Bezoekers van de HAN maken kennis met het SolarDEMOLab

17 oktober 2016

 Ondernemers, studenten en docenten maakten 7 oktober kennis met het SolarDEMOLab op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het lab, een tuinbouwkas, wordt door MKB-bedrijven gebruikt voor onderzoek naar duurzame energie.

Tuinbouwkas

Het SolarDEMOLab staat naast de Faculteit Techniek en wordt gebruikt als proeftuin voor innovatieve energietechnologie van het MKB. De bedrijven profiteren van de faciliteiten die de hogeschool in huis heeft en van een nauwe samenwerking met studenten en onderzoekers van de HAN. Naast het Lectoraat Duurzame Energie, dat de kas in zijn beheer heeft, zijn het Instituut Engineering en het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) betrokken.

7 oktober vond een open ochtend plaats, in het kader van de jaarlijkse Green Tech Week. Bedrijven, studenten en docenten van de HAN maakten kennis met energieprojecten. Na een korte opening door beide lectoren duurzame energie (Mascha Smit en Piet Sonneveld), gaf Rik Catau (projectleider van het SolarDEMOLab) een toelichting op de doelstellingen. De samenwerking tussen de HAN en het bedrijfsleven stond centraal.

Opstellingen

Verschillende onderzoekers en betrokken studenten gaven vervolgens uitleg over een aantal opstellingen:

  • De opstelling voor geconcentreerde zonne-energie, met een geavanceerd zonnevolgsysteem. Deze technologie werd ontwikkeld vanuit het project HCPV-GO. Er wordt een systeem ontworpen dat in het dak van de kas wordt opgehangen om direct zonlicht te concentreren op triple-junction zonnecellen met een oppervlakte van één vierkante centimeter. Het systeem moet elektriciteit opwekken, terwijl diffuus zonlicht op gewassen in de kas valt.
  • De opstelling van het project Lineaire Fresnel. Deze is gebaseerd op bovenstaand systeem. Direct zonlicht wordt op metalen buizen geconcentreerd om water te verwarmen.
  • De thermo-akoestische stirlingmotor, ontworpen door het bedrijf Aster Thermoacoustics. Het systeem zet geluid (thermoakoestische energie) om in bruikbare energie en kan ingezet worden voor de opwekking van elektriciteit. De HAN werkt mee aan een promotieonderzoek in samenwerking met de TU Delft. Er wordt gezocht naar een slimme aansturing, die het rendement van het systeem verhoogt.
  • Het duurzame-energiesysteem van de kas zelf. Dat wordt ingezet voor klimaatbeheersing binnen de kas. Dit bestaat – onder andere - uit een conventioneel solar-thermisch systeem, een e-HR-ketel, een hoge-temperatuur-brandstofcel en een innovatief koelsysteem (dat koelt met warmte).

Het SolarDEMOLab is beschikbaar voor bedrijven. Het midden- en kleinbedrijf kan in de kas prototypes ontwikkelen en testen. Klik hier voor meer informatie.

Bron: HAN Centre of Expertise - SEECE