Nieuwsarchief

Tijdens HAN Unexpected x Innovate vond een uitgebreide bijeenkomst over de uitfasering van aardgas plaats. Over ťťn ding waren alle sprekers het 4 oktober eens: Nederland komt alleen betaalbaar van het aardgas af als betrokken partijen met elkaar samenwerken. En daar moeten ze vooral niet mee wachten.

Faculteitsdirecteur Janneke Hoekstra en lector Bram Veenhuizen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vinden dat er meer moet gebeuren om praktijkgericht onderzoek op hogescholen te stimuleren. Zij hopen op een gerichte aanpak bij overheid en onderwijsinstellingen om te komen tot volwaardige universities of applied sciences.

Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Daar profiteren zo’n 84.000 studenten van. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) is partner van Katapult.

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, bracht 12 september een bezoek aan de Associate degree Gebouwgebonden Installatietechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De nieuwe opleiding is een antwoord op de grote behoefte aan technisch personeel.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) staat 4 oktober in het teken van HAN unexpected x innovate, een event voor iedereen die vooruit wil. De energietransitie is een van de hoofdthema’s.

De verwarming van de Eusebiuskerk in Arnhem wordt verduurzaamd. HyMatters, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, DEKRA, Stichting Eusebius Arnhem en de gemeente Arnhem willen het gebouw voorzien van groene waterstof.

De CEO van netwerkbedrijf Alliander, Ingrid Thijssen, droeg donderdag 29 augustus bij aan de opening van het studiejaar. Tijdens haar speech op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maakt ze duidelijk dat er veel meer energietechnici nodig zijn. ‘Technologie en geld zijn niet het probleem van de energietransitie.’

Tien jonge techneuten gingen de laatste week van augustus aan de slag bij Alliander. Ze vormen de tweede groep die het Operational Network Program (ONP) volgt. De jongens hebben allemaal hun havo- of mbo-diploma met een technisch profiel op zak.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) start in september met de associate degree-opleiding Gebouwgebonden Installatietechniek. De sector vraagt om een breed-opgeleide technicus, die onder meer verstand heeft van duurzame energie.

Ashwin Netravalkar wil een bijdrage leveren aan de energietransitie. Zijn afstudeerproject op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bracht zijn doel een stap dichterbij. Hij deed, in opdracht van het Lectoraat Duurzame Energie, onderzoek naar een systeem dat energie haalt uit geconcentreerd zonlicht.

Engineering-studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) sloten donderdag 27 juni hun studiejaar af met een presentatie van hun semesterproject. De studenten werkten een half jaar lang, 2 dagen per week, op Industriepark Kleefse Waard aan hun project.

Het lectoraat Reliable Power Supply van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) doet onderzoek naar ‘slim assetmanagement’, voor hoog- en middenspanningsnetten. De onderzoekers werken aan een nieuwe generatie health index, waarmee meer beslissingen worden genomen op basis van realtime metingen en voorspellingen.

Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) wordt uitgelicht in het weekblad Elsevier (nr. 26). Richard van Leeuwen (lector Duurzame Energie Voorziening Saxion) en Tinus Hammink (programmamanager SEECE) vertellen hoe partijen hun krachten bundelen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Donderdag 27 juni werd het design van de nieuwe HAN Solarboat onthuld op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De boot gaat boven het wateroppervlak vliegen en is hierdoor sneller en efficiŽnter dan de huidige solarboat, de Photon.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) start een vierdaagse waterstofcursus voor professionals, in samenwerking met de Arnhemse onderneming HyMatters en met ondersteuning van de Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie (NWBA). De cursus speelt in op de vraag naar waterstofkennis vanuit het werkveld.

De afgelopen twee jaar werd onderzoek gedaan naar een tank- en laadfaciliteit voor voertuigen, die het elektriciteitsnet ondersteunt. Uit het project blijkt dat een dergelijk systeem netverzwaring – en daarmee maatschappelijke kosten – kan voorkomen.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en hoogspanningsnetbeheerder TenneT verlengen de looptijd van het bijzonder lectoraat Reliable Power Supply. In een interview vertellen Robert-Jan de Bes (Team Strategy & Technology NL bij TenneT) en bijzonder lector Rob Ross over het belang van de onderzoeksgroep.

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) presenteerde 6 juni zijn onderzoekagenda, tijdens een conferentie van de Topsector Energie in Utrecht. De visie van LEVE krijgt vorm in vijf programmalijnen.

HAN-student Lucas de Groot heeft donderdag 6 juni de Cleantech Battle 2019 gewonnen. Veerle Kommeren en Anne Lazaroms ging met de 2e prijs naar huis.

De toekomst is van ons! Dat was 23 mei de kernboodschap tijdens duurzaamheidsfestival The Future of Us op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Maar hoe gaan we de huidige energie- en klimaatuitdagingen dan precies aanpakken? Door vooral heel veel samen te werken.

De Topsector Energie interviewde SEECE-programmamanager Tinus Hammink over Werken en Leren met Energie. Dankzij dit onderwijsprogramma kunnen bŤta's een baan met een technische opleiding combineren.

Onderzoekers deelden 22 mei de voorlopige resultaten van het project HP-Launch, met partijen uit de warmtepompindustrie. Doel van het project is om een warmtepomp te ontwikkelen, die is toegesneden op bestaande Nederlandse woningen.

Transport is ťťn van de grootste boosdoeners als het op CO2-uitstoot aankomt. Hoog tijd dus dat de mogelijkheden die waterstof biedt beter benut worden. Met het project Waterstof en Mobiliteit, dat 13 juni tijdens het SEE-cafť officieel van start gaat, werkt de HAN samen met studenten en het bedrijfsleven aan een CO2-vrije toekomst.

Thijs Laagland (19) kwam in het 3e jaar Elektrotechniek als stagiair terecht bij netwerkbeheerder TenneT. Daar raakte hij betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe inspectiemethode voor hoogspanningsmasten.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) bestaat inmiddels zes jaar. Kees Boele, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), laat zijn licht schijnen op de waarde van de publiek-private samenwerking. ‘Wat het hbo zo mooi maakt, manifesteert zich bij uitstek in een centre of expertise’

Wattsun, een startup die batterijpakketten voor off grid-toepassingen produceert, leverde 14 mei een systeem aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De hogeschool gaat de batterijen gebruiken voor onderzoek en onderwijs.

Duurzamere spijkerbroeken, verbeterde warmtepompen, alternatieven voor plastic, een zonnetapijt in plaats van een zonnepaneel – 10 studententeams pitchen op donderdag 6 juni 2019 hun innovatieve ideeŽn op het gebied van schone technologie in de finale van de Cleantech Battle. Maar liefst 5 van de 10 ideeŽn zijn door HAN-studententeams ingediend.

Energie-minoren op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) raken steeds meer verweven met het onderzoek op de hogeschool. Dat komt onder andere doordat lectoraten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de onderwijsprogramma’s.

De O-Zone, een energiecampus waar studenten aan bedrijfs- en lectoraatsprojecten werken, gaat volgend jaar door onder de naam New Energy & Mobility Innovatielab.

Hoe zorg je dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs op de goede plek terechtkomen, wanneer ze gaan studeren? SEECE en Quadraam zoeken antwoorden op die vraag en verbeteren de aansluiting van het vo op het hbo. Betere doorstroming heeft onder andere een positief effect op het aantal leerlingen dat wordt opgeleid voor de energiesector.

‘Hoe gaat het eraan toe aan de lokale “klimaattafels” in de wijk?’ Die vraag beantwoordt Patrick Hoogenbosch, medeoprichter van een duurzaamheidsinitiatief in het Arnhemse Spijkerkwartier. Hoogenbosch werd geÔnterviewd door Erik Jansen, associate lector Capabilities in Care and Wellbeing op de HAN.

Samenwerken met studenten van andere opleidingen is een rode draad in het curriculum van de engineeringopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Tijdens het 3e en 4e semester werken studenten 3 dagen in de week aan actuele, toekomstgerichte vraagstukken.

Gelderse partijen hebben de ambitie om een power-to-power-installatie op megawattschaal te openen. Gedeputeerde Peter Drenth (CDA, Energietransitie), wethouder Jan van Dellen (VVD, Economische Zaken) en wethouder Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks, Energie) tekenden vrijdag 12 april een intentieverklaring op het stadhuis in Arnhem.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelt, samen met het bedrijfsleven, een warmtepompprototype voor bestaande woningen. Student Industrieel Product Ontwerpen (IPO) Kevin Geurtsen studeerde af op het project. Zijn afstudeerscriptie gaat over de inpassing van de warmtepomp in een schuin dak.

Hbo- en mbo-studenten werken samen aan studieprojecten en voeren elk taken op hun eigen niveau uit. Hoe geef je zo’n samenwerking het beste vorm? Het CIVON zoekt een antwoord op deze vraag, samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het bedrijfsleven.

55 studenten van het Instituut Engineering ontvingen 22 februari hun diploma op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Een van hen is Patricia Boogaard, die in 2014 stopte als rondreizend geluidstechnicus. Na een aantal deeltijdbanen in de energiesector besloot ze om onderzoeker te worden.

Een 30-tal werkgevers die hun deeltijdstudenten begeleiden, kwam eind februari bij elkaar tijdens een bijeenkomst voor werkplekcoaches. Een belangrijk deel van de bijeenkomst werd besteed aan kennismaken met docenten, bijpraten over ontwikkelingen bij de HAN en om van de HAN en van elkaar ondersteuning te krijgen in het begeleiden van hun collega die een technische deeltijdopleiding volgt.

Tijdens de Early morning toast, een terugkerend evenement van Kiemt, kwamen zo’n 120 mensen bijeen voor presentaties over waterstof. Vier sprekers vertelden aan welke projecten zij werken, rondom de veelbelovende energiedrager. ‘Waarom wachten we met deze transitie en beginnen we niet gewoon?’

Een jaar geleden startte de HAN op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) de speciale leeromgeving Energy for Sustainable Built Environment die zich bezighoudt met de energietransitie. De tussenstand is positief en er zijn plannen voor een uitbreiding, waarbij het Center of Expertise gaat samenwerken met vijf andere hogescholen.

In de 'Special Arbeidsmarkt en Opleidingen' besteedt het Technisch Weekblad aandacht aan de invloed van de energietransitie op het onderwijs. Onder andere de HAN, en zijn cursussen, wordt uitgelicht.

Techniek Nederland, Opleidingsfonds OTIB en vier hogescholen gaven 28 februari het startschot voor het Center of Expertise HUB (Human Capital for Building Technology). Met de oprichting van het expertisecentrum breidt de technieksector kennis en opleidingen op het gebied van gebouwtechnologie uit en versterkt het de innovatiekracht.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bood dinsdag 19 februari een podium aan verschillende sprekers, die vertelden over geconcentreerde zonne-energie. Bezoekers van het symposium Focus on solar energy maakten niet alleen kennis met techniek, ze zagen ook in welke context de technologie ontwikkeld en toegepast wordt.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bereidt zijn studenten voor op de transitie naar een duurzame energievoorziening. Hoe dat gebeurt, stond zaterdag 23 februari in een bijlage van het Financieele Dagblad. ‘Het bedrijfsleven heeft grote behoefte aan mensen die professioneel geschoold zijn op dit vlak.’

Zestien afgevaardigden van Amerikaanse onderwijsinstellingen, maakten deze maand een educatieve reis door Europa. Hun doel: kennis vergaren over Europese onderwijssystemen. Ze kwamen onder andere terecht bij IIME (Innovatie In Mobiliteit en Energie) in Doetinchem, een organisatie die gelieerd is aan SEECE.

Studenten die de mastertrack Sustainable Energy volgden, hielden 31 januari eindpresentaties op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Docent en onderzoeker Rik Catau blikt terug op de mastermodule, die dit studiejaar voor het eerst draait.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) investeert in een trainingsopstelling voor smart grids, van het Duitse bedrijf Lucas NŁlle. De opstelling wordt gebruikt voor onderwijs, onderzoek en advies over netbalansvraagstukken.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) roept per september een nieuwe opleiding in het leven: Mechanical Engineering. Het onderwijsprogramma is een Engelstalige versie van de opleiding Werktuigbouwkunde en is gericht op internationale handel. ‘Nederland is een land dat veel zakendoet met het buitenland.’

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseerde 7 februari het eerste SEE-cafť, een terugkerende bijeenkomst over het zwaartepunt Sustainable Energy en Environment. Sprekers vertelden hoe het zwaartepunt bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Ruim tachtig tweedejaars engineeringstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) starten deze week in het Mobility Innovation Center (MIC). Het MIC is gevestigd in het pand van Clean Mobility Center op IPKW. De studenten werken twee dagen per week aan 19 uitdagende projecten.

Sarah Detaille, Associate lector HRM op het thema Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs, buigt zich over de vraag: hoe zorgen we dat het onderwijs toekomstbestendig is, zodat het aansluit bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Ze richt zich onder andere op de energiesector, waar momenteel een groeiend tekort is aan goed geŽquipeerde technici.

Bedrijven gingen dinsdag 29 januari in gesprek met achttien studenten in spe, tijdens een Meet & Match-bijeenkomst op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De aankomend deeltijdstudenten zochten een werkgever, waar ze aan de slag kunnen tijdens hun deeltijdstudie Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde.

Ze hebben er een half jaar lang, 3 dagen per week aan gewerkt. Dinsdag 29 januari was het voor de 2e-jaars studenten Engineering tijd om de resultaten van hun intensieve samenwerking te laten zien aan opdrachtgevers en docenten.

Het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) timmert volop aan de weg. Waarmee precies en wat jij ermee kan, hoor je bij het 1e SEE-cafť op donderdag 7 februari a.s. van 15.30 tot 17 uur. Plek van handeling: HAN Campus Arnhem, ICA-lounge, Ruitenberglaan 26.

In een interview met SAM, een digitale uitgave van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, vertelt programmamanager Christien Lokman over ‘haar’ zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE). ‘Merkbaar bijdragen aan de CO₂-reductie, dat is klip en klaar onze ambitie.’

Het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) scherpte zijn werkwijze aan, tijdens een kwantificeringsbijeenkomst op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). LEVE werkt onder andere aan white papers, die het energie-balanceringsvraagstuk inzichtelijk maken voor verschillende doelgroepen.

De energietransitie heeft een enorme impact op personenvervoer en ander soort mobiliteit. In een interview met het NRC Handelsblad vertelt lector Bram Veenhuizen hoe studenten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tegenwoordig worden opgeleid voor deze sector.

In een speciale bijlage in De Gelderlander, die op 5 januari verscheen, laat de HAN zien hoe de hogeschool bijdraagt aan de zoektocht naar duurzame oplossingen vanuit de techniek.

De energietransitie komt in gevaar door een tekort aan technici en andere professionals die een rol spelen in sectoren die in deze transitie moeten voorgaan. Om dat probleem op te lossen, wordt steeds vaker een beroep op de hbo-centres of expertise gedaan. Ook op landelijk niveau.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) roept drie projecten in het leven, die onder het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) vallen. De projecten spelen in op maatschappelijke thema’s, politieke ontwikkelingen en concrete vragen uit de beroepspraktijk.

Tientallen professionals uit de mobiliteitssector kwamen 14 november bijeen in het Mobility Innovation Center in Arnhem, voor het mini-seminar Emissieloos rijden. Een wijze les van de sprekers: innovatie kun je ook bereiken als de marktontwikkelingen tegenzitten. Of het nou gaat om een vloot elektrische bussen, een waterstoftrein of emissiearme pakketbezorging.

Het Technisch Weekblad besteedt in zijn laatste editie aandacht aan de energietransitie. De samenwerking van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met bedrijven wordt uitgelicht in een van de artikelen. Er is onder andere aandacht voor waterstof.

Het project HP-Launch stimuleert de ontwikkeling van een efficiŽnte en betaalbare warmtepomp. Producenten van warmtepompen bezochten op 1 november de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar zij discussieerden over onderzoeksresultaten uit het project.

Aart-Jan de Graaf, lector Meet- en Regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), deelt zijn kijk op de transitie naar een all electric-energievoorziening. ‘Gedurende bepaalde periodes minder energie gebruiken, kan goedkoper zijn dan energieopslag’

Het succes van de Power Minor en de Power Course wordt beloond met een nominatie voor de Pro-Motor-award. De onderwijstrajecten zijn gericht op het opleiden van energietechnici voor een uiterst krappe arbeidsmarkt en worden georganiseerd door partijen die verbonden zijn aan het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE).

Zestig engineeringstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaven 6 november tussenpresentaties aan hun opdrachtgevers. Ze maken onderdeel uit van het project The O-Zone, waarin zij samen met bedrijven en onderzoekers aan actuele energievraagstukken werken.

Studenten van technische bachelor- en masteropleidingen aan de HAN ťn van een universitaire opleiding werkten de eerste maanden van dit studiejaar aan deeloplossingen voor een bijzonder actueel vraagstuk: hoe verwarmen we woningen als de aardgaskraan wordt dichtgedraaid?

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) start in het najaar van 2019 met de deeltijdopleiding Gebouwgebonden Installatietechniek. Deelnemers aan het onderwijsprogramma leren over de koppeling van duurzame energiebronnen voor de gebouwde omgeving, in combinatie met woon- en verblijfscomfort.

Ondernemer Roel Bleumer (23) biedt een alternatief voor vervuilende aggregaten. Hij richtte Volta Energy op, dat duurzame energiesystemen ontwikkelt en verhuurt. Hij begon zijn bedrijf tijdens een studie Werktuigbouwkunde op de HAN. ‘Je kunt maar beter zo snel mogelijk op je bek gaan.’

Onder meer Tijs Breukink (lid van het college van bestuur van de HAN) overhandigde 4 oktober De Uitdaging aan staatssecretaris Mona Keijzer, tijdens de Werkconferentie Topsector Energie in Rotterdam. Het betreft een set plannen die zorgt voor meer goedopgeleide vakmensen. Deze zijn essentieel om de energietransitie in goede banen te leiden.

Het Operational Network Trainee-programma ging 3 september van start met twaalf deelnemers. Het is de eerste lichting van het traject, waarin trainees leren voor een Associate degree Elektrotechniek / Energietechniek en werkervaring opdoen bij netwerkbedrijf Alliander. ‘Dit lijkt de meest succesvolle cocktail van facetten die het bedrijf ťn de student verder helpen.’

In een uitgave over waterstof, die 25 september bij het Financieele Dagblad verscheen, vertellen Mascha Smit (HAN-lector Duurzame Energie) en Tinus Hammink (managing director SEECE) over het belang van samenwerking.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) reikte eind-augustus de HAN-prijzen uit. Onder andere hogeschoolmedewerkers, die de verbinding tussen het onderwijs en het werkveld stimuleren vielen in de prijzen.

Het lectoraat Automotive van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) participeerde in een onderzoek naar licht elektrische vrachtvoertuigen, zogeheten LEVV’s. Deze vorm van transport is voor 10 tot 15% van de bestelautoritten in de stad een efficiŽnt alternatief.

63 engineeringstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) startten begin deze maand met hun werkzaamheden in het Mobility Innovation Center, op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Ze werken 3 dagen per week aan 15 uitdagende projecten.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) stelt twee extra laadpalen voor elektrische voertuigen beschikbaar, als onderdeel van een onderzoeksproject. De apparatuur is verbonden met een lokaal smart grid en wordt gebruikt om algoritmes te testen.

Een derde plek bij de fleet race, een zesde plek in het algemeen klassement en lol met elkaar en de andere teams. Het HAN Solarboat-team nam van 12 tot en met 14 juli deel aan het evenement Solar&Energy Boat Challenge in Monaco. Ze schreven onderstaand verslag.

Het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) van de HAN en de Human Capital Agenda (HCA) van de Topsector Energie speelden een grote rol in een recente campagne over de energietransitie. Met een artikel, dat in een bijlage van Het Financieele Dagblad verscheen en in oktober op de Vakbeurs Energie in Den Bosch wordt verspreid, wordt de aandacht gevestigd op het opleiden van energieprofessionals.

Programmamanager Christien Lokman zette in 2017 een uitvoerige analyse in gang, voor de invulling van het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE). Die leidde tot vier specifieke onderzoeks- en onderwijsthema’s, die de komende jaren centraal staan.

Op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) werken hbo-studenten met bedrijven aan actuele energievraagstukken. Ze staan aan de basis van een innovatieve, hybride leeromgeving: The O-Zone. In dit dubbelinterview vertellen Kevin Rijke (directeur van IPKW) en Erik Folgering (programmaleider op de HAN) waarom zo’n omgeving onmisbaar is.

Techniekstudenten van de HAN werken sinds februari op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) aan het thema ‘energie in de gebouwde omgeving’. Dat levert concrete resultaten op, zoals een component voor groene daken.

Op 21 juni vond voor de vierde keer het congres Circulaire Oogst plaats bij de HAN in Arnhem. Het thema 'De kracht van technologische innovatie bij duurzame transitie' stond in deze editie centraal. Circa 130 bezoekers woonden het inspirerende congres bij waarop gerenommeerde sprekers van Kaak Group, Mitsubishi Elevator Europe en Biomassatechniek lieten zien hij zij nieuwe technologie aanwenden voor duurzame transitie. Het congres werd mede georganiseerd door Nijmegen European Green Capital.

Richard van Leeuwen (lector Duurzame Energievoorziening bij Saxion) en Jack Doomernik (lector Smart Energy bij Avans) zijn onderdeel van het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). In dit stuk vertellen ze over onderzoeksprojecten, het belang van lectorenplatform LEVE en hun recente bijdrage aan het congres Slimme Energietransitie in Bunnik.

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) Regio Gelderland en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen organiseerden op 18 april 2018 een seminar met het thema: huizen zonder aardgas. Vier sprekers creŽerden een ruim beeld van de mogelijkheden.

De zonaangedreven raceboot van de HAN eindigde in het weekend van 12 mei op de derde plaats in Akkrum, tijdens de NK Zonnebootrace. Vooral tijdens de sprint boekte het team goede resultaten.

Het Voltor-studententeam van de HAN won de publieksprijs van de Cleantech Battle 2018, met het ontwerp van een elektrische tractorpull-tractor. Zij verdienen daarmee een pitch voor het ImPactfonds van de Rabobank, dat duurzame en innovatieve projecten stimuleert.

Hoe gaat het met de ontwikkeling van lithiumbatterijen? Stefan van Sterkenburg, onderzoeker op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), gaf antwoord op deze vraag tijdens het Ports and the City-congres in Nijmegen. ‘De energiedichtheid neemt maar heel langzaam toe.’

Nieuwsmedia besteedden vorige week volop aandacht aan de arbeidsvraag in de technieksector, naar aanleiding van een SER-rapport. Hierin wordt gewaarschuwd voor een groeiend tekort aan goedopgeleide energieprofessionals. Het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) werkt sinds 2013 aan oplossingen voor dit probleem.

Hoe worden voertuigen in de toekomst van energie voorzien? En welke gevolgen hebben tank- en laadstations voor het energienet? Deze vragen werden behandeld tijdens het symposium Laadmogelijkheden van de Toekomst, dat vrijdag 6 april plaatsvond in Arnhem.

De komende 2 jaar gaat het Lectoraat Meet- en Regeltechniek zich samen met 5 andere kennisinstituten en marktpartijen in het project HP-Launch inzetten om gezamenlijk een prototype te ontwikkelen van een duurzame warmtepomp die kan worden toegepast in bestaande woningen. HP-Launch is daarmee een antwoord op de gaskraan die dichtgaat.

Negen studententeams van HAN, Saxion en Windesheim pitchten donderdag 31 maart hun unieke oplossing op het gebied van Cleantech tijdens de halve finale van de Cleantech Battle 2018.

Het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) schafte onlangs practicumsets van het bedrijf Lucas NŁlle aan. De sets worden gebruikt voor onderwijs aan scholieren om ze beter voor te bereiden op de hbo-opleiding Elektrotechniek.

Het Industriepark Kleefse Waard (IPKW), de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE) ontwikkelen een energiecampus in Arnhem: de The O-Zone. De campus moet bedrijven en kennisinstellingen blijvend met elkaar verbinden.

In het achterland van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt hard gewerkt aan waterstoftechnologie. Achttien professionals uit ‘de waterstofketen’ en de politiek deden donderdag 15 maart hun verhaal tijdens het minisymposium Waterstof in Gelderland op de Kaart in Arnhem.

De cursus Power Quality gaat na de zomer voor het eerst van start op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het nieuwe onderwijsprogramma is bedoeld voor professionals die te maken hebben met elektrische stroom- en spanningskwaliteit.

Het team van de HAN Solarboat heeft een nieuwe samenstelling. Dit raceseizoen zijn ook internationale studenten betrokken bij de ontwikkeling en de wedstrijden.

Waar kan langdurige samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven toe leiden? ProjectcoŲrdinator Nynke Verhaegh en HAN-onderzoeker Ballard Asare-Bediako vertellen over CS GriP, dat in januari werd afgerond. Binnen dit project werd een robuust, off-grid en duurzaam energienetwerk ontwikkeld.

ScienceGuide en het ISO nomineerden drie personen voor de lector van het jaar-verkiezing, waaronder lector HAN Automotive Research Bram Veenhuizen. Waarom hij opviel? Veenhuizen zet zich al jaren in voor een betere verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

In aanloop naar zijn installatie als lector Energietransitie, vertelt Jan-jaap Auť over zijn werkzaamheden op de Hanzehogeschool in Groningen ťn over het belang van het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). ‘We hebben een belangrijke boodschap met elkaar.’

Studenten van de minor Circulaire Economie presenteerden 25 januari hun projectresultaten, tijdens het congres Circulaire Oogst 3.0 op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Een aantal studenten richtte zich op energievraagstukken bij bedrijven in de regio.

Een halfjaar geleden begonnen zo'n 120 studenten aan multidisciplinaire groepsprojecten in het Mobility Innovation Center op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Woensdag 24 januari presenteerden zij de resultaten.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt aan een nieuw uitstroomprofiel voor de master Engineering Systems, samen met het bedrijfsleven. Studenten kunnen vanaf september aan de slag met Sustainable Energy.

Techniekstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werken vanaf februari op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) aan het thema ‘energie in de gebouwde omgeving’. Dat doen ze in samenwerking met bedrijven.

De Stichting Toekomstbeeld der Techniek publiceerde onlangs het boek En toen ging het licht aan… Hiermee wil de stichting de maatschappelijke relevantie van de energietransitie voor het voetlicht brengen. Theo Bosma, directeur research & innovation for energy bij DNV GL en SEECE-stuurgroeplid, vertelt over zijn bijdrage.

Het Financieele Dagblad distribueerde vandaag (19 december) verhalen over de warmtetransitie, waaronder een interview met HAN-lector meet- en regeltechniek Aart-Jan de Graaf en Saxion-lector Duurzame Energievoorziening Richard van Leeuwen.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Quadraam en netwerkbedrijf Alliander ontwikkelen een deeltijdtraject voor jongeren met een havodiploma. In 2018 gaat de pilot Operational Network Trainee van start.

Verschillende bedrijven benadrukten 30 november het belang van human capital, tijdens een bijeenkomst van Katapult in Maarssen. De uitingen van bedrijven sluiten goed aan bij de projecten van SEECE.

Het All Electric DC Wikihouse is officieel afgerond, dankzij de samenwerking tussen drie lectoraten op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het werkveld. Een groep enthousiaste deelnemers stuurt aan op een vervolgproject.

Voor studenten van de engineeringopleidingen van de HAN is het 2e studiejaar vliegend van start gegaan. Bij de 4 opleidingen staat dit hele jaar in het teken van multidisciplinair samenwerken aan bedrijfsprojecten.

Niet alleen in het bedrijfsleven is een groeiende vraag naar energieprofessionals. Onderdelen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), die betrokken zijn bij het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise (SEECE), zoeken technische docent-onderzoekers.

Vijf studenten van de HAN-minor Offshore Wind Energy Project Management wonnen een prijs voor hun white paper over windenergie op zee. Deze werd 9 november uitgereikt door het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs), tijdens het Offshore Network Symposium 2017 in Rotterdam.

In het Mobility Innovation Center werken studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) met bedrijven aan mobiliteitsvraagstukken. De projecten dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van duurzame voertuigen, maar ook aan de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

New Venture en Stichting Doen organiseren een wedstrijd voor bedrijven die innovatieve oplossingen verzinnen, op het gebied van energiebesparing: DOEN Energie[s]topper. De winnaar krijgt 100.000 euro om zijn of haar idee uit te voeren.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelt sinds september technologie voor lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV), binnen het project LEVV-LOGIC. Deze transportmiddelen kunnen stadslogistiek schoner en efficiŽnter maken.

Het nieuwe Topprogramma Energie, een talentprogramma voor hbo-studenten elektrotechniek, lijkt een schot in de roos. Dertien studenten van de HAN en hogeschool Windesheim volgen sinds september energieonderwijs buiten hun reguliere curriculum.

Er ontstond 13 oktober veel discussie tijdens de bijeenkomst De saldering voorbij, maar over ťťn ding waren de bezoekers het eens: er moet op termijn een einde komen aan de salderingsregeling. Deze zet de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de energievoorziening onder druk.

Experts van het ECN, PBL en het CBS presenteerden 19 oktober de Nationale Energieverkenning. Het rapport laat zien dat de energietransitie effect heeft de arbeidsmarkt: de werkgelegenheid uit duurzame energieactiviteiten stijgt.

Christien Lokman werd onlangs benoemd tot programmamanager van het zwaartepunt Sustainable Energy & Environment (SEE) op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Op 11 oktober deelde ze haar plannen, tijdens een bijeenkomst in de Green Tech Week. ‘We moeten thema’s beter en langer benutten.’

In aanloop naar zijn installatie als lector Delta Power op de HZ University of Applied Sciences, vertelt Jacob van Berkel hoe hij een bijdrage levert aan de energietransitie. Dat doet hij onder andere door samen te werken binnen het Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE). ‘Lectoren moeten van elkaar leren.’

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft de Smart Grid Demo Table doorontwikkeld. De technologie, die het elektriciteitsnet simuleert, werd onder handen genomen door negen HBO-ICT-studenten. Die leverden 28 juni een werkend prototype op.

Jongeren in het buitenland kiezen in vergelijk met Nederlandse scholieren veel vaker voor een technische of exacte opleiding. Dit blijkt uit het onlangs verschenen OESO-rapport Education at a Glance 2017.

Aart-Jan de Graaf, Lector Meet- en Regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), pleit voor een bredere discussie over de mismatch tussen vraag en het aanbod van duurzame energie. ‘Bedrijven zouden in de winter minder kunnen produceren.’

Tijdens de GreenTech Week (van 7 tot en met 13 oktober) staat ‘groene’ technologie uit Oost-Nederland in de schijnwerpers. De vierde editie van het evenement biedt wederom veel ruimte voor duurzame energie.

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) raadt de Nederlandse overheid aan om 130 miljoen euro te investeren in praktijkgericht onderzoek aan hogescholen en het ontwikkelen van innovatiecampussen. AWTI noemt duurzame energie als cruciaal onderzoeksthema.

Roel Bleumer, oprichter van Volta Energy, werd 8 september uitgeroepen tot Arnhemse Starter van het jaar. Tijdens het bedrijfsevent OndernemerLive in de Arnhemse Melkfabriek nam hij een cheque en een bos bloemen in ontvangst.

Bedrijven worden steeds afhankelijker van digitale systemen en zijn daardoor kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Daarom riep de HAN drie onderwijsprogramma’s in het leven die gericht zijn op digital security.

Aan de vooravond van het studiejaar 2017-2018 heeft de Power Minor 2 mooie mijlpalen bereikt: de minor beleeft zijn 10e jaargang ťn start met een recordaantal aanmeldingen.

Het Mobility Innovation Center (MIC) ging maandag 4 september van start op het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem. Zo’n 120 studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werken hier in opdracht van bedrijven aan projecten, op het gebied van duurzame mobiliteit.

Het HAN Solarboatteam stond afgelopen weekend op de hoogste tree van het podium, na een overtuigende winst tijdens de Solar Sport Zonnebootrace in Rotterdam.

De eerste deelnemers aan het traject Werken en Leren met Energie studeren af en zetten hun werk in de technieksector voort. Werktuigbouwkundige Jaapjan Verkerk is een van hen. Hij stopte vier jaar geleden met zijn werk in een verslavingskliniek en heeft nu een vast contract bij Tsubaki Nakashima (Voorheen NN).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verlengt de publieke financiering aan de 19 Centres of Expertise in het hbo voor minimaal een jaar. Met deze tijdige beslissing – die niet kon wachten tot de kabinetsformatie - onderstreept demissionair minister Bussemaker het belang van de centres.

De eerste deelnemers aan het traject Werken en Leren met Energie studeren af en gaan aan de slag in de energiebranche. Dorien van Ettekoven is een van hen. Deze ingenieur werkt bij Allego aan laadtechnologie voor elektrische auto’s. ‘Ik kan nu al zeggen dat ik vier jaar werkervaring heb.’

Het solarboat-team van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) eindigde op de vierde plek, tijdens een jaarlijks race-evenement in Monaco: de Monaco Solar & Electric Boat Challenge.

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE) ging 14 juni officieel van start. Lectoren van verschillende hogescholen ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Hun doel: energie-evenwicht in 2030.

Ondernemende studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ROC Aventus ontvingen uit handen van directievoorzitter Barry van de Lagemaat van Rabobank Apeldoorn en omgeving een bijdrage vanuit het Rabo ImPactfonds. De bijdrage is bedoeld als financiŽle ondersteuning voor duurzaam, innovatief ondernemerschap. Met de bijdrage kunnen de studenten de businessplannen van hun startup nu daadwerkelijk omzetten naar realisatie en productie.

In het najaar van 2018 wordt een 50 kW waterstofbromide flowbatterij gerealiseerd op het terrein van de gemeentewerf in Emmeloord, waarmee zonne-energie op innovatieve en betaalbare manier kan worden opgeslagen. Het consortium, bestaande uit Elestor, Witteveen+Bos, ECN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), ZON Energie en Stichting Pioniers van de Toekomst, testen met deze 50 kW pilot hoe de opslagtechnologie en aanverwante diensten op grote schaal kunnen worden toegepast.

Hoe kunnen hogescholen met elkaar samenwerken rond het thema duurzame energie? Over ťťn ding lijken lectoren en docenten het in ieder geval eens: ‘We moeten van elkaar weten wat we doen en beschikbare kennis ontsluiten.’

De afdeling Cursussen, Post-hbo en Maatwerkopleidingen (CPM) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt continu aan nieuw techniekonderwijs, voor verschillende doelgroepen. De cursus Duurzame Energietechniek ging onlangs van start en de HAN riep een zomercursus voor aankomend studenten in het leven.

Jongeren maakten vrijdag 9 juni kennis met techniek, tijdens FestIIME in Doetinchem. Op de Bleek werden innovatieve projecten getoond.

Eerstejaarsstudenten van de HAN-opleidingen Industrieel Product Ontwerpen (IPO), Technische Bedrijfskunde (TBK), Werktuigbouwkunde (WTB) en Elektrotechniek (E) presenteerden 6 juni hun bi-disciplinaire projecten. Een deel van de projecten was gericht op duurzame energie.

De Nijmeegse startup PinkRF gebruikt energie uit microgolfstraling voor industriŽle magnetrons en andere warmtetoepassingen. Deeltijdstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werken bij het bedrijf en maken kennis met een vakgebied dat ‘explodeert’.

De Amerikaanse visionair Jeremy Rifkin gaf 10 mei een gastcollege op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). HAN-medewerker Maarten Barckhof sprak met hem (in het Engels) over energie, mobiliteit en meer…

Het zonnebootteam van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werd 26 en 27 mei vierde in de A-klasse, tijdens de NK Eneco ZonnebootRace. Het team werkte twee maanden lang aan hun boot de Photon.

Natuurkundedocenten Andrť Slomp en Jos Luijten maken leerlingen bewust van duurzame energie en brengen ze in contact met techniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). ‘We ontdekten dat er heel veel mogelijkheden waren, die niet werden benut.’

Er is een nijpend tekort aan technisch geschoold personeel, terwijl de vraag naar (hoger opgeleide) elektrotechnici door de energietransitie alleen maar zal toenemen. Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) wil dit tij graag helpen keren en biedt daarom vanaf september 2017 het landelijke Topprogramma Energie.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) installeerde donderdag 11 mei een nieuwe lector Duurzame Energie: Mascha Smit. Haar onderzoeksgroep draagt bij aan de transitie naar duurzame energie, samen met bedrijven uit de regio.

Het Arnhemse Elestor nam 10 mei een award in ontvangst, tijdens het jaarlijkse IDTechEx Europe-evenement in Berlijn. Het bedrijf, dat een flowbatterij ontwikkelt, zou de beste technische ontwikkeling op het gebied van energieopslag op zijn naam hebben gezet.

Tijdens een mini-symposium op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), dat 12 april plaatsvond, spraken vier professionals over energieopslag. De voor- en nadelen van verschillende systemen werden uitgebreid belicht.

Zaterdag 25 maart viel het artikel 'Samen op zoek naar technici' in de bus bij 1,2 miljoen lezers van het Algemeen Dagblad, Tubantia, De Gelderlander, BN DeStem, de Stentor, het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en de PZC.

Netbeheerder Alliander verwacht dat het aantal stroomstoringen de komende jaren zal toenemen, omdat er een nijpend tekort aan technische mensen is. Dit meldt De Gelderlander van 21 maart. Alliander-bestuurder Ingrid Thijssen roept daarom jongeren op te kiezen voor een opleiding in de techniek.

Donderdagmiddag 11 mei vindt de installatie plaats van dr. Mascha Smit, lector Duurzame Energie. De lector aanvaardt haar ambt met het uitspreken van de intreerede: 'De rol van waterstof binnen de duurzame energietransitie'. Voorafgaand aan de installatie wordt het symposium 'Waterstof in de Energietransitie' mede namens de Nederlandse Waterstof en Brandstofcellen Associatie (NWBA) georganiseerd.

Drie projecten van HAN-studenten haalden de finale van de Cleantech Battle 2017. De hoofdprijs ging echter naar mbo-student Pim Duterloo van Avans, die een oplossing vond voor luchtlekkage. Hij nam op 4 april 5.000 euro in ontvangst, tijdens het Cleantech Tomorrow-congres.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzoekt hoe gedrag kan bijdragen aan energiebesparing in grote organisaties. Binnen het icoonproject E-BIG worden energiedata, gedrag, perceptie en beÔnvloeding onder de loep genomen.

Roel Bleumer, student Werktuigbouwkunde op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ontwikkelt een mobiele energievoorziening. Hij gebruikt geen benzine- of dieselaggregaten, maar zonnepanelen en accu’s.

Hoe zorgt de Human Capital Agenda van de Topsector Energie voor goed opgeleide technici? Die vraag wordt beantwoord in het magazine van de Topsector Energie. SEECE en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen worden expliciet genoemd.

Het lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelt een elektrisch systeem voor het All Electric DC Wikihouse. ‘We willen laten zien dat we alles op gelijkstroom kunnen laten werken.’

Leden van de Werkgroep Onderwijs Cleantech hebben zich gebogen over duurzame studentenprojecten uit het regionale voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) riep het icoonproject clean mobility in het leven. De onderwijsinstelling werkt - samen met het bedrijfsleven - aan duurzame voertuigen, aanpassingen in de energievoorziening en de infrastructuur.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseert een Meet&Match, die 21 april plaatsvindt in Arnhem. PotentiŽle deeltijdstudenten, die een opleiding Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde willen volgen, komen in contact met bedrijven uit de technieksector.

In het programma het Groene Oosten besteedt Omroep Gelderland aandacht aan de HAN Solarboat, een boot op zonne-energie. Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maken de boot klaar voor verschillende races.

Bedrijven die engineeringstudenten willen interesseren voor hun vakgebied, kunnen nu een multidisciplinair project indienen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Vanaf september gaan tweedejaarsstudenten aan de slag met technische bedrijfsvraagstukken.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) haalde alle doelstellingen en gaat de komende jaren door met zijn missie: betrouwbare en betaalbare energie voor een duurzame wereld. Hoe? Door verbindingen te leggen.

Het HAN Lean Event, dat eind januari plaatsvond, stond in het teken van duurzaamheid. Bekijk hieronder een video-impressie van de dag.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) sloot haar Eventweek Engineering vrijdag 3 februari af met een tentoonstelling. Studenten presenteerden producten en onderzoeksresultaten. Een aantal studenten viel in de prijzen.

Reizigers die vandaag (vrijdag 10 februari) de trein pakken, maken wellicht kennis met techniekopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In dagblad Metro staat een paginagroot verhaal over onontdekt techniektalent, leer-werktrajecten in de energiesector en meer.

Aart-Jan de Graaf, lector meet- en regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, sprak 31 januari over duurzame energie op een media-event in Arnhem. Hij wil bewustwording over netstabiliteit vergoten.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en een aantal bedrijven ontwikkelen een tankstation voor new energy vehicles, dat bijdraagt aan de balancering van het elektriciteitsnet. Het project gaat 13 februari officieel van start.

Deeltijdstudenten hoeven geen praktijkopdrachten meer uit te voeren op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). In plaats daarvan gebruiken zij hun werk om aan te tonen dat ze competent zijn.

Aart-Jan de Graaf, lector Meet en Regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), spreekt dinsdag 31 januari bij Media Villa Arnhem. De bijeenkomst is gericht op de transitie van fossiele naar duurzame energie.

TechYourFuture, een expertisecentrum voor techniekonderwijs, maakte kennis met het techniekonderwijs van de HAN en schreef een mooie blog over onontdekt techniektalent.

Scholieren worden via de HAN Tech Tour geÔnformeerd en geÔnspireerd om voor techniek te kiezen. Dat kan door zelf te experimenteren in de HAN-truck vol techniek die middelbare scholen bezoekt. Een nieuwe mogelijkheid is om een hightech bedrijf in je eigen regio te bezoeken.

De bouwsector wil dakrenovatie goedkoper en duurzamer maken. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) helpt daarbij; ze stimuleert de ontwikkeling van een nieuw renovatieconcept.

Tijdens de negende editie van het HAN Lean Event op 26 januari 2017 belichten drie keynote-sprekers en studenten de link tussen Lean en duurzaamheid.

Bedrijven en onderzoekers startten 7 november een pilot in Deventer, met de waterstofbromide flowbatterij van Elestor BV. Bij het project is onder andere het Lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) betrokken.

HAN-studenten van de Faculteit Techniek ontwikkelen een warmtewisselaar voor generatoren, die liters diesel bespaart. Dat doen ze in opdracht van Artsen Zonder Grenzen, die de technologie wil toepassen voor noodziekenhuizen.

Vwo-leerlingen van ‘Het Streek’ in Ede werden door de HAN begeleid bij het maken hun technasiumopdracht. Zij volgden, samen met volwassenen cursisten, een deel van een post-hbo-opleiding Elektrische Energietechniek.

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) adopteert twee Solly-pakketten. Deze duurzame-energie-robots, met een bijbehorend lespakket, vergoten het energiebewustzijn van basisschoolleerlingen.

Onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) halen waardevolle stoffen uit groenafval. De Hogeschool startte het icoonproject ‘bioraffinage, op weg naar zero waste’. Welke massa is het verwerken waard?

SEECE en het Instituut Engineering laten studenten vroeg kennismaken met de praktijk. Dat levert interessante projecten op. Een voorbeeld: een student Bouwkunde en een student Civiele Techniek onderzoeken de financiŽle haalbaarheid van zonne-energie-technologie.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat gebruik maken van een windmolen in Windpark Koningspleij. Pleij BV en de HAN sloten maandag 7 november een overeenkomst op de Faculteit Techniek.

Leerlingen van het Arnhemse Olympus College werden woensdag 2 november uitgeroepen tot winnaars van de Energy Challenges. Tijdens een afsluitend evenement, in het Geofort in Herwijnen, werden de energiebespaarders in het zonnetje gezet.

Meer schwung in de school en enthousiasme bij studenten, een verdubbeling van het aantal deeltijdstudenten en meer rendement qua uitstroom. Dat is onder andere het resultaat van de recente onderwijsvernieuwing binnen het energieonderwijs van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Modulair maatwerk en intensiever samenwerken met bedrijven is onder meer het motto.

Ondernemers, studenten en docenten maakten 7 oktober kennis met het SolarDEMOLab op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het lab, een tuinbouwkas, wordt door MKB-bedrijven gebruikt voor onderzoek naar duurzame energie.

Uitleggen hoe een elektriciteitsnetwerk functioneert, is ingewikkeld. Daarom ontwikkelt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de Smart Grid Demo Table. De tafel wordt gebouwd voor adviseurs en docenten die de impact van duurzame energie inzichtelijk willen maken.

SEECE liet de nieuwe lichting Master International Business-studenten kennismaken met duurzame energie, tijdens een gastles op 4 oktober. De studenten zoeken een stageplek. Zij willen vanaf februari marktonderzoek doen voor bedrijven en nieuwe businessmodellen in de steigers zetten.

Elestor won maandag 3 oktober een ambitieprijs en een publieksprijs, dankzij de ontwikkeling van een batterij. Het Arnhemse bedrijf nam de prijzen in ontvangst tijdens het kiEMT-najaarscongres.

Vrijdag 23 september wordt het Kennisdossier Energietransitie gelanceerd. Dit dossier, met bijdragen van o.a. de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wordt o.a. gepubliceerd in de Elsevier van week 38.

Elektriciteit die je kunt stapelen. Het werd bedacht door HAN-studenten met een passie voor muziekfestivals en duurzaamheid. Zij ontwikkelden Wattsun, een stroomvoorziening die binnenkort te koop is.

Het Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (KGO) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) organiseren 5 oktober de bijeenkomst Nieuw technisch personeel voor uw bedrijf op de HAN in Arnhem. De bijeenkomst is gericht op bedrijven in de installatie- en bouwsector die op zoek zijn naar nieuwe werknemers.

De Doetinchemse ondernemer Jurian Rademaker stort zich sinds een aantal jaar op de ontwikkeling van hydrofoils, onderwatervleugels die boten laten ‘vliegen’. Dat doet hij niet alleen. De technologie wordt deels ontwikkeld door studenten en oud-studenten van het HAN Solarboat-project.

Buggy’s worden geassocieerd met fun, strand en duinen. Wel jammer dat ze zo'n herrie maken. Maar studenten Elektrotechniek aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) bewijzen dat het ook milieuvriendelijk, stil en slim kan.

Op de werkconferentie van de Topsector Energie 29 september in Amersfoort lanceert de Human Capital Agenda twee platforms waarin hogescholen samen met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) gaan werken aan praktijkgericht onderzoek. Platform Urban Energy en Platform Systeemintegratie.

Het onlangs verschenen rapport ‘Kwalitatieve impact van het Energieakkoord op de werkgelegenheid’ geeft volgens in– en externe betrokkenen concrete handvatten om de Human Capital Agenda van de Topsector Energie tot een succes te maken

Hoe kunnen opleidingen snel en flexibel inspelen op de razendsnel veranderende energiemarkt? En wat zou de waarde van lectoraten kunnen zijn? Met de ‘OriŽnterende verkenning Human Capital Urban Energy’ die onlangs is uitgebracht wil de Topsector Energie (TKI Urban Energy) discussies en initiatieven stimuleren binnen het onderwijs.

'Het opslaan van 100% duurzaam opgewekte energie wordt goedkoop, eenvoudig en flexibel met de Flow-batterij. Elestor werkt hard aan de ontwikkeling van deze batterij'. Dit zegt Wiebrand Kout, opgeleid als voertuigtechnisch ingenieur bij HAN Automotive. Hij is eigenaar van dit innovatieve bedrijf; een zeer kansrijke StartUp in Gelderland.

Het zonnebootteam van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werd vijfde, tijdens de Monaco Solar Boat Challenge. Het evenement vond 14 tot en met 16 juli plaats.

Alliander ontwikkelt een programma dat de hoeveelheid zonne-energie in Nederland voorspelt: iCarus. De netbeheerder schakelde een aantal tweedejaars informatica-studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in om het project een slag verder te brengen.

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) start – in nauwe samenwerking met HAN en SEECE – met een EMT Innovatiehub op de IPKW-campus. In deze hub werken leerwerktrainees, stagiairs en afstudeerders van de HAN en andere instellingen aan EMT-gerelateerde vraagstukken van bedrijven. Het doel is onderwijs en bedrijfsleven beter met elkaar te verbinden.

Twee HAN-alumni Industrieel Product Ontwerpen ontvangen 40.000 euro subsidie voor hun bedrijf Wattsun. Koen Olieslagers en Lucas Bergman ontwikkelen stapelbare accu’s voor een flexibele groene-stroomvoorziening.

Het HAN Solarboatteam is zaterdagavond als derde geŽindigd in de A-klasse van de Dutch Solar Challenge 2016. De A-klasse bestond uit een internationaal deelnemersveld van 21 zonneboten. Zaterdag 9 juli werd tussen Grou en Leeuwaren de laatste etappe gevaren. De Photon van de HAN wist ook tijdens deze etappe als 3e te eindigen.

Oost-NV publiceerde een Engelstalig bidbook, waarin het de kracht van Oost-Nederland als clean tech- en energieregio benadrukt. Het is 'een gebied van kansen', aldus de makers. Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise komt ook aan bod. Het wordt uitgelicht als partij die investeert in energietalent.

De HAN-studenten die deelnemen aan de solarboatraces, zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor de twee grote evenementen van dit raceseizoen. De komende drie weken staan volledig in het teken van wedstrijden.

Derdejaarsstudenten Elektrotechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelen sinds februari apparatuur die geluidsoverlast in huis tegengaat door tegengestelde geluidsgolven te produceren.

Het Doetinchemse Aeronamics presenteert een zeilboot op draagvleugels. De zogenaamde ‘foiler’, die mede dankzij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) tot stand kwam, gaat begin 2017 in productie

De HAN organiseerde op 22 juni een goed bezochte, succesvolle en productieve workshop over de samenwerking met het MKB op het gebied van waterstoftechnologie. Deze hoogwaardige technologie heeft nu een pre-commerciŽle fase bereikt en zal zeer waarschijnlijk een grote rol spelen in een duurzame energiemix.

Een groep deeltijdstudenten, die verbonden is aan het traject Werken en Leren met Energie, ging 21 juni op excursie naar de Maxima-centrale en het energie-testpark van de Wageningen Universiteit. Hieronder een verslag van docent Wubbo Trip.

Van een warmwatervoorziening in conflictgebieden tot een energieproducerende wijk in Arnhem. Studenten van het Topteam Techniek, een talentprogramma van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), presenteerden 22 juni de resultaten van hun onderzoek.

In Nederland komt een Center of Expertise (CoE) voor de sector Wind op Zee. Doel is het stimuleren en structureren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven in de offshore windsector en het onderwijs, zodat er meer en goed opgeleid personeel voor de sector beschikbaar komt.

Netwerkbedrijf Alliander was woensdag 25 mei met een Virual Reality-truck te gast op het terrein van de Faculteit Techniek in Arnhem. Doel is studenten en andere voorbijgangers te attenderen op de toekomstmogelijkheden de energiebranche te bieden heeft.

TenneT heeft een visie ontwikkeld voor het realiseren van een omvangrijk Europese elektriciteitssysteem op de Noordzee, gebaseerd op het 'Hub and 'Spoke-principe'. Met deze visie wil TenneT de Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie haalbaar en betaalbaar maken. Centraal in TenneT's visie ligt de aanleg van een eiland (hub) midden in de Noordzee;

In de transitie naar duurzame energie mist wereldwijd een belangrijke schakel: betaalbare energieopslag. Het bedrijf Elestor ontwikkelt op dit moment een zogenaamde flow-batterij, die de opslag van duurzame energie economisch rendabel kan maken.

Techniek werd zaterdag 28 mei letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet, tijdens Tech Village in Doetinchem. De races tussen boten op zonne-energie vormden een spectaculair hoogtepunt.

Een aantal partners van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) nam 31 mei deel aan een masterclass van Thomas Rau op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hoe kunnen ze de filosofie van de Duits-Nederlandse visionair toepassen in hun vakgebied?

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) installeerde Rob Ross donderdag 12 mei als bijzonder lector Reliable Power Supply. Het aantreden van de bijzonder lector versterkt de samenwerking tussen de HAN en hoogspanningsnetbeheerder TenneT, waar Ross in dienst is als instandhoudingsstrateeg.

Deelnemers aan het onderwijstraject Werken en Leren met Energie combineren een studie hbo-Elektrotechniek of -Werktuigbouwkunde met een baan. De eerste kandidaten van dit jaar vonden een werkgever, anderen zijn nog op zoek naar een bedrijf waar zij technische werkzaamheden kunnen verrichten.

Terwijl de energiesector kampt met een tekort aan technisch talent, hebben andere mensen juist moeite om een baan te vinden. Waarom koppelen we die twee niet aan elkaar, dacht de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Via het duale traject ‘Werken en leren met Energie’ kunnen zij-instromers zich laten omscholen naar werktuigbouwkunde of elektrotechniek ťn gaan ze meteen betaald aan de slag bij een bedrijf.

Wat heeft de gemeente Arnhem te bieden op het gebied van new energy? Dat is te lezen in een digitaal bidbook dat de gemeente uitbracht. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE).

Duurzame-energieprojecten waar bedrijven en overheden in de regio iets aan hebben. Geen vergezichten, maar actuele uitdagingen in de energietransitie. Daar gaat het Lectoraat Duurzame Energie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) mee aan de slag, onder leiding van een nieuwe lector.

De zon komt langzaam maar zeker tevoorschijn en dat betekent dat de zonneboot Photon klaar wordt gemaakt voor het raceseizoen 2016. Er is weer een fantastisch HAN Solarboat-team gevormd. Studenten Joren, Lex en Xavier hebben het vorige team afgelost en de dankbare taak om Photon klaar te stomen voor de races die eraan komen. Zij voeren een aantal verbeteringen aan de boot door, die deze zomer moeten leiden tot mooie resultaten.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) installeert donderdag 12 mei Rob Ross, bijzonder lector Reliable Power Supply. Een bijzonder demonstratieproject, waar de nieuwe lector aan bijdraagt, krijgt al vorm. Nederland krijgt ’s werelds langste supergeleidende hoogspanningskabel.

Vanuit Arnhem niet alleen Nederland of Europa verduurzamen, maar heel de wereld. Die torenhoge ambitie werd al snel uitgesproken door de ambassadeurs en oprichters van het Clean Mobility Center bij de officiŽle start, donderdagmiddag. De ruim 350 bezoekers gingen er gretig in mee en dienden ter plekke honderden suggesties en ideeŽn in waar het Clean Mobility Center mee aan de slag kan.

Tientallen bezoekers kwamen woensdag 6 april bijeen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voor Versneld van proof of concept naar volwassen product. Tijdens het evenement inventariseerde de HAN vraagstukken uit het bedrijfsleven en werden tips gegeven voor een beter ontwikkelproces.

Tijdens het Cleantech Tomorrow Congres in Almen stonden de vijf finalisten van de Cleantech Battle 2016 op het podium. Tijdens een wervelende show, onder leiding van de jonge Manon Heerts en Martin Snijder, presenteerden zij zich voor publiek en jury. Met als uiteindelijke winnaar: het project “drijvende teelt” van vier Aventus-studenten, dat zij voor Erik Haverkort van Bereik uitvoerden.

De faculteit Techniek van de HAN start in september 2016 met nieuwe Associate Degree-opleidingen in deeltijd. Het betreft de AD Elektrotechniek / Energietechniek en de AD Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering.

HAN-alumnus Erik Brouwer ontving vrijdag 18 maart de 3 E - Royal SMIT BSc talent prize 2015, bij SMIT Transformatoren in Nijmegen. De elektrotechnicus kreeg deze prijs voor zijn afstudeeronderzoek naar de elektriciteitsvoorziening van het Prinses MŠxima Centrum voor Kinderoncologie.

Prof. dr. Paul Iske verzorgde 16 maart in de aula van de HAN-faculteit Techniek een lezing in de Studium Generale-reeks. Het onderwerp was Brilliant Failures; briljante mislukkingen.

Design- en engineeringbedrijf QConcepts staat van 16 tot en met 20 maart op de HISWA Amsterdam Boat Show. Daar blijft het niet onopgemerkt. De helft van de producten in het HISWA InnovationLAB komen uit de werkplaats van het Doetinchemse bedrijf.

Van fysiotherapie tot psychologie. Studenten van allerlei opleidingen onderzoeken de mogelijkheden van ZoraenZora, de twee nieuwe zorgrobots van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Zijn de robots niet ‘slim’ of 'handig' genoeg voor een bepaalde klus? Dan nemen techniekstudenten ZoraenZora onder handen.

De VPRO organiseert dinsdag 15 maart een bijeenkomst over duurzame energie, naar aanleiding van een Tegenlicht-uitzending over dit onderwerp. Een van de panelleden is Mascha Smit, lector duurzame energie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Het SBS6-programma Studiekeuze TV gaat in de uitzending van 12 maart met een leerling van het Olympuscollege in Arnhem op zoek naar een toekomst in de Energietechniek.

Bij Alliander in Duiven is vrijdagmiddag 4 maart het Techniekpact Smart and Sustainable | Health, Energy and Water gelanceerd. In zijn rol als aanjager van het landelijke Techniekpact leidde Doekle Terpstra als dagvoorzitter de bijeenkomst.

Het TopTeam Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ging in februari van start. Twintig talentvolle techniekstudenten werken de komende maanden aan opdrachten uit het bedrijfsleven.

In Arnhem wordt gewerkt aan Trolley 2.0, een elektrische bus die tijdens het rijden oplaadt. Het project kreeg de afgelopen dagen veel media-aandacht.

Alejandro Blanco Canelos volgt de Master International Business op de HAN en werkt tegelijkertijd bij Allego, specialist in slimme laadoplossingen voor elektrisch vervoer. De leerwerkstudent ruilde het zonnige Spanje in voor een zonnige toekomst in de duurzame-energiesector.

Mascha Smit volgt Piet Sonneveld op als lector duurzame energie op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De oud-Nedstack-medewerker brengt het lectoraat dichter bij het bedrijfsleven.

In het Digitaal Subsidieloket van EnergieNext zijn 400 regelingen en fondsen verzameld, waar u eenvoudig doorheen kunt zoeken. De database bevat het laatste nieuws op subsidiegebied en regelingeninfo per onderwerp.

Ontwerp- en adviesbureau Arcadis en detacheringbureau USG Engineering doen steeds meer opdrachten in de technische energiewereld. Om aan de groeiende vraag van energiebedrijven te voldoen, nemen ze deel aan een innovatief opleidingstraject van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Online en – deels – vanuit het buitenland.

Studenten van de minor Industrial Management presenteerden donderdag 28 januari de resultaten van hun onderzoek. Zij verdiepten zich in de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Vijf Arnhemse middelbare scholen starten vandaag met Energy Challenges. Leerlingen ontwikkelen campagnes, om hun school energiezuiniger te maken.

Vrijdag 29 januari vond de prijsuitreiking van de laatste Projectweek Engineering plaats op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dat betekent niet dat bedrijven geen opdrachten meer kunnen indienen. Integendeel. Volgend studiejaar start een nieuw curriculum, waarin studenten veel in aanraking komen met bedrijfsopdrachten.

Eerstejaars techniekstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bedenken een alternatief voor de huidige trolleybusbovenleidingen en andere elementen in het Arnhemse straatbeeld. Deel 2: vernuftige oplossingen voor trolleybovenleidingen, lantaarnpalen en andere ‘straatvervuiling’.

Een groep eerstejaars HAN-studenten, die deelneemt aan de Projectweek Engineering 2016, ontwerpt een warmwatervoorziening voor Artsen Zonder Grenzen. Deel 2: modellen 3d-printen.

Met een tiental handtekeningen onder een intentieovereenkomst is op 26 januari het officieuze startschot gegeven van het Clean Mobility Center: het kenniscentrum op IPKW waar kennis en kunde rond duurzame mobiliteit gaat samenkomen. “Gezamenlijk willen we internationaal gezichtsbepalend zijn in Arnhem door ons te profileren als hťt Clean Mobility kenniscentrum en kritische massa bereiken door samen verbindingen aan te gaan“, aldus Bram Veenhuizen, lector op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Eerstejaars techniekstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bedenken een alternatief voor de huidige trolleybusbovenleidingen. Dat doen zij tijdens de Projectweek Engineering, in opdracht van een Arnhems bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame mobiliteit.

Een groep eerstejaars HAN-studenten, die deelneemt aan de Projectweek Engineering 2016, onderzoekt hoe water verwarmd kan worden met de restwarmte van generatoren. Dit project werd ingebracht door Artsen Zonder Grenzen.

Dinsdag 12 januari gingen de introductiecursussen van Werken en Leren met Energie van start. 26 deelnemers bereiden zich voor op een leerwerktraject Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde.

De burgemeester van Doetinchem en een gedeputeerde van de provincie Gelderland openden vrijdag 15 januari Innovatie In Mobiliteit en Energie in Doetinchem. Deze innovatiehub brengt onderwijs en bedrijven dichter bij elkaar.

Bij het Zeeuwse Borssele verrijzen binnenkort windmolenparken op zee. Studenten van de HAN-minor Wind Energy Project Management onderzochten hoe deze parken het beste kunnen worden aangelegd.

Het onderwijstraject Werken en Leren met Energie is genomineerd voor de Pro-Motor-award. Deze prijs werd in het leven geroepen om succesvolle ideeŽn te belonen en aan te wakkeren.

Students from the minor Wind Energy Project Management recently visited Smulders in Belgium. They went to watch the production of steel towers that are used as the foundation for offshore wind turbines.

In Het Groene Oosten laat Jurrian Rademaker van QConcepts de Skeiron zien. Deze windturbine, die in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkeld werd, wekt elektriciteit op terwijl die in de lucht zweeft.

The Wind Energy Project Management at HAN University of Applied Sciences is taught to students from around the globe. They attend lectures, go on excursions and work on projects.

Scholen en bedrijven kunnen vanaf nu een Solly-systeem aanschaffen, een lespakket met speelgoed dat duurzame energie opwekt. Hoe werkt dat? SEECE nam een kijkje op een Brabantse basisschool.

In het negende nummer van Connect, een uitgave van het Platform BŤta Techniek over publiek-privaat samenwerken, vertellen SEECE-programmamanagers Tinus Hammink en Leon Verhoeven over de kracht van hun samenwerking.

Onderwijs en bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen bundelen steeds vaker hun krachten om kinderen en jongeren te interesseren voor techniek. Deze partijen organiseerden talloze activiteiten in 2015. Een aantal voorbeelden.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) won 10 december de Raak-award 2015 met Fast & Curious en daarmee 10.000 euro. Dankzij Fast & Curious ontwikkelen MKB-bedrijven besturingen, zonder dat zij een programmeur in dienst hoeven nemen of dure tools hoeven aan te schaffen.

Energieprofessionals doken 10 november in de wereld van duurzame mobiliteit, tijdens de bijeenkomst Watt Vervoert. Bezoeker Frits Ogg, gespecialiseerd in kleine en middelgrote windturbines, blikt terug.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) doet onderzoek naar hergebruik van autobatterijen. De onderzoekers bouwden een proefopstelling op het eiland Pampus, waar de batterijen gebruikt worden als buffer voor duurzame energie.

De jongerenvoucher van de Provincie Gelderland is verlengd tot 31 december 2016. Deze regeling is interessant voor bedrijven die leerwerkstudenten van de HAN in dienst nemen.

Studenten van de HAN-minor Industrial Management doen onderzoek naar de verduurzaming van bedrijventerreinen. Een deel richt zich op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Hun eerste uitdaging: in kaart brengen hoe duurzaam het terrein op dit moment is.

Op het Arnhemse Industriepark Kleefse Waard (IPKW) werd vrijdag 20 november een test gestart met HIPERSENSE. Dit systeem gaat grote hoeveelheden data verwerken bij een telescoop in Chili, terwijl het zijn eigen energie opwekt.

De doorgewinterde econoom Herman Wijffels inspireerde dinsdag 10 november een zaal vol studenten en professionals Bij Alliander in Duiven. Tijdens een zogenaamde college tour werd gesproken over duurzaam leiderschap, een belangrijk ingrediŽnt voor duurzame projecten.

RTL Z zette de honderd meest baanbrekende innovaties uit Nederland op een rij. Een van die innovaties is het Sustainable Off-grid Power Station for Rural Applications (SOPRA), een project waar SEECE nauw bij betrokken is.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormt een belangrijke schakel in een duurzame elektriciteitsvoorziening. Zowel energieprofessionals als –gebruikers hebben er in toenemende mate mee te maken.

De Europese Commissie (EC) inventariseerde smart-grid-projecten in alle lidstaten van de Europese Unie. Data van de EC tonen een hoge concentratie projecten in Arnhem en omstreken.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zoekt een nieuwe lector duurzame energie, die zich gaat richten op korte-termijn-vraagstukken. Piet Sonneveld, de huidige lector, gaat verder met zijn onderzoek als associate lector.

Rob Ross gaf bezoekers van de Green Tech Week dinsdag 6 oktober een kijkje in de wereld van de hoogspanningsnetten, tijdens een lunchlezing op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De bijzonder lector Reliable Power Supply en strateeg bij TenneT focuste op de betrouwbaarheid van onze elektriciteitsvoorziening.

De tweede dag van de Green Tech Week, dinsdag 6 oktober, stond in het teken van duurzame energie. Tijdens een bijeenkomst over smart grids op de HAN, die werd georganiseerd door het lectoraat Meet- en Regeltechniek en de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, werd veel aandacht besteed aan een belangrijke schakel in het energienet: de eindgebruiker.

De bacheloropleiding Elektrotechniek is vanaf het studiejaar 2016-2017 ook volledig in het Engels te volgen, op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Het Arnhemse bedrijf Elestor Energy Storage maakt zich op voor een praktijktest, die in november van start gaat. De innovatieve flowbatterij, dat het bedrijf ontwikkelde, moet de opslag van duurzame elektrische energie betaalbaar maken.

Een video van het Regionaal Nijmeegs Centrum voor Technologie (RNCT) illustreert succesvolle samenwerking tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en regionale bedrijven. Tinus Hammink, programmamanager van SEECE, geeft bovendien een aantal waardevolle tips aan bedrijven.

Op het Instituut Engineering van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) vindt 22 oktober tussen 09:00 en 16:00 een bedrijfsevent plaats. Partners van het Instituut Engineering ontmoeten techniekstudenten en wonen een presentatie van Maarten Steinbuch bij.

De eerste TEDxArnhem vond 17 september plaats in Villa Sonsbeek, met ondersteuning van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE). 17 bevlogen sprekers deelden hun boodschap met de wereld. Einte Visser, communitymanager van EnergieNext, woonde het evenement bij en deelt zijn ervaringen.

Nu de economie aantrekt, worden de arbeidsmarktperspectieven voor technici in opleiding - naar verwachting - beter. Dat blijkt uit een arbeidsmarktbeschrijving Technische en ICT-beroepen, die het UWV 10 september publiceerde.

Steeds meer hbo-studenten verdiepen zich in energietechniek, door middel van de Power Minor. Er zijn maar liefst dertig deelnemers deze periode.

In de Telegraaf van 15 september staan verhalen uit dť Nederlandse stad, op het gebied van duurzame elektriciteit. In Arnhem wordt nieuw energietalent opgeleid en komen bijzondere energie-innovaties tot stand.

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT, De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), TU Delft, U Twente, IWO en Imtech Marine starten een demonstratieproject rondom supergeleiding. De partijen leggen de eerste supergeleidende kabel in het Nederlandse elektriciteitsnet, die tevens de langste supergeleidende hoogspanningskabel ter wereld wordt.

Maandag vijf oktober start de Green Tech Week, een week vol duurzame activiteiten in Gelderland en Overijssel. Duurzame elektrische energie speelt een grote rol tijdens het evenement.

Eerstejaars techniekstudenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontvingen woensdag 26 augustus een certificaat voor hun deelname aan het Topteam Techniek. Voor de uitreiking presenteerden zij de resultaten van hun onderzoek naar duurzame energie.

EnergieNext biedt nu ook de mogelijkheid uw vacature te plaatsen! Of het nu gaat om een stage, een afstudeerder of een medewerker in dienstverband in de energiesector.

Het studententeam van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), dat 20 tot en met 22 augustus meedeed aan Racing Aeolus in Den Helder, eindigde als negende. Het team van DTU Denemarken ging er met de eerste prijs vandoor.

Design- en engineeringbedrijf QConcepts en het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) startten een innovatiehub op het gebied van mobiliteit en energie. Dankzij de hub komen bedrijven gemakkelijk in aanraking met talentvolle studenten.

De HAN Solarboat is zaterdag in Monte Carlo als derde in de A Class geŽindigd.

Tien deelnemers van ingenieursbureau Grontmij kregen woensdag 30 juni hun diploma voor de hbo-cursus Power Course. De uitreiking vond plaats bij restaurant Vroeg in Bunnik.

Het HAN Solarboatteam is vertrokken naar Monaco. Studenten nemen daar 9, 10 en 11 juli deel aan het wereldkampioenschap zonnebootracen: de Solar1 Monte Carlo Cup.

Studenten die de introductiecursus Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde afrondden, kregen vrijdag 26 juni een rondleiding door vuilverbrandingsbedrijf AVR in Duiven. Na afloop ontvingen zij een certificaat, waarmee ze deel kunnen nemen aan het onderwijstraject Werken en Leren met Energie.

Alle Centres of Expertise (CoE) en Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) kwamen maandag 22 en dinsdag 23 juni bijeen in Ulft, tijdens de General Assembly. De aanwezigen deelden best practices en bespraken hoe ze een duurzame toekomst tegemoet gaan.

Gelderse papierbedrijven zetten leerwerkstudenten in om het groeiende tekort aan technici terug te dringen. Een belangrijke stap, vindt Joris Spaan van VAPA. ‘Over vijftien jaar is zestig procent van de werknemers verdwenen.’

Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bouwen een windaangedreven auto met duurzame materialen. Zij strijden 21, 22 en 23 augustus voor de innovatieprijs, tijdens Racing Aeolus in Den Helder.

De zonaangedreven boot van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werd zaterdag 30 mei eerste, tijdens het HANds Up Solarboat Festival. Het team racete tegen het VHL - Nordwin Zonnebootteam, dat de wedstrijd halverwege moest staken.

Voorstanders van een energie-unie willen dat Europa wereldleider wordt op het gebied van duurzame energie. Nederland draagt daar aan bij met talloze energieprojecten. Maar om die projecten voort te zetten en uit te breiden, zijn meer energietechnici nodig.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maakt sinds februari 2015 deel uit van De Klimaatcoalitie. Maar waarom verdient de HAN eigenlijk een plek in dit verbond?

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werkt, samen met de Radboud Universiteit en een aantal bedrijven, aan HIPERSENSE. Dat is een dataverwerkingssysteem met een duurzame energievoorziening, dat wordt toegepast op een telescoop in Chili.

Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) werden derde, tijdens het Nederlands kampioenschap zonnebootracen. Ze voeren 15 en 16 mei drie verschillende rondes in het Friese Akkrum.

Vijf studenten werken sinds februari aan de HAN Solarboat om deze robuuster te maken. Het vaartuig wordt 15 en 16 mei op de proef gesteld in het Friese Akkrum, tijdens het Nederlands kampioenschap zonnebootracen.

Technici in spe en bedrijven met een personeelsvraag klommen vrijdag 17 april bij elkaar aan tafel in het Arnhemse Power Lab en woonden presentaties bij. Wie in september wil starten met leerwerktraject Werken en Leren met Energie moet voor die tijd een baan hebben.

In De Gelderlander van 18 april werd uitgebreid aandacht besteed aan opwekking, transport en opslag van elektrische energie. Er komen actuele uitdagingen aan bod, zoals de betrouwbaarheid van de energievoorziening.

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) toert sinds 5 maart door de regio met de HAN Tech Truck. Jongeren experimenteren met technische snufjes en ontdekken welke opleiding bij hen past.

Rob Ross startte in maart als bijzonder lector Reliable Power Supply op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Hij focust, in samenwerking met lector Meet- en Regeltechniek Aart-Jan de Graaf, op de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

De 23-jarige Luuk Pasman begint pas in september aan het onderwijstraject Werken en Leren met Energie, maar trad in februari al in dienst bij Van Beek.

Partijen die betrokken zijn bij Werken en Leren met Energie maakten dinsdag 31 maart de balans op, tijdens een symposium op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).