Toolbar
header foto

Arnhems innovatielab voor energietransitie roept op om deel te nemen

HAN, IPKW, gemeente Arnhem en provincie Gelderland slaan de handen ineen met het Connectr Energy Innovation Lab. Tijdens een online kennismaking op 29 juni riepen zij bedrijven op om deel te nemen.

Betrokkenen proosten op het Connectr Energy Innovation Lab op IPKW

In het Connectr Energy Innovation Lab op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem werken studenten, onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers in de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen samen. Zij leggen verbindingen om ideeën en innovaties in de duurzame energiesector een forse duw te geven.

Maandag 29 juni was de online aftrap en nodigden Jan van Dellen (wethouder gemeente Arnhem), Yvonne de Haan (vicevoorzitter College van Bestuur HAN), Kevin Rijke (directeur IPKW), Christianne van der Wal (gedeputeerde Provincie Gelderland) en Sigrid Helbig (directeur The Economic Board Arnhem Nijmegen Wageningen) bedrijven en instellingen uit om deel te nemen. 

De online kennismaking bestond uit een toelichting op de plannen en uit de uitnodiging aan ondernemers, onderzoekers en studenten om zich te vestigen en onderdeel te worden van een meerjaren-innovatieprogramma op de onderwerpen waar Arnhem en Gelderland al sterk in zijn: waterstof- en brandstofceltechnologie, slimme energienetten en schone mobiliteit.

Versnelling energietransitie

De gemeente Arnhem investeert in dit initiatief omdat het versnelling brengt, laat wethouder Jan van Dellen weten. ‘En dat is nodig, want we hebben niet zoveel tijd.’ Het gaat om het opleiden en het behoud van energietalent, om versnelling van de energietransitie én om nieuwe banen.

Dellen vervolgt: ‘We brengen hier mbo, hbo, universitaire opleiding en onderzoek op één plek bij elkaar. Met alle partijen die een product van idee tot toepassing in praktijk kunnen brengen. Niet alleen in Arnhem of in de regio, maar ook in het buitenland, zodat het ook daar bijdraagt aan de energietransitie. We kunnen hiermee Nederland internationaal op de kaart zetten.’ 

Europees niveau

Kevin Rijke, directeur van Industriepark Kleefse Waard (IPKW), vult aan: ‘IPKW is de plek in de regio en in Nederland waar innovaties op het gebied van energie plaatsvinden, onder andere in het Mobility Innovation Center en het waterstoflab van de HAN. Met Connectr kunnen we een schaalsprong maken in de zichtbaarheid, omvang en impact van het energycluster, ook op Europees niveau.’ 

Sigrid Helbig, directeur The Economic Board Arnhem Nijmegen Wageningen, lichtte toe waarom het voor bedrijven een must is om in te stappen: ‘Als bedrijf dat actief is op waterstof- en brandstofceltechnologie en technologie voor slimme energienetten en aandrijfsystemen voor schone mobiliteit wil je toegang tot kennis. Je wilt proefdraaien binnen de wet- en regelgeving, kunnen doorgroeien, toegang hebben tot human capital en ondernemingskapitaal. Dan is Connectr de landingsplaats in de regio, nee, in Nederland, en met de ambitie die we hebben in een aantal jaren van Europa.’

Partijen verbinden

Ook Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde voor Economie en Innovatie, staat achter de ambitie van Connectr. ‘De bestaande Energiecampus verbindt het onderwijs met het bedrijfsleven en werkt aan innovatieve oplossingen voor energievraagstukken. De ambitie van Connectr is om hier verder aan bij te dragen. Het helpt bedrijven om geld te verdienen aan de oplossingen die we nodig hebben en zorgt voor banen. Door de combinatie met onze kennisinstellingen helpt het ook bij het opleiden van personeel op mbo-niveau, hbo-niveau en universitair niveau. Daarom steunen we deze ambitie van harte.’ 

Vanuit Hogeschool Arnhem Nijmegen, mede initiatiefnemer van Connectr, benadrukte Yvonne de Haan, vicevoorzitter College van Bestuur HAN, nog eens het belang van onderwijs en arbeidsmarkt. ‘Niet alleen in deze regio, maar in heel Nederland zijn heel veel mensen nodig die meewerken aan de energietransitie en aan schone mobiliteit. Die leiden we hier op, de werknemers van de toekomst.’ 

Gebruikers innovatielab

Ten slotte kwamen enkele gebruikers van het innovatielab aan het woord. Zij vertelden vanuit hun eigen achtergrond waarom zij zijn ingestapt in dit nieuwe initiatief. Aan het woord kwamen Jan Geurts van Kessel (senior onderzoeker en docent van het lectoraat Meet- en Regeltechniek bij de HAN), Thijs Mulder (HAN-student), Peter Vaessen (directeur KEMA Labs en professor TU Delft) en Jerom Janssen (CEO van Hymatters).

Voor de eerste gebruikers van het innovatielab waren belangrijke redenen om in te stappen dat je als bedrijf kunt bijdragen of gebruik kunt maken van gedeelde onderzoeks- en testapparatuur. Ook kun je een innovatie- of onderzoeksvraag inbrengen of je aanmelden om een deel van de ruimte te huren voor periodiek projectoverleg of andere bedrijfsactiviteiten.  

De rol van SEECE

Samenwerken in de driehoek op het IPKW is niet nieuw. Sinds 2018 werkt SEECE succesvol samen in hybride leeromgevingen op het IPKW met studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven en overheden aan vraagstukken voor de energiewereld van morgen. Dat gebeurde binnen het project The O-Zone, dat de opmaat vormde voor het Connectr Energy Innovation Lab. Tijdens de online kennismaking met het Connectr Energy Innovation Lab werd een boek overhandigd met projecten uit The O-Zone.

SEECE ondersteunt de opschaling van deze activiteiten naar het nieuwe innovatielab van harte. Één nieuwe bruisende omgeving, waar innovatie en onderwijs elkaar nog beter zullen vinden. Met nog meer partijen. Met voor ons allen nog meer kansen voor samenwerking, meer exposure, meer botsingskansen, een professionele setting met nog meer impact! Partners van SEECE die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Tinus Hammink (Tinus.Hammink@han.nl) om de mogelijkheden voor deelname te bespreken.

Deelname is open

Bedrijven, onderwijsinstellingen en studenten, advies- of onderzoeksbureaus of andere partijen actief in de energietransitie die geïnteresseerd zijn in de samenwerking met Connectr kunnen contact opnemen via info@connectr-lab.nl en meer informatie vinden op de website connectr-lab.nl.

Heb je de kennismaking gemist? Kijk het Connectr-event hier terug.

Bron: HAN.nl