransitievaardigheden de wijde wereld in? Erik Folgering houdt zich al jaren bezig met die vraag. Voorheen bij SEECE, maar sinds kort als kernteamlid van Connectr én als onderzoeker aan de Radboud Universiteit. “Human capital is minstens zo belangrijk als energie-innovaties.”

Techniekstudenten van de HAN deden onderzoek naar de opslag van waterstof in aardgasleidingen. Het onderzoek is onderdeel van de themaroute waterstof, een project waarin studenten expertise opbouwen. “Ik wil op dit project verder bouwen en op wijkniveau waterstofopslag creëren.”

Wat is de waarde van het SEECE-netwerk in de energietransitie? Peter Vaessen van KEMA Laboratories vertelt waarom hij samenwerkt met andere bedrijven en kennisinstellingen. “Als je de energietransitie voor elkaar wil krijgen, dan moet je rekening houden met de hele keten.”

Je bent als statushouder in Nederland terechtgekomen. Je barst van het talent, maar je diploma’s zijn hier ongeldig. Wat doe je dan? Met een speciaal leerwerktraject geeft de HAN statushouders de kans om hun kwaliteiten voor de energietransitie in te zetten. “Het is een win-winsituatie.”

Wat is de waarde van het SEECE-netwerk in de energietransitie? Theo Bosma en Sander Domensino van DNV vertellen waarom zij samenwerken met kennisinstellingen en bedrijven. “Het opschalen van energietechnologie is een enorme uitdaging.”

Onze energiehuishouding gaat op de schop. Dat is vastgesteld in het Klimaatakkoord. Voor Nederland geldt dat in 2050 de elektriciteitsvoorziening voor 95 procent CO2-neutraal moet zijn.

Studenten van mbo, hbo en de universiteit werken bij Connectr samen met onderzoekers en bedrijven aan energie-innovaties. Het doel: een bijdrage leveren aan de energietransitie en het stimuleren van de regionale werkgelegenheid.

Hoe kan waterstof bijdragen aan de betrouwbaarheid én betaalbaarheid van de duurzame energievoorziening? In het project ENOWATTS werkt een breed pallet aan organisaties aan de waterstofketen, op weg naar een antwoord op die vraag.

Sarike van Wettes werkgebied behelst alles wat te maken heeft met onderhoud van het gas- en elektriciteitsnet en het voorkomen van storingen. Als die zich toch voordoen, moet er zo snel mogelijk een oplossing komen. Ze geeft als directeur leiding aan 1000 medewerkers.

Jerom Janssen weet lange tijd niet wat hij wil worden, uiteindelijk ontdekt hij dat je met techniek problemen kan oplossen en mensen met elkaar kan verbinden. ‘Regelmatig doe ik even een stapje terug in mijn werk en vraag ik me af: wat ben ik aan het doen? Waarom doe ik dit en kan het nog slimmer?’

Welke vervolgstudie ze moest kiezen na de havo, vond Eva Driessen erg lastig. Uiteindelijk koos ze voor energietechniek en vond ze een baan als netarchitect bij Liander. ‘In deze functie lever ik mijn bijdrage aan de wereld van morgen.’

Na een periode van twijfel koos Devin Hol voor een vervolgopleiding op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij zit momenteel in het derde jaar van de opleiding Werktuigbouwkunde. Hoe ervaart hij die als oud-vwo’er?

Twintig enthousiaste deelnemers van de Q-highschool vonden een Arduino op de mat. Met behulp van hard- en software transformeerden de leerlingen deze minicomputer in vijf lessen tot een zelfrijdende robot die nergens tegenaan botst.

De HAN deed onderzoek naar samenwerkingsverbanden waar de hogeschool zelf onderdeel van uitmaakt. In dit artikel reageren drie hogeschoolonderzoekers op de resultaten. Zijn alle ingrediënten voor een vruchtbare samenwerking aanwezig? Of moeten er nog ingrediënten worden toegevoegd?

Hogescholen en bedrijven scholen ‘verborgen talenten’ om tot engineer. Ze bieden zij-instromers de kans op een hbo-opleiding in combinatie met een baan. Het initiatief Be an engineer moet deze manier van leren en werken een boost geven.

Volta Energy voorziet met zo’n twintig verplaatsbare energiesystemen bouwplaatsen, camerasystemen en evenementen van stroom. Duurzame stroom, wel te verstaan. Het bedrijf levert een schoon alternatief voor dieselagregaten.

Koen Olieslagers en Bart Hendriks leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Koen studeerde Industrieel Product Ontwerpen, Bart Commerciële Economie. Samen zetten ze begin 2016 het bedrijf Wattsun pop-up power op. Het begin van een avontuur.

Met zijn bedrijf Elestor bouwt HAN-alumnus Wiebrand Kout nu de grootste waterstofbromide-flowbatterij ter wereld. ‘Betaalbare energieopslag is de crux van een duurzaam energiesysteem.’

Twee vierdejaars studenten van de HAN, Mika Damen en Roy Bos, werken bij Alles over Waterstof in Arnhem aan de HydroCargo. Dit is een bakfiets, aangedreven door waterstof.

Professionals bij netbeheerder TenneT krijgen met de post-hbo-cursus Elektrische Energietechniek van de HAN beter inzicht in het opwekken, transporteren en de distributie van elektrische energie. ‘Bij elk college dat ik volg, vallen er dingen op hun plek die ik tijdens mijn werk tegenkom.’

Hoe ervaren bedrijven deeltijdstudenten van de HAN? Hoppenbrouwers Techniek is te spreken over twee studenten Gebouwgebonden Installatietechniek, en over deeltijders in het algemeen. “Ze geven een mooie dynamiek.”

Op de Academie Engineering en Automotive van de HAN staat een elektriciteitsnet op schaal dat gebruikt wordt voor onderwijs en onderzoek. Het Technisch Weekblad publiceerde 4 maart een artikel over het nut van deze technologie.

De provincie Gelderland draagt ruim 4,6 miljoen bij aan de eerste activiteiten van Connectr – Energy Innovation. Dat werd op woensdag 3 maart besloten. Het initiatief versnelt de energietransitie en versterkt de Gelderse economie.

Als hogeschool ben je bezig met bepaalde thema's. Hoe weet je wat ándere hogescholen rondom diezelfde thema’s doen? En hoe vergroot je straks als hbo-sector gezamenlijk je maatschappelijke impact in het landelijk overleg?

Nadat Bianca Niekerk haar vwo-diploma haalde, koos ze voor een hbo-opleiding op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Elektrotechniek. ‘In de techniek is altijd werk, uitdaging en vernieuwing.’

Sinds januari staat een nieuwe groep technici klaar om aan de slag te gaan met duurzame energie. Negen statushouders nemen deel aan een onderwijstraject op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dat ze voorbereidt op een technische deeltijdopleiding. ‘Ik heb al twintig jaar ervaring. Het lijkt me mooi om ook hier een rol te vervullen in de techniek.’

Met een havo-diploma op zak aan het werk én een opleiding volgen, waarmee je à la minuut een bijdrage levert aan de energietransitie. De opleiding Operational Network Program maakt het mogelijk.

Als het hbo wil anticiperen op maatschappelijk relevante ontwikkelingen, dan moet een gedeelte van het onderwijs flexibel zijn. In dat flexibele deel doen studenten ervaring op met thema’s die belangrijk zijn voor de energietransitie.

Vanwege snelle veranderingen in de energievoorziening is er een schreeuwend tekort aan vakmensen. Terwijl hoogopgeleide asielzoekers met een technische achtergrond vaak niet aan de bak komen. Daarom startten HAN SEECE en partners in januari 2020 een nieuw leerwerktraject in de energiesector. Twaalf statushouders namen de uitdaging aan. De pilot is geslaagd, ondanks corona, en krijgt een vervolg.

De HydroCargo, zo heet de bakfiets op waterstof die sinds 1 februari in Arnhem ontwikkeld wordt. Overheden, bedrijven, een stichting en een kennisinstelling werken samen aan het project in het Waterstoflab van de HAN.

Elke woonwijk heeft op niet al te lange termijn zijn eigen Energy-mobilityhub, verwacht Melvin Venema. Via deze hub kunnen mensen niet alleen de accu van hun elektrische auto opladen, de accu kan ook elektriciteit leveren op momenten dat er veel energie wordt gebruikt. ‘Met deze vorm van peak-shaving versnel je de energietransitie.’

In het project Cyrus Smith ontwikkelen HyMatters en de HAN een mobiel systeem dat groene waterstof produceert. Doel: het elektriciteitsnet ontlasten en waardevolle waterstofkennis opdoen.

Deze zomer is het eigen waterstofvoertuig van de HAN echt klaar. Studenten van de HAN werkten hiervoor samen met studenten van ROC Rijn IJssel. Eerlijk is eerlijk: dat ging niet zonder slag of stoot, maar het leverde uiteindelijk mooie resultaten op.

Hoe is het om een hbo-opleiding te volgen met een vwo-diploma op zak? In deze video vertelt Werktuigbouwkundestudent Evelien Vink hoe zij het hoger beroepsonderwijs ervaart.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) is betrokken bij tal van waterstofprojecten. De energiedrager complimenteert het elektriciteitsnet door deze te ontlasten en de onbalans tussen vraag- en aanbod te verkleinen.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen deed onderzoek naar samenwerken in de driehoek. In dit artikel reageren academiemanager Engineering en Automotive Gudo Ebbers en onderzoeker Tanja Tankink op een aantal bevindingen uit het onderzoeksrapport. Hoe kijkt de HAN, als key-partner van SEECE, naar triple helix-samenwerking?

Het is een van de grootste uitdagingen in de energietransitie: het aanbod van duurzame energie afstemmen op de vraag, en vice versa. Lector Meet- en Regeltechniek Aart-Jan de Graaf pleit in de eerste aflevering van de podcast Piekvragen voor een onconventionele oplossing.

Ballard Asare-Bediako, programmalijnmanager bij SEECE, vertelt in het Technisch Weekblad over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. ‘In Nederland zijn veel baanbrekende innovaties afkomstig uit het mkb of innovatieve startups.’

Niemand heeft een gegarandeerd succesvol recept waarmee alle woonwijken in Nederland energieneutraal gemaakt kunnen worden. Daarom zetten het zwaartepunt SEE van de HAN, de gemeente Arnhem en SEECE in op een learning community . Hierin gaat verduurzamen en leren hand in hand.

Connectr geeft een nieuwe impuls aan samenwerken in de driehoek, vertelt SEECE-programmadirecteur Tinus Hammink. Dankzij de nieuwe faciliteit werken studenten, onderzoekers en ondernemers onder één dak aan energievraagstukken. ‘Het SEECE-netwerk wordt hiermee fysieker.’

Elf partijen dienden een subsidieaanvraag in voor het project Knooppunt Wijkenergie. Tijdens de aanvraagperiode ontstond een waardevol netwerk, dat een integrale aanpak voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving nastreeft.

Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) storten zich op een open source energiecontroller. Dit semester ligt de aandacht op een gebruiksvriendelijk design, een essentieel element van duurzame energietechnologie.

Een lokaal consortium wil de Eusebiuskerk in Arnhem verduurzamen door middel van waterstof. Doe maar duurzaam, een programma van RTL Z, maakte een item over de ambitieuze plannen.

Ghada Alibraheem belandde middenin de energietransitie. Via een leerwerktraject voor statushouders vond ze haar eerste baan. ‘De opleiding is interessant, maar moeilijk. Van mijn werk krijg ik positieve energie ook al is alles anders dan in Syrië.’

De HAN viel in de prijzen bij de RAAK Awards 2020, een initiatief dat praktijkgericht onderzoek aan hogescholen op de kaart zet. De Console, een geconcentreerd zonne-energiesysteem, won de publieksprijs. Waterstofproject HYDROVA werd tweede bij de juryprijs.

Veertien scholieren maakten op Industriepark Kleefse Waard kennis met de praktijk, bouwden een houten drone en kregen een rondleiding door het HAN Powerlab. ‘Door scholieren in een vroeg stadium met elektrotechniek en werktuigbouwkunde in contact te brengen, willen we de instroom bij technische opleidingen vergroten’, zegt Leonie Dijkhof van SEECE Energietalent.

SEECE-partners werken aan een duurzame warmtevoorziening in de gebouwde omgeving – in talloze projecten. De resultaten van deze projecten passen als puzzelstukken in elkaar, vertelt onderzoeker Rob ter Steeg. ‘We zijn bezig om een overkoepelend model te bouwen.’

Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werken onderzoekers met verschillende disciplines met elkaar aan energievraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en Big Data (BD).

Vanuit SEECE storten de HAN en de installatiesector zich gezamenlijk op die vraag. Doekle Terpstra, voorzitter van brancheorganisatie Techniek Nederland, vertelt over het belang van een structurele samenwerking met het hoger beroepsonderwijs.

Energieopslag speelt een cruciale rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Wat doen onderzoekers, die gelieerd zijn aan SEECE, op dit thema? Daar publiceerde het Technisch Weekblad een artikel over.

Installateurs verdrinken in de hoeveelheid beschikbare warmtepompcomponenten. Een configurator, die momenteel wordt ontwikkeld door kennisinstellingen en bedrijven, helpt bij de keuze voor een goed warmtepompsysteem.

HYDROVA is genomineerd voor de RAAK-award 2020, een prijs voor innovatief praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. In het project van de HAN-lectoraten Duurzame Energie en Automotive Research werkten onderzoekers en studenten met 17 mkb-bedrijven aan de validatie van waterstof-brandstofcelsystemen.

Tommie Maas zit in het laatste jaar van zijn studie Elektrotechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarvoor haalde hij zijn vwo-diploma, ging hij naar de Universiteit in Eindhoven en bezorgde hij pizza’s. ‘Ik heb van geen enkele stap spijt gehad.’

Fysiotherapeut Tijs van der Meer en een radiotherapeut Stefan Buter gingen aan de slag als installatietechnici. Hun verhaal laat zien dat de schaarse groep arbeidskrachten in de techniek kan worden aangevuld met professionals uit andere sectoren.

Een nieuwe lichting studenten van de HAN-mastertrack Sustainable Energy staat op het punt om af te studeren. Ze doken diep in de theorie van energiesystemen en werkten voor bedrijven aan praktijkopdrachten.

Het Operational Network Program, een leerroute waar SEECE nauw bij betrokken is, ging voor de derde keer van start. Praktische havisten werken bij netwerkbedrijf Alliander én studeren Elektrotechniek/Energietechniek op de HAN. In dit artikel stelt de nieuwe groep zich voor.

Veertien leerlingen van middelbare scholen in en om Arnhem storten zich momenteel enthousiast op het leeravontuur “Bouw je eigen drone”. SEECE speelt in prominente rol in de samenwerking.

In Arnhem wordt een opslagsysteem voor zonnestroom gerealiseerd, waardoor voertuigen in de stad kunnen rijden op duurzame energie. Het betreft een vierjarig onderzoeksproject waarin overheid, bedrijven en kennisinstellingen samenwerken.

Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) stelt whitepapers beschikbaar die inzicht geven in de energietransitie. De lectoren willen hiermee bijdragen aan een betere discussie.

Opslagtechnologie moet bijdragen aan een duurzame energievoorziening die betrouwbaar én betaalbaar is. Ballard-Asare Bediako, onderzoeker bij het lectoraat Meet- en Regeltechniek, weidt in een interview uit over de rol van SEECE in het opslagvraagstuk.

De ontwikkeling van zon-aggregaten komt in een stroomversnelling bij het Westervoortse bedrijf Volta Energy. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen speelt een rol in dit proces. ‘Daar worden innovaties bedacht waar je als bedrijf weinig tijd voor hebt.’

Nadat May Bergervoet na het vwo haar schooltas aan de vlaggenstok hing, startte ze een hbo-opleiding Werktuigbouwkunde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. ‘Het feit dat je écht iets maakt trok me aan tot de opleiding.’

In 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Om dat enorme aantal te halen werken 28 partijen, waaronder SEECE en de HAN, aan Future Factory. Dit project zorgt dat renovatieprojecten sneller én efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

Het voorbereidend halfjaar ‘leren en werken in de techniek’ voor gevluchte technici zit erop. 10 juli kregen de deelnemers hun certificaat uitgereikt op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise is een broedkamer voor onderwijsinnovatie; het lanceerde onlangs een aantal nieuwe initiatieven dat het leerproces van energieprofessionals flexibeler én effectiever moet maken.

Het Noord-Hollandse installatiebedrijf Schouten Techniek nam onlangs een statushouder in dienst, via een programma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en stichting UAF. ‘Ik ben gecharmeerd van de drive.’

HAN-studenten van de Master Engineering Systems ‘verslimmen’ energienetwerken in hun afstudeerperiode. De opdrachten dragen niet alleen bij aan hun onderwijs, ze zorgen ook voor essentiële innovatie in de energietransitie.

HAN, IPKW, gemeente Arnhem en provincie Gelderland slaan de handen ineen met het Connectr Energy Innovation Lab. Tijdens een online kennismaking op 29 juni riepen zij bedrijven op om deel te nemen.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise is betrokken bij een aantal projecten in de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s, een subsidieregeling die gekoppeld is aan het Klimaatakkoord. Programmamanger Tinus Hammink vertelt in een interview met Katapult hoe SEECE in deze positie kwam.

Laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen biedt de nodige flexibiliteit; deze draagt bij aan een betrouwbare én betaalbare elektriciteitsvoorziening. Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur maakte een video over dit onderwerp én schreef er een artikel over.

Energiemaatregelen kunnen de economie een boost geven in coronatijd. Centres of expertise - waaronder SEECE - spelen daar een actieve rol in, aldus Marsha Wagner van de Topsector Energie. ‘Zorg dat onderwijsinstellingen, waaronder hogescholen, een goede partner zijn in de regionale energiestrategie.’

Kennisinstellingen, bedrijven en de gemeente Arnhem gaven 6 juni het startschot voor het project Enowatts (ENergieOpslag in WATerstof: Toepassingen en Scenario’s). Zij doen onderzoek naar een waterstofcentrale op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem, voor de opslag van windenergie en een scala aan andere toepassingen.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voedt de energiesector met kennis door middel van cursussen. Dat gebeurt, in tijden van corona, digitaal. Deze aanpak is niet geheel nieuw. ‘We zijn vijf jaar geleden al begonnen met cursussen op afstand.’

Om tot emissievrij personenvervoer te komen, heeft Nederland veel nieuwe laadpunten nodig. 1,7 miljoen in 2030, is de ambitie. Hoe krijgen betrokken partijen dat voor elkaar? Twee vloggers van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur doken in deze kwestie.

Wat is de sleutel voor een duurzaam en betrouwbaar elektriciteitsnet? Ballard Asare-Bediako, hoofddocent en onderzoeker bij het lectoraat Meet- en Regeltechniek op de HAN, geeft antwoord op deze vraag in het Technisch Weekblad van 22 mei.

Na een zoektocht naar de ideale studie kwam Scott Tacke terecht bij het Operational Network Program, een leerwerkprogramma voor praktische hbo-technici. Nu werkt hij aan hoogspanningstechnologie bij Qirion én studeert hij Elektrotechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Venema E-mobility, een Arnhems bedrijf dat zich richt op energiemanagementoplossingen, trekt de banden met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan. Momenteel werkt Venema E-mobility met techniekstudenten aan een slim laadpunt met opslagcapaciteit voor elektrische voertuigen.

Techniekstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoeken hoe energie van een Arnhemse windmolen kan worden opgeslagen in waterstof. Hun grootste uitdaging: een systeem bedenken dat zowel technisch als economisch aantrekkelijk is. ‘We willen geen technische oplossingen die alleen maar op papier werken.’

Twee jaar geleden startte de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het project HP-Launch, samen met andere kennisinstellingen en bedrijven. Het doel: een warmtepomp voor bestaande Nederlandse woningen ontwikkelen, zodat het gebruik van aardgas vermindert. Het project werd in maart afgerond. Wat heeft het onderzoeksconsortium bereikt?

Het Natuurkundenetwerk dompelt jongeren onder in techniek en enthousiasmeert ze voor elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Het netwerk biedt onder andere een masterclass arduino aan, waarin leerlingen met robotautootjes aan de slag gaan.

Ondanks de coronacrisis werken onderzoekers, studenten en bedrijven samen aan energieprojecten. Zo ontwikkelen studenten en onderzoekers van de HAN een open source-energiecontroller met het Brabantse bedrijf Contecto. Dat doen zij grotendeels vanuit huis. ‘Die printplaat komt later wel.’

In september 2021 moet het langverwachte Innovatielab openen op het IPKW, gericht op Energie en Mobiliteit. Momenteel wordt er druk gewerkt aan ontwerp en invulling. Maar tot het zover is, staan de hybride leeromgevingen op het IPKW allesbehalve stil.

Videomakers Jelle en Dave interviewden talloze experts over de laadinfrastructuur van de toekomst. Hun YouTube-video's nemen de kijker mee in de ontwikkeling van laadpalen, de impact van elektrische auto’s op het elektriciteitsnet en nog veel meer.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise werkt tijdens de corona-epidemie digitaal door aan een betrouwbare en betaalbare elektriciteitsvoorziening.

Met een onafgemaakte studie Geologie in zijn zak vluchtte Badr Ali (30) voor de burgeroorlog in Syrië. Via Irak, waar hij kort werkte als operator in de energiesector, belandde hij in Nederland. Nu hij een verblijfsvergunning heeft, wil hij alsnog afstuderen. Via een leerwerktraject aan de HAN richt hij zijn pijlen op een carrière in de techniek.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise investeert in een socialemediacampagne over de hbo-opleiding Elektrotechniek, gericht op studiekiezers in het voortgezet onderwijs. Tijdens de campagne laten vloggers zien dat elektrotechnische toepassingen heel bijzonder kunnen zijn. ‘Je moet laten zien dat de energiewereld enorm spannend is.’

Leerlingen uit de bovenbouw havo van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap uit Apeldoorn bezochten de Academie Engineering en Automotive. Ze werden flink aan het werk gezet.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen publiceerde 7 maart twee pagina’s in de Gelderland over de opleiding Elektrotechniek. De hogeschool investeert in communicatie voor jongeren die een studie zoeken, onder de noemer: Last-minute hulp bij studiekeuze.

In het Algemeen Dagblad zat donderdag 5 maart een katern over de energietransitie: Een goede start. De bundel artikelen laat zien dat gezamenlijke kennisontwikkeling en -verspreiding essentieel is voor een duurzame toekomst.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise stelde onderwijsvouchers beschikbaar voor de cursus Waterstof op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Onder meer een student en een docent van de opleiding Automotive maakten daar gebruik van en volgden de cursus. ‘De opgedane kennis kan ik direct toepassen in het onderwijs.’

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise host 10 en 11 maart het Future of Charging Symposium op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens de bijeenkomst wordt kennis over de ontwikkeling van laadinfrastructuur uitgewisseld en diens invloed op het elektriciteitsnet besproken.

Voltijd- en deeltijdstudenten van verschillende hogescholen namen donderdag 6 februari hun certificaten voor het behalen van de Power Minor in ontvangst. Het onderwijsprogramma, dat gericht is op de energiesector, liet bij een aantal studenten een diepe indruk achter.

SEECE, HAN Talencentrum en het UAF startten een hbo-leerwerktraject voor technici met een vluchtelingenachtergrond. Wie het traject succesvol doorloopt, heeft zicht op een erkend Nederlands diploma en een baan in de energiesector.

Drie tweedejaarsstudenten van de opleiding Elektrotechniek presenteerden dinsdag 28 januari de resultaten van hun onderzoek naar slim laden. Ze ontwikkelden een systeem waardoor laadpalen kunnen communiceren met zonnepanelen.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bracht woensdag 29 januari een bezoek aan waterstofstad Arnhem. 'Het is goed dat onderwijs, onderzoekers en bedrijven hier samen optrekken. Dat is de sleutel tot succes.'

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaat door met onderzoek naar warmtepomptechnologie voor bestaande woningen. De kennisinstelling is betrokken bij een aantal projecten in de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s, een subsidieregeling die gekoppeld is aan het Klimaatakkoord.

Koen Lenting (19) en Krijn van Woesik (21) zijn de jongste arbeidskrachten op hun afdeling bij netwerkbedrijf Alliander. Ze volgen het Operational Network Program, een associate degree-opleiding elektrotechniek in combinatie met een baan. ‘Hier word je gezien als collega, waardoor je je gaat gedragen als collega.’

In het project HP-Launch ontwikkelen kennisinstellingen en bedrijven een luchtwarmtepomp voor bestaande woningen. Het resultaat wordt beschikbaar gesteld aan de industrie. Jasper Klomps, contactpersoon vanuit het Doesburgse Ubbink, vertelt waarom de kennis uit dit project waardevol is voor het bedrijf.

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) staat maandag 20 januari in het Financieele Dagblad. Lectoren Jeike Wallinga (Windesheim) en Jan-Jaap Aué (Hanzehogeschool) merken op dat overheid, markt, industrie en consumenten onvoldoende geïnformeerd zijn over de energietransitie. Daar willen zij verandering in brengen.

Een student van de HAN University of Applied Sciences begeleidt de ontwikkeling van een inspectierobot voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Het project laat zien wat samenwerking tussen een hogeschool en een bedrijf kan opleveren.

Janneke Hoekstra, voormalig directeur van de faculteit Techniek, nam 19 december afscheid van haar functie op de HAN University of Applied Sciences. Dat ging gepaard met een mini-symposium over samenwerken in de driehoek.

De energiecursussen van de HAN University of Applied Sciences groeien in populariteit. Er is veel vraag vanuit bedrijven die hun schaarse personeel willen bijscholen, vertelt de directeur van de afdeling Cursussen, Post-hbo, en Maatwerkopleidingen (CPM).

Binnen het project Waterstof & Mobiliteit werken studenten van verschillende opleidingen aan een eigen voertuig op waterstof. Ze elektrificeren een Fiat Doblo en ontwikkelen een range extender op waterstof die aan het voertuig gekoppeld kan worden.

Janneke Hoekstra, directeur van de faculteit Techniek, knipte in de middag van 11 december een lichtgevend snoer door dat prompt van kleur veranderde. Groene – in plaats van rode – lampjes symboliseerden de lancering van HAN W@TTS - Infrastructure for Research and Education on Power Systems.

Met de opening van het HAN H2Lab kreeg de HAN er afgelopen woensdag een nieuwe hybride leeromgeving op het IPKW bij. In het waterstoflab kan vanaf nu uitgebreid worden gewerkt aan allerlei vraagstukken rondom waterstof.

Techniekstudenten van de HAN University of Applied Sciences doen sinds september onderzoek naar een toekomstige testfaciliteit voor het laden van elektrische voertuigen. De opdrachtgever, stichting ElaadNL, hecht veel waarde aan zijn band met onderwijsinstellingen. ‘We zijn mede gegroeid door studenten.’

In HP-Launch werken kennisinstituten, bedrijven en studenten samen aan een prototype van een duurzame warmtepomp voor bestaande woningen. Studenten van het instituut Engineering verbeteren het ontwerp in deelprojecten.

De opleiding Werktuigbouwkunde van de HAN University of Applied Sciences telt dit studiejaar meer studenten dan in het jaar ervoor. De groeiende instroom is waarschijnlijk te danken aan de Engelstalige werktuigbouwkunde-variant Mechanical Engineering die in september van start ging.

Bridget Kievits, lid van het college van bestuur van de HAN University of Applied Sciences, nam 20 november een boekje over samenwerken in de driehoek in ontvangst. Het drukwerk is gevuld met multidisciplinaire projecten waarin studenten, docent-onderzoekers en bedrijven de handen ineenslaan. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit de toekomst voor het hbo is.’

Een uitdaging. Zo kon je de Techathon 2019 toch op zijn minst wel noemen. Binnen het tijdsbestek van één dag moesten acht teams zich in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer buigen over de vraag: hoe verduurzaam je een wijk?

Het tweemaandelijkse evenement Energy Café vond 21 november plaats bij netwerkbedrijf Alliander in Duiven. Verschillende sprekers lieten hun licht schijnen op de vraag: hoe leiden we mensen op voor de energietransitie en hoe werken we hierin samen?

Dankzij het Operational Network Traineeship (ONT) ging een aantal jonge techneuten aan de slag bij Alliander, in combinatie met een studie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Er onstaat een mooie mix aan nieuwe en oude techneuten, blijkt uit het verhaal van Moos (18) en uitvoerder Freek (68).

Dertig scholieren van het Almende College Isala volgden vrijdag 8 november de allereerste LEGO Mindstorm-workshop op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. De deelnemers maakten op een creatieve manier kennis met programmeren.

Vanaf het tweede studiejaar brengen techniekstudenten van De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een groot deel van hun tijd door op IPKW (Industriepark Kleefse Waard) in Arnhem. Daar werken zij in het derde en in het vierde semester aan projecten met bedrijven. Drie bijzondere opdrachten waar studenten momenteel aan werken:

Één ding is zeker: er komt een innovatielab op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Een hybride leeromgeving waar onderwijs, onderzoek en werkveld samenkomen om te werken aan de duurzame wereld van morgen. Maar hoe moet dat innovatielab er eigenlijk uitzien? Daar werd druk over nagedacht tijdens het SEE-café, 4 oktober op HAN unexpected x innovate.

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwelkomde zes statushouders op de werkvloer, waarvan twee een deeltijdopleiding volgen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Janine Spaan, Coördinator Studenten & Stages bij TenneT, vertelt in een interview welke waarde zij hecht aan deze nieuwkomers. ‘Het is voor ons een hele mooie kans om gebruik te maken van de talenten die deze mensen hebben.’

Ballard Asare-Bediako, hoofddocent en onderzoeker bij het Lectoraat Meet- en Regeltechniek op de Hogechool van Arnhem en Nijmegen (HAN), geeft 19 november een presentatie op een energie-congres in Utrecht. Hij licht alvast een tipje van de sluier op in een artikel van het Technisch Weekblad.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) investeert in opleidingsfaciliteiten voor de energietechnicus van morgen. De faciliteiten zijn onderdeel van HAN W@TTS - Infrastructure for Research and Education on Power Systems dat in december van start gaat.

Tijdens HAN Unexpected x Innovate vond een uitgebreide bijeenkomst over de uitfasering van aardgas plaats. Over één ding waren alle sprekers het 4 oktober eens: Nederland komt alleen betaalbaar van het aardgas af als betrokken partijen met elkaar samenwerken. En daar moeten ze vooral niet mee wachten.

Faculteitsdirecteur Janneke Hoekstra en lector Bram Veenhuizen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vinden dat er meer moet gebeuren om praktijkgericht onderzoek op hogescholen te stimuleren. Zij hopen op een gerichte aanpak bij overheid en onderwijsinstellingen om te komen tot volwaardige universities of applied sciences.

Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) is partner van Katapult.

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, bracht 12 september een bezoek aan de Associate degree Gebouwgebonden Installatietechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De nieuwe opleiding is een antwoord op de grote behoefte aan technisch personeel.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) staat 4 oktober in het teken van HAN unexpected x innovate, een event voor iedereen die vooruit wil. De energietransitie is een van de hoofdthema’s.

De verwarming van de Eusebiuskerk in Arnhem wordt verduurzaamd. HyMatters, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, DEKRA, Stichting Eusebius Arnhem en de gemeente Arnhem willen het gebouw voorzien van groene waterstof.

De CEO van netwerkbedrijf Alliander, Ingrid Thijssen, droeg donderdag 29 augustus bij aan de opening van het studiejaar. Tijdens haar speech op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maakt ze duidelijk dat er veel meer energietechnici nodig zijn. ‘Technologie en geld zijn niet het probleem van de energietransitie.’

Tien jonge techneuten gingen de laatste week van augustus aan de slag bij Alliander. Ze vormen de tweede groep die het Operational Network Program (ONP) volgt. De jongens hebben allemaal hun havo- of mbo-diploma met een technisch profiel op zak.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) start in september met de associate degree-opleiding Gebouwgebonden Installatietechniek. De sector vraagt om een breed-opgeleide technicus, die onder meer verstand heeft van duurzame energie.

Ashwin Netravalkar wil een bijdrage leveren aan de energietransitie. Zijn afstudeerproject op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bracht zijn doel een stap dichterbij. Hij deed, in opdracht van het Lectoraat Duurzame Energie, onderzoek naar een systeem dat energie haalt uit geconcentreerd zonlicht.

Het lectoraat Reliable Power Supply van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) doet onderzoek naar ‘slim assetmanagement’, voor hoog- en middenspanningsnetten. De onderzoekers werken aan een nieuwe generatie health index, waarmee meer beslissingen worden genomen op basis van realtime metingen en voorspellingen.

Engineering-studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) sloten donderdag 27 juni hun studiejaar af met een presentatie van hun semesterproject. De studenten werkten een half jaar lang, 2 dagen per week, op Industriepark Kleefse Waard aan hun project.

Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) wordt uitgelicht in het weekblad Elsevier (nr. 26). Richard van Leeuwen (lector Duurzame Energie Voorziening Saxion) en Tinus Hammink (programmamanager SEECE) vertellen hoe partijen hun krachten bundelen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Donderdag 27 juni werd het design van de nieuwe HAN Solarboat onthuld op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De boot gaat boven het wateroppervlak vliegen en is hierdoor sneller en efficiënter dan de huidige solarboat, de Photon.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) start een vierdaagse waterstofcursus voor professionals, in samenwerking met de Arnhemse onderneming HyMatters en met ondersteuning van de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie (NWBA). De cursus speelt in op de vraag naar waterstofkennis vanuit het werkveld.

De afgelopen twee jaar werd onderzoek gedaan naar een tank- en laadfaciliteit voor voertuigen, die het elektriciteitsnet ondersteunt. Uit het project blijkt dat een dergelijk systeem netverzwaring – en daarmee maatschappelijke kosten – kan voorkomen.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en hoogspanningsnetbeheerder TenneT verlengen de looptijd van het bijzonder lectoraat Reliable Power Supply. In een interview vertellen Robert-Jan de Bes (Team Strategy & Technology NL bij TenneT) en bijzonder lector Rob Ross over het belang van de onderzoeksgroep.

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) presenteerde 6 juni zijn onderzoekagenda, tijdens een conferentie van de Topsector Energie in Utrecht. De visie van LEVE krijgt vorm in vijf programmalijnen.

HAN-student Lucas de Groot heeft donderdag 6 juni de Cleantech Battle 2019 gewonnen. Veerle Kommeren en Anne Lazaroms ging met de 2e prijs naar huis.

De toekomst is van ons! Dat was 23 mei de kernboodschap tijdens duurzaamheidsfestival The Future of Us op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Maar hoe gaan we de huidige energie- en klimaatuitdagingen dan precies aanpakken? Door vooral heel veel samen te werken.

De Topsector Energie interviewde SEECE-programmamanager Tinus Hammink over Werken en Leren met Energie. Dankzij dit onderwijsprogramma kunnen bèta's een baan met een technische opleiding combineren.

Onderzoekers deelden 22 mei de voorlopige resultaten van het project HP-Launch, met partijen uit de warmtepompindustrie. Doel van het project is om een warmtepomp te ontwikkelen, die is toegesneden op bestaande Nederlandse woningen.

Transport is één van de grootste boosdoeners als het op CO2-uitstoot aankomt. Hoog tijd dus dat de mogelijkheden die waterstof biedt beter benut worden. Met het project Waterstof en Mobiliteit, dat 13 juni tijdens het SEE-café officieel van start gaat, werkt de HAN samen met studenten en het bedrijfsleven aan een CO2-vrije toekomst.

Thijs Laagland (19) kwam in het 3e jaar Elektrotechniek als stagiair terecht bij netwerkbeheerder TenneT. Daar raakte hij betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe inspectiemethode voor hoogspanningsmasten.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) bestaat inmiddels zes jaar. Kees Boele, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), laat zijn licht schijnen op de waarde van de publiek-private samenwerking. ‘Wat het hbo zo mooi maakt, manifesteert zich bij uitstek in een centre of expertise’

Wattsun, een startup die batterijpakketten voor off grid-toepassingen produceert, leverde 14 mei een systeem aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De hogeschool gaat de batterijen gebruiken voor onderzoek en onderwijs.

Duurzamere spijkerbroeken, verbeterde warmtepompen, alternatieven voor plastic, een zonnetapijt in plaats van een zonnepaneel – 10 studententeams pitchen op donderdag 6 juni 2019 hun innovatieve ideeën op het gebied van schone technologie in de finale van de Cleantech Battle. Maar liefst 5 van de 10 ideeën zijn door HAN-studententeams ingediend.

Energie-minoren op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) raken steeds meer verweven met het onderzoek op de hogeschool. Dat komt onder andere doordat lectoraten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de onderwijsprogramma’s.

De O-Zone, een energiecampus waar studenten aan bedrijfs- en lectoraatsprojecten werken, gaat volgend jaar door onder de naam New Energy & Mobility Innovatielab.

Hoe zorg je dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs op de goede plek terechtkomen, wanneer ze gaan studeren? SEECE en Quadraam zoeken antwoorden op die vraag en verbeteren de aansluiting van het vo op het hbo. Betere doorstroming heeft onder andere een positief effect op het aantal leerlingen dat wordt opgeleid voor de energiesector.

‘Hoe gaat het eraan toe aan de lokale “klimaattafels” in de wijk?’ Die vraag beantwoordt Patrick Hoogenbosch, medeoprichter van een duurzaamheidsinitiatief in het Arnhemse Spijkerkwartier. Hoogenbosch werd geïnterviewd door Erik Jansen, associate lector Capabilities in Care and Wellbeing op de HAN.

Samenwerken met studenten van andere opleidingen is een rode draad in het curriculum van de engineeringopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Tijdens het 3e en 4e semester werken studenten 3 dagen in de week aan actuele, toekomstgerichte vraagstukken.

Gelderse partijen hebben de ambitie om een power-to-power-installatie op megawattschaal te openen. Gedeputeerde Peter Drenth (CDA, Energietransitie), wethouder Jan van Dellen (VVD, Economische Zaken) en wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks, Energie) tekenden vrijdag 12 april een intentieverklaring op het stadhuis in Arnhem.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelt, samen met het bedrijfsleven, een warmtepompprototype voor bestaande woningen. Student Industrieel Product Ontwerpen (IPO) Kevin Geurtsen studeerde af op het project. Zijn afstudeerscriptie gaat over de inpassing van de warmtepomp in een schuin dak.

Hbo- en mbo-studenten werken samen aan studieprojecten en voeren elk taken op hun eigen niveau uit. Hoe geef je zo’n samenwerking het beste vorm? Het CIVON zoekt een antwoord op deze vraag, samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het bedrijfsleven.

Studenten die de mastertrack Sustainable Energy volgden, hielden 31 januari eindpresentaties op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Docent en onderzoeker Rik Catau blikt terug op de mastermodule, die dit studiejaar voor het eerst draait.

55 studenten van het Instituut Engineering ontvingen 22 februari hun diploma op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Een van hen is Patricia Boogaard, die in 2014 stopte als rondreizend geluidstechnicus. Na een aantal deeltijdbanen in de energiesector besloot ze om onderzoeker te worden.

Een 30-tal werkgevers die hun deeltijdstudenten begeleiden, kwam eind februari bij elkaar tijdens een bijeenkomst voor werkplekcoaches. Een belangrijk deel van de bijeenkomst werd besteed aan kennismaken met docenten, bijpraten over ontwikkelingen bij de HAN en om van de HAN en van elkaar ondersteuning te krijgen in het begeleiden van hun collega die een technische deeltijdopleiding volgt.

Tijdens de Early morning toast, een terugkerend evenement van Kiemt, kwamen zo’n 120 mensen bijeen voor presentaties over waterstof. Vier sprekers vertelden aan welke projecten zij werken, rondom de veelbelovende energiedrager. ‘Waarom wachten we met deze transitie en beginnen we niet gewoon?’

Een jaar geleden startte de HAN op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) de speciale leeromgeving Energy for Sustainable Built Environment die zich bezighoudt met de energietransitie. De tussenstand is positief en er zijn plannen voor een uitbreiding, waarbij het Center of Expertise gaat samenwerken met vijf andere hogescholen.

In de 'Special Arbeidsmarkt en Opleidingen' besteedt het Technisch Weekblad aandacht aan de invloed van de energietransitie op het onderwijs. Onder andere de HAN, en zijn cursussen, wordt uitgelicht.

Techniek Nederland, Opleidingsfonds OTIB en vier hogescholen gaven 28 februari het startschot voor het Center of Expertise HUB (Human Capital for Building Technology). Met de oprichting van het expertisecentrum breidt de technieksector kennis en opleidingen op het gebied van gebouwtechnologie uit en versterkt het de innovatiekracht.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bood dinsdag 19 februari een podium aan verschillende sprekers, die vertelden over geconcentreerde zonne-energie. Bezoekers van het symposium Focus on solar energy maakten niet alleen kennis met techniek, ze zagen ook in welke context de technologie ontwikkeld en toegepast wordt.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bereidt zijn studenten voor op de transitie naar een duurzame energievoorziening. Hoe dat gebeurt, stond zaterdag 23 februari in een bijlage van het Financieele Dagblad. ‘Het bedrijfsleven heeft grote behoefte aan mensen die professioneel geschoold zijn op dit vlak.’

Zestien afgevaardigden van Amerikaanse onderwijsinstellingen, maakten deze maand een educatieve reis door Europa. Hun doel: kennis vergaren over Europese onderwijssystemen. Ze kwamen onder andere terecht bij IIME (Innovatie In Mobiliteit en Energie) in Doetinchem, een organisatie die gelieerd is aan SEECE.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) investeert in een trainingsopstelling voor smart grids, van het Duitse bedrijf Lucas Nülle. De opstelling wordt gebruikt voor onderwijs, onderzoek en advies over netbalansvraagstukken.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) roept per september een nieuwe opleiding in het leven: Mechanical Engineering. Het onderwijsprogramma is een Engelstalige versie van de opleiding Werktuigbouwkunde en is gericht op internationale handel. ‘Nederland is een land dat veel zakendoet met het buitenland.’

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseerde 7 februari het eerste SEE-café, een terugkerende bijeenkomst over het zwaartepunt Sustainable Energy en Environment. Sprekers vertelden hoe het zwaartepunt bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Ruim tachtig tweedejaars engineeringstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) starten deze week in het Mobility Innovation Center (MIC). Het MIC is gevestigd in het pand van Clean Mobility Center op IPKW. De studenten werken twee dagen per week aan 19 uitdagende projecten.

Sarah Detaille, Associate lector HRM op het thema Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs, buigt zich over de vraag: hoe zorgen we dat het onderwijs toekomstbestendig is, zodat het aansluit bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Ze richt zich onder andere op de energiesector, waar momenteel een groeiend tekort is aan goed geëquipeerde technici.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) start in het najaar van 2019 met de deeltijdopleiding Gebouwgebonden Installatietechniek. Deelnemers aan het onderwijsprogramma leren over de koppeling van duurzame energiebronnen voor de gebouwde omgeving, in combinatie met woon- en verblijfscomfort.

Bedrijven gingen dinsdag 29 januari in gesprek met achttien studenten in spe, tijdens een Meet & Match-bijeenkomst op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De aankomend deeltijdstudenten zochten een werkgever, waar ze aan de slag kunnen tijdens hun deeltijdstudie Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde.

Ze hebben er een half jaar lang, 3 dagen per week aan gewerkt. Dinsdag 29 januari was het voor de 2e-jaars studenten Engineering tijd om de resultaten van hun intensieve samenwerking te laten zien aan opdrachtgevers en docenten.

Het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) timmert volop aan de weg. Waarmee precies en wat jij ermee kan, hoor je bij het 1e SEE-café op donderdag 7 februari a.s. van 15.30 tot 17 uur. Plek van handeling: HAN Campus Arnhem, ICA-lounge, Ruitenberglaan 26.

In een interview met SAM, een digitale uitgave van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, vertelt programmamanager Christien Lokman over ‘haar’ zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE). ‘Merkbaar bijdragen aan de CO₂-reductie, dat is klip en klaar onze ambitie.’

Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) scherpte zijn werkwijze aan, tijdens een kwantificeringsbijeenkomst op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). LEVE werkt onder andere aan white papers, die het energie-balanceringsvraagstuk inzichtelijk maken voor verschillende doelgroepen.

Elestor won maandag 3 oktober een ambitieprijs en een publieksprijs, dankzij de ontwikkeling van een batterij. Het Arnhemse bedrijf nam de prijzen in ontvangst tijdens het kiEMT-najaarscongres.

De Nijmeegse startup PinkRF gebruikt energie uit microgolfstraling voor industriële magnetrons en andere warmtetoepassingen. Deeltijdstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werken bij het bedrijf en maken kennis met een vakgebied dat ‘explodeert’.

De energietransitie heeft een enorme impact op personenvervoer en ander soort mobiliteit. In een interview met het NRC Handelsblad vertelt lector Bram Veenhuizen hoe studenten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tegenwoordig worden opgeleid voor deze sector.

In een speciale bijlage in De Gelderlander, die op 5 januari verscheen, laat de HAN zien hoe de hogeschool bijdraagt aan de zoektocht naar duurzame oplossingen vanuit de techniek.

De energietransitie komt in gevaar door een tekort aan technici en andere professionals die een rol spelen in sectoren die in deze transitie moeten voorgaan. Om dat probleem op te lossen, wordt steeds vaker een beroep op de hbo-centres of expertise gedaan. Ook op landelijk niveau.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) roept drie projecten in het leven, die onder het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) vallen. De projecten spelen in op maatschappelijke thema’s, politieke ontwikkelingen en concrete vragen uit de beroepspraktijk.

Het Powerlab opent acht oktober zijn deuren op bedrijventerrein Energy Business Park Arnhems Buiten. Wiebrand Kout is de eerste ondernemer die zijn bedrijf in het lab vestigt. Hij ontwikkelt een missende schakel in de transitie naar een duurzame energievoorziening: betaalbare opslag.

Het HAN-solarboatteam stond donderdag tiende in zijn klasse, tijdens de DONG Energy Solar Challenge in Groningen en Friesland. De studenten liggen 1 uur en 45 minuten achter op de nummer één: Equipe Solar Brasil uit Rio de Janeiro.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat gebruik maken van een windmolen in Windpark Koningspleij. Pleij BV en de HAN sloten maandag 7 november een overeenkomst op de Faculteit Techniek.

Tientallen professionals uit de mobiliteitssector kwamen 14 november bijeen in het Mobility Innovation Center in Arnhem, voor het mini-seminar Emissieloos rijden. Een wijze les van de sprekers: innovatie kun je ook bereiken als de marktontwikkelingen tegenzitten. Of het nou gaat om een vloot elektrische bussen, een waterstoftrein of emissiearme pakketbezorging.

Het Technisch Weekblad besteedt in zijn laatste editie aandacht aan de energietransitie. De samenwerking van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met bedrijven wordt uitgelicht in een van de artikelen. Er is onder andere aandacht voor waterstof.

Het project HP-Launch stimuleert de ontwikkeling van een efficiënte en betaalbare warmtepomp. Producenten van warmtepompen bezochten op 1 november de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar zij discussieerden over onderzoeksresultaten uit het project.

Aart-Jan de Graaf, lector Meet- en Regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), deelt zijn kijk op de transitie naar een all electric-energievoorziening. ‘Gedurende bepaalde periodes minder energie gebruiken, kan goedkoper zijn dan energieopslag’

Het succes van de Power Minor en de Power Course wordt beloond met een nominatie voor de Pro-Motor-award. De onderwijstrajecten zijn gericht op het opleiden van energietechnici voor een uiterst krappe arbeidsmarkt en worden georganiseerd door partijen die verbonden zijn aan het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE).

Zestig engineeringstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaven 6 november tussenpresentaties aan hun opdrachtgevers. Ze maken onderdeel uit van het project The O-Zone, waarin zij samen met bedrijven en onderzoekers aan actuele energievraagstukken werken.

Studenten van technische bachelor- en masteropleidingen aan de HAN én van een universitaire opleiding werkten de eerste maanden van dit studiejaar aan deeloplossingen voor een bijzonder actueel vraagstuk: hoe verwarmen we woningen als de aardgaskraan wordt dichtgedraaid?

Ondernemer Roel Bleumer (23) biedt een alternatief voor vervuilende aggregaten. Hij richtte Volta Energy op, dat duurzame energiesystemen ontwikkelt en verhuurt. Hij begon zijn bedrijf tijdens een studie Werktuigbouwkunde op de HAN. ‘Je kunt maar beter zo snel mogelijk op je bek gaan.’

Onder meer Tijs Breukink (lid van het college van bestuur van de HAN) overhandigde 4 oktober De Uitdaging aan staatssecretaris Mona Keijzer, tijdens de Werkconferentie Topsector Energie in Rotterdam. Het betreft een set plannen die zorgt voor meer goedopgeleide vakmensen. Deze zijn essentieel om de energietransitie in goede banen te leiden.

Het Operational Network Trainee-programma ging 3 september van start met twaalf deelnemers. Het is de eerste lichting van het traject, waarin trainees leren voor een Associate degree Elektrotechniek / Energietechniek en werkervaring opdoen bij netwerkbedrijf Alliander. ‘Dit lijkt de meest succesvolle cocktail van facetten die het bedrijf én de student verder helpen.’

In een uitgave over waterstof, die 25 september bij het Financieele Dagblad verscheen, vertellen Mascha Smit (HAN-lector Duurzame Energie) en Tinus Hammink (managing director SEECE) over het belang van samenwerking.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) reikte eind-augustus de HAN-prijzen uit. Onder andere hogeschoolmedewerkers, die de verbinding tussen het onderwijs en het werkveld stimuleren vielen in de prijzen.

Het lectoraat Automotive van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) participeerde in een onderzoek naar licht elektrische vrachtvoertuigen, zogeheten LEVV’s. Deze vorm van transport is voor 10 tot 15% van de bestelautoritten in de stad een efficiënt alternatief.

63 engineeringstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) startten begin deze maand met hun werkzaamheden in het Mobility Innovation Center, op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Ze werken 3 dagen per week aan 15 uitdagende projecten.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) stelt twee extra laadpalen voor elektrische voertuigen beschikbaar, als onderdeel van een onderzoeksproject. De apparatuur is verbonden met een lokaal smart grid en wordt gebruikt om algoritmes te testen.

Een derde plek bij de fleet race, een zesde plek in het algemeen klassement en lol met elkaar en de andere teams. Het HAN Solarboat-team nam van 12 tot en met 14 juli deel aan het evenement Solar&Energy Boat Challenge in Monaco. Ze schreven onderstaand verslag.

Het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) van de HAN en de Human Capital Agenda (HCA) van de Topsector Energie speelden een grote rol in een recente campagne over de energietransitie. Met een artikel, dat in een bijlage van Het Financieele Dagblad verscheen en in oktober op de Vakbeurs Energie in Den Bosch wordt verspreid, wordt de aandacht gevestigd op het opleiden van energieprofessionals.

Programmamanager Christien Lokman zette in 2017 een uitvoerige analyse in gang, voor de invulling van het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE). Die leidde tot vier specifieke onderzoeks- en onderwijsthema’s, die de komende jaren centraal staan.

Op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) werken hbo-studenten met bedrijven aan actuele energievraagstukken. Ze staan aan de basis van een innovatieve, hybride leeromgeving: The O-Zone. In dit dubbelinterview vertellen Kevin Rijke (directeur van IPKW) en Erik Folgering (programmaleider op de HAN) waarom zo’n omgeving onmisbaar is.

Techniekstudenten van de HAN werken sinds februari op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) aan het thema ‘energie in de gebouwde omgeving’. Dat levert concrete resultaten op, zoals een component voor groene daken.

Op 21 juni vond voor de vierde keer het congres Circulaire Oogst plaats bij de HAN in Arnhem. Het thema 'De kracht van technologische innovatie bij duurzame transitie' stond in deze editie centraal. Circa 130 bezoekers woonden het inspirerende congres bij waarop gerenommeerde sprekers van Kaak Group, Mitsubishi Elevator Europe en Biomassatechniek lieten zien hij zij nieuwe technologie aanwenden voor duurzame transitie. Het congres werd mede georganiseerd door Nijmegen European Green Capital.

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) Regio Gelderland en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen organiseerden op 18 april 2018 een seminar met het thema: huizen zonder aardgas. Vier sprekers creëerden een ruim beeld van de mogelijkheden.

Richard van Leeuwen (lector Duurzame Energievoorziening bij Saxion) en Jack Doomernik (lector Smart Energy bij Avans) zijn onderdeel van het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). In dit stuk vertellen ze over onderzoeksprojecten, het belang van lectorenplatform LEVE en hun recente bijdrage aan het congres Slimme Energietransitie in Bunnik.

De zonaangedreven raceboot van de HAN eindigde in het weekend van 12 mei op de derde plaats in Akkrum, tijdens de NK Zonnebootrace. Vooral tijdens de sprint boekte het team goede resultaten.

Het Voltor-studententeam van de HAN won de publieksprijs van de Cleantech Battle 2018, met het ontwerp van een elektrische tractorpull-tractor. Zij verdienen daarmee een pitch voor het ImPactfonds van de Rabobank, dat duurzame en innovatieve projecten stimuleert.

Hoe gaat het met de ontwikkeling van lithiumbatterijen? Stefan van Sterkenburg, onderzoeker op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), gaf antwoord op deze vraag tijdens het Ports and the City-congres in Nijmegen. ‘De energiedichtheid neemt maar heel langzaam toe.’

Nieuwsmedia besteedden vorige week volop aandacht aan de arbeidsvraag in de technieksector, naar aanleiding van een SER-rapport. Hierin wordt gewaarschuwd voor een groeiend tekort aan goedopgeleide energieprofessionals. Het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) werkt sinds 2013 aan oplossingen voor dit probleem.

Hoe worden voertuigen in de toekomst van energie voorzien? En welke gevolgen hebben tank- en laadstations voor het energienet? Deze vragen werden behandeld tijdens het symposium Laadmogelijkheden van de Toekomst, dat vrijdag 6 april plaatsvond in Arnhem.

De komende 2 jaar gaat het Lectoraat Meet- en Regeltechniek zich samen met 5 andere kennisinstituten en marktpartijen in het project HP-Launch inzetten om gezamenlijk een prototype te ontwikkelen van een duurzame warmtepomp die kan worden toegepast in bestaande woningen. HP-Launch is daarmee een antwoord op de gaskraan die dichtgaat.

Negen studententeams van HAN, Saxion en Windesheim pitchten donderdag 31 maart hun unieke oplossing op het gebied van Cleantech tijdens de halve finale van de Cleantech Battle 2018.

Waar kan langdurige samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven toe leiden? Projectcoördinator Nynke Verhaegh en HAN-onderzoeker Ballard Asare-Bediako vertellen over CS GriP, dat in januari werd afgerond. Binnen dit project werd een robuust, off-grid en duurzaam energienetwerk ontwikkeld.

ScienceGuide en het ISO nomineerden drie personen voor de lector van het jaar-verkiezing, waaronder lector HAN Automotive Research Bram Veenhuizen. Waarom hij opviel? Veenhuizen zet zich al jaren in voor een betere verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) schafte onlangs practicumsets van het bedrijf Lucas Nülle aan. De sets worden gebruikt voor onderwijs aan scholieren om ze beter voor te bereiden op de hbo-opleiding Elektrotechniek.

Het Industriepark Kleefse Waard (IPKW), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) ontwikkelen een energiecampus in Arnhem: de The O-Zone. De campus moet bedrijven en kennisinstellingen blijvend met elkaar verbinden.

In het achterland van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt hard gewerkt aan waterstoftechnologie. Achttien professionals uit ‘de waterstofketen’ en de politiek deden donderdag 15 maart hun verhaal tijdens het minisymposium Waterstof in Gelderland op de Kaart in Arnhem.

De cursus Power Quality gaat na de zomer voor het eerst van start op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het nieuwe onderwijsprogramma is bedoeld voor professionals die te maken hebben met elektrische stroom- en spanningskwaliteit.

Het team van de HAN Solarboat heeft een nieuwe samenstelling. Dit raceseizoen zijn ook internationale studenten betrokken bij de ontwikkeling en de wedstrijden.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Quadraam en netwerkbedrijf Alliander ontwikkelen een deeltijdtraject voor jongeren met een havodiploma. In 2018 gaat de pilot Operational Network Trainee van start.

In aanloop naar zijn installatie als lector Energietransitie, vertelt Jan-jaap Aué over zijn werkzaamheden op de Hanzehogeschool in Groningen én over het belang van het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). ‘We hebben een belangrijke boodschap met elkaar.’

Studenten van de minor Circulaire Economie presenteerden 25 januari hun projectresultaten, tijdens het congres Circulaire Oogst 3.0 op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Een aantal studenten richtte zich op energievraagstukken bij bedrijven in de regio.

Techniekstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werken vanaf februari op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) aan het thema ‘energie in de gebouwde omgeving’. Dat doen ze in samenwerking met bedrijven.

Een halfjaar geleden begonnen zo'n 120 studenten aan multidisciplinaire groepsprojecten in het Mobility Innovation Center op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Woensdag 24 januari presenteerden zij de resultaten.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt aan een nieuw uitstroomprofiel voor de master Engineering Systems, samen met het bedrijfsleven. Studenten kunnen vanaf september aan de slag met Sustainable Energy.

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek publiceerde onlangs het boek En toen ging het licht aan… Hiermee wil de stichting de maatschappelijke relevantie van de energietransitie voor het voetlicht brengen. Theo Bosma, directeur research & innovation for energy bij DNV GL en SEECE-stuurgroeplid, vertelt over zijn bijdrage.

Het Financieele Dagblad distribueerde vandaag (19 december) verhalen over de warmtetransitie, waaronder een interview met HAN-lector meet- en regeltechniek Aart-Jan de Graaf en Saxion-lector Duurzame Energievoorziening Richard van Leeuwen.

Niet alleen in het bedrijfsleven is een groeiende vraag naar energieprofessionals. Onderdelen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), die betrokken zijn bij het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE), zoeken technische docent-onderzoekers.

Verschillende bedrijven benadrukten 30 november het belang van human capital, tijdens een bijeenkomst van Katapult in Maarssen. De uitingen van bedrijven sluiten goed aan bij de projecten van SEECE.

Het All Electric DC Wikihouse is officieel afgerond, dankzij de samenwerking tussen drie lectoraten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het werkveld. Een groep enthousiaste deelnemers stuurt aan op een vervolgproject.

Voor studenten van de engineeringopleidingen van de HAN is het 2e studiejaar vliegend van start gegaan. Bij de 4 opleidingen staat dit hele jaar in het teken van multidisciplinair samenwerken aan bedrijfsprojecten.

Vijf studenten van de HAN-minor Offshore Wind Energy Project Management wonnen een prijs voor hun white paper over windenergie op zee. Deze werd 9 november uitgereikt door het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs), tijdens het Offshore Network Symposium 2017 in Rotterdam.

In het Mobility Innovation Center werken studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met bedrijven aan mobiliteitsvraagstukken. De projecten dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van duurzame voertuigen, maar ook aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

New Venture en Stichting Doen organiseren een wedstrijd voor bedrijven die innovatieve oplossingen verzinnen, op het gebied van energiebesparing: DOEN Energie[s]topper. De winnaar krijgt 100.000 euro om zijn of haar idee uit te voeren.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelt sinds september technologie voor lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV), binnen het project LEVV-LOGIC. Deze transportmiddelen kunnen stadslogistiek schoner en efficiënter maken.

Het nieuwe Topprogramma Energie, een talentprogramma voor hbo-studenten elektrotechniek, lijkt een schot in de roos. Dertien studenten van de HAN en hogeschool Windesheim volgen sinds september energieonderwijs buiten hun reguliere curriculum.

Er ontstond 13 oktober veel discussie tijdens de bijeenkomst De saldering voorbij, maar over één ding waren de bezoekers het eens: er moet op termijn een einde komen aan de salderingsregeling. Deze zet de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de energievoorziening onder druk.

Experts van het ECN, PBL en het CBS presenteerden 19 oktober de Nationale Energieverkenning. Het rapport laat zien dat de energietransitie effect heeft de arbeidsmarkt: de werkgelegenheid uit duurzame energieactiviteiten stijgt.

Christien Lokman werd onlangs benoemd tot programmamanager van het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Op 11 oktober deelde ze haar plannen, tijdens een bijeenkomst in de Green Tech Week. ‘We moeten thema’s beter en langer benutten.’

In aanloop naar zijn installatie als lector Delta Power op de HZ University of Applied Sciences, vertelt Jacob van Berkel hoe hij een bijdrage levert aan de energietransitie. Dat doet hij onder andere door samen te werken binnen het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). ‘Lectoren moeten van elkaar leren.’

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft de Smart Grid Demo Table doorontwikkeld. De technologie, die het elektriciteitsnet simuleert, werd onder handen genomen door negen HBO-ICT-studenten. Die leverden 28 juni een werkend prototype op.

Jongeren in het buitenland kiezen in vergelijk met Nederlandse scholieren veel vaker voor een technische of exacte opleiding. Dit blijkt uit het onlangs verschenen OESO-rapport Education at a Glance 2017.

Aart-Jan de Graaf, Lector Meet- en Regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), pleit voor een bredere discussie over de mismatch tussen vraag en het aanbod van duurzame energie. ‘Bedrijven zouden in de winter minder kunnen produceren.’

Tijdens de GreenTech Week (van 7 tot en met 13 oktober) staat ‘groene’ technologie uit Oost-Nederland in de schijnwerpers. De vierde editie van het evenement biedt wederom veel ruimte voor duurzame energie.

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) raadt de Nederlandse overheid aan om 130 miljoen euro te investeren in praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en het ontwikkelen van innovatiecampussen. AWTI noemt duurzame energie als cruciaal onderzoeksthema.

Roel Bleumer, oprichter van Volta Energy, werd 8 september uitgeroepen tot Arnhemse Starter van het jaar. Tijdens het bedrijfsevent OndernemerLive in de Arnhemse Melkfabriek nam hij een cheque en een bos bloemen in ontvangst.

Het solarboat-team van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) eindigde op de vierde plek, tijdens een jaarlijks race-evenement in Monaco: de Monaco Solar & Electric Boat Challenge.

Bedrijven worden steeds afhankelijker van digitale systemen en zijn daardoor kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Daarom riep de HAN drie onderwijsprogramma’s in het leven die gericht zijn op digital security.

Aan de vooravond van het studiejaar 2017-2018 heeft de Power Minor 2 mooie mijlpalen bereikt: de minor beleeft zijn 10e jaargang én start met een recordaantal aanmeldingen.

Het Mobility Innovation Center (MIC) ging maandag 4 september van start op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Zo’n 120 studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werken hier in opdracht van bedrijven aan projecten, op het gebied van duurzame mobiliteit.

Het HAN Solarboatteam stond afgelopen weekend op de hoogste tree van het podium, na een overtuigende winst tijdens de Solar Sport Zonnebootrace in Rotterdam.

De eerste deelnemers aan het traject Werken en Leren met Energie studeren af en zetten hun werk in de technieksector voort. Werktuigbouwkundige Jaapjan Verkerk is een van hen. Hij stopte vier jaar geleden met zijn werk in een verslavingskliniek en heeft nu een vast contract bij Tsubaki Nakashima (Voorheen NN).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verlengt de publieke financiering aan de 19 Centres of Expertise in het hbo voor minimaal een jaar. Met deze tijdige beslissing – die niet kon wachten tot de kabinetsformatie - onderstreept demissionair minister Bussemaker het belang van de centres.

De eerste deelnemers aan het traject Werken en Leren met Energie studeren af en gaan aan de slag in de energiebranche. Dorien van Ettekoven is een van hen. Deze ingenieur werkt bij Allego aan laadtechnologie voor elektrische auto’s. ‘Ik kan nu al zeggen dat ik vier jaar werkervaring heb.’

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) ging 14 juni officieel van start. Lectoren van verschillende hogescholen ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Hun doel: energie-evenwicht in 2030.

Ondernemende studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Aventus ontvingen uit handen van directievoorzitter Barry van de Lagemaat van Rabobank Apeldoorn en omgeving een bijdrage vanuit het Rabo ImPactfonds. De bijdrage is bedoeld als financiële ondersteuning voor duurzaam, innovatief ondernemerschap. Met de bijdrage kunnen de studenten de businessplannen van hun startup nu daadwerkelijk omzetten naar realisatie en productie.

In het najaar van 2018 wordt een 50 kW waterstofbromide flowbatterij gerealiseerd op het terrein van de gemeentewerf in Emmeloord, waarmee zonne-energie op innovatieve en betaalbare manier kan worden opgeslagen. Het consortium, bestaande uit Elestor, Witteveen+Bos, ECN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ZON Energie en Stichting Pioniers van de Toekomst, testen met deze 50 kW pilot hoe de opslagtechnologie en aanverwante diensten op grote schaal kunnen worden toegepast.

Hoe kunnen hogescholen met elkaar samenwerken rond het thema duurzame energie? Over één ding lijken lectoren en docenten het in ieder geval eens: ‘We moeten van elkaar weten wat we doen en beschikbare kennis ontsluiten.’

De afdeling Cursussen, Post-hbo en Maatwerkopleidingen (CPM) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt continu aan nieuw techniekonderwijs, voor verschillende doelgroepen. De cursus Duurzame Energietechniek ging onlangs van start en de HAN riep een zomercursus voor aankomend studenten in het leven.

Jongeren maakten vrijdag 9 juni kennis met techniek, tijdens FestIIME in Doetinchem. Op de Bleek werden innovatieve projecten getoond.

Eerstejaarsstudenten van de HAN-opleidingen Industrieel Product Ontwerpen (IPO), Technische Bedrijfskunde (TBK), Werktuigbouwkunde (WTB) en Elektrotechniek (E) presenteerden 6 juni hun bi-disciplinaire projecten. Een deel van de projecten was gericht op duurzame energie.

De Amerikaanse visionair Jeremy Rifkin gaf 10 mei een gastcollege op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). HAN-medewerker Maarten Barckhof sprak met hem (in het Engels) over energie, mobiliteit en meer…

Het zonnebootteam van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werd 26 en 27 mei vierde in de A-klasse, tijdens de NK Eneco ZonnebootRace. Het team werkte twee maanden lang aan hun boot de Photon.

Donderdagmiddag 11 mei vindt de installatie plaats van dr. Mascha Smit, lector Duurzame Energie. De lector aanvaardt haar ambt met het uitspreken van de intreerede: 'De rol van waterstof binnen de duurzame energietransitie'. Voorafgaand aan de installatie wordt het symposium 'Waterstof in de Energietransitie' mede namens de Nederlandse Waterstof en Brandstofcellen Associatie (NWBA) georganiseerd.

Zaterdag 25 maart viel het artikel 'Samen op zoek naar technici' in de bus bij 1,2 miljoen lezers van het Algemeen Dagblad, Tubantia, De Gelderlander, BN DeStem, de Stentor, het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en de PZC.

Natuurkundedocenten André Slomp en Jos Luijten maken leerlingen bewust van duurzame energie en brengen ze in contact met techniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). ‘We ontdekten dat er heel veel mogelijkheden waren, die niet werden benut.’

Er is een nijpend tekort aan technisch geschoold personeel, terwijl de vraag naar (hoger opgeleide) elektrotechnici door de energietransitie alleen maar zal toenemen. Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) wil dit tij graag helpen keren en biedt daarom vanaf september 2017 het landelijke Topprogramma Energie.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) installeerde donderdag 11 mei een nieuwe lector Duurzame Energie: Mascha Smit. Haar onderzoeksgroep draagt bij aan de transitie naar duurzame energie, samen met bedrijven uit de regio.

Het Arnhemse Elestor nam 10 mei een award in ontvangst, tijdens het jaarlijkse IDTechEx Europe-evenement in Berlijn. Het bedrijf, dat een flowbatterij ontwikkelt, zou de beste technische ontwikkeling op het gebied van energieopslag op zijn naam hebben gezet.

Tijdens een mini-symposium op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), dat 12 april plaatsvond, spraken vier professionals over energieopslag. De voor- en nadelen van verschillende systemen werden uitgebreid belicht.

Netbeheerder Alliander verwacht dat het aantal stroomstoringen de komende jaren zal toenemen, omdat er een nijpend tekort aan technische mensen is. Dit meldt De Gelderlander van 21 maart. Alliander-bestuurder Ingrid Thijssen roept daarom jongeren op te kiezen voor een opleiding in de techniek.

Drie projecten van HAN-studenten haalden de finale van de Cleantech Battle 2017. De hoofdprijs ging echter naar mbo-student Pim Duterloo van Avans, die een oplossing vond voor luchtlekkage. Hij nam op 4 april 5.000 euro in ontvangst, tijdens het Cleantech Tomorrow-congres.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoekt hoe gedrag kan bijdragen aan energiebesparing in grote organisaties. Binnen het icoonproject E-BIG worden energiedata, gedrag, perceptie en beïnvloeding onder de loep genomen.

Roel Bleumer, student Werktuigbouwkunde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ontwikkelt een mobiele energievoorziening. Hij gebruikt geen benzine- of dieselaggregaten, maar zonnepanelen en accu’s.

Hoe zorgt de Human Capital Agenda van de Topsector Energie voor goed opgeleide technici? Die vraag wordt beantwoord in het magazine van de Topsector Energie. SEECE en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden expliciet genoemd.

Het lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelt een elektrisch systeem voor het All Electric DC Wikihouse. ‘We willen laten zien dat we alles op gelijkstroom kunnen laten werken.’

Leden van de Werkgroep Onderwijs Cleantech hebben zich gebogen over duurzame studentenprojecten uit het regionale voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) riep het icoonproject clean mobility in het leven. De onderwijsinstelling werkt - samen met het bedrijfsleven - aan duurzame voertuigen, aanpassingen in de energievoorziening en de infrastructuur.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseert een Meet&Match, die 21 april plaatsvindt in Arnhem. Potentiële deeltijdstudenten, die een opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde willen volgen, komen in contact met bedrijven uit de technieksector.

In het programma het Groene Oosten besteedt Omroep Gelderland aandacht aan de HAN Solarboat, een boot op zonne-energie. Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maken de boot klaar voor verschillende races.

Bedrijven die engineeringstudenten willen interesseren voor hun vakgebied, kunnen nu een multidisciplinair project indienen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Vanaf september gaan tweedejaarsstudenten aan de slag met technische bedrijfsvraagstukken.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) haalde alle doelstellingen en gaat de komende jaren door met zijn missie: betrouwbare en betaalbare energie voor een duurzame wereld. Hoe? Door verbindingen te leggen.

Het HAN Lean Event, dat eind januari plaatsvond, stond in het teken van duurzaamheid. Bekijk hieronder een video-impressie van de dag.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) sloot haar Eventweek Engineering vrijdag 3 februari af met een tentoonstelling. Studenten presenteerden producten en onderzoeksresultaten. Een aantal studenten viel in de prijzen.

Reizigers die vandaag (vrijdag 10 februari) de trein pakken, maken wellicht kennis met techniekopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In dagblad Metro staat een paginagroot verhaal over onontdekt techniektalent, leer-werktrajecten in de energiesector en meer.

Aart-Jan de Graaf, lector meet- en regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, sprak 31 januari over duurzame energie op een media-event in Arnhem. Hij wil bewustwording over netstabiliteit vergoten.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en een aantal bedrijven ontwikkelen een tankstation voor new energy vehicles, dat bijdraagt aan de balancering van het elektriciteitsnet. Het project gaat 13 februari officieel van start.

Deeltijdstudenten hoeven geen praktijkopdrachten meer uit te voeren op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In plaats daarvan gebruiken zij hun werk om aan te tonen dat ze competent zijn.

Aart-Jan de Graaf, lector Meet en Regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), spreekt dinsdag 31 januari bij Media Villa Arnhem. De bijeenkomst is gericht op de transitie van fossiele naar duurzame energie.

TechYourFuture, een expertisecentrum voor techniekonderwijs, maakte kennis met het techniekonderwijs van de HAN en schreef een mooie blog over onontdekt techniektalent.

Scholieren worden via de HAN Tech Tour geïnformeerd en geïnspireerd om voor techniek te kiezen. Dat kan door zelf te experimenteren in de HAN-truck vol techniek die middelbare scholen bezoekt. Een nieuwe mogelijkheid is om een hightech bedrijf in je eigen regio te bezoeken.

De bouwsector wil dakrenovatie goedkoper en duurzamer maken. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) helpt daarbij; ze stimuleert de ontwikkeling van een nieuw renovatieconcept.

Tijdens de negende editie van het HAN Lean Event op 26 januari 2017 belichten drie keynote-sprekers en studenten de link tussen Lean en duurzaamheid.

Bedrijven en onderzoekers startten 7 november een pilot in Deventer, met de waterstofbromide flowbatterij van Elestor BV. Bij het project is onder andere het Lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) betrokken.